Miejskie Przedszkole nr 12 im.
Janusza Korczaka w Knurowie

--- Informacje ---

17.01Światowy Dzień Pizzy (wszystkie grupy)

20.01Dzień Wiedzy o Pingwinach (wszystkie grupy)

21, 22.01Dzień Babci i Dziadka – uroczystości online (wszystkie grupy)

  • Udział w akcji charytatywnej „Podaj mydło”organizowanej przez Fundację Pomocy Humanitarnej Redemptoris Missio (akcja rozpocznie się 17 stycznia)
    Brak opisu.
„Idą Święta, nie o SMS-ie, lecz o kartce pamiętaj” 🎄🎄🎄
To nazwa kampanii zorganizowanej przez FUNDACJĘ DBAM O MÓJ Z@SIĘG, w której uczestniczy nasze przedszkole.
W pliku znajduje się sprawozdanie z kampanii oraz prace konkursowe:
Sprawozdanie kampania
SPRAWOZDANIE-Z-REALIZACJI-KAMPANII
Brak opisu.
 
W imieniu Rady Pedagogicznej, wszystkich Pracowników oraz całej społeczności przedszkolnej składam serdeczne podziękowania dla Pani Gabrieli K., z grupy „Motylki” za namalowanie obrazu Patrona naszego przedszkola – Janusza Korczaka oraz dla Pani Zofii M., z grupy „Dzwoneczki” za wykonanie napisu do kącika Fiku – Miku ❤️
Dzięki kolejnym działaniom, które opierały się na współpracy z Rodzicami naszych wychowanków, przedszkole zyskało nowe barwy 🙂
DZIĘKUJEMY ❤️
Dyrektor Miejskiego Przedszkola nr 12
Monika Kocjan
Może być ilustracją przedstawiającą 2 osoby i tekst „Dziękujemy!”

Może być zdjęciem przedstawiającym tekst

Drodzy Rodzice! Kochane Dzieci! 🙂
Z radością ogłaszamy, że podczas tegorocznego kiermaszu ozdób świątecznych udało się zebrać: 1857,03 zł!
Bardzo DZIĘKUJEMY ❤️
I cieszymy się, że wspólnie udało Nam się okazać takie wsparcie ❤️
Może być zdjęciem przedstawiającym 6 osób, dziecko, ludzie stoją i w budynku

 

Drodzy Rodzice

W związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju, przypominamy o wytycznych zgodnych z Rozporządzeniem Rady Ministrów oraz Głównego Inspektora Sanitarnego:

-do przedszkola przychodzą wyłącznie zdrowe dzieci – bez jakichkolwiek oznak choroby (kaszel, katar, gorączka, wysypka itp.),

– dziecko przyprowadza i odbiera 1 osoba, również bez jakichkolwiek oznak choroby,

– obowiązuje osłanianie ust i nosa maseczką oraz dezynfekcja rąk i dystans od innych osób,

– przedszkole należy opuszczać bez zbędnej zwłoki.

Wspólnie zadbajmy o bezpieczeństwo i zdrowie całej naszej przedszkolnej społeczności.

 

Rada Rodziców ustaliła składkę w wysokości 150,00 zł.

Składkę na Radę Rodziców należy wpłacać na podane konto: Orzesko-Knurowski Bank Spółdzielczy
z siedzibą w Knurowie –

Rada Rodziców przy MP nr 12 rachunek bankowy

nr 71845400013007005591040001
Wpłatę można dokonać w całości w kwocie 150,00 zł lub w dwóch ratach po 75,00 zł.

Na blankietach wpłat należy wpisać w tytule wpłaty: nazwisko i imię dziecka, nr sali, wpłata na Radę Rodziców. Potwierdzenie należy udostępnić do wglądu wychowawcy grupy, do której dziecko uczęszcza.
Terminy wpłat kolejnych rat:
I rata do 15.10.2021 r.
II rata do 26.11.2021 r.

 

Harmonogram pracy oddziałów w roku szkolnym 2021/2022:

s.6 MRÓWECZKI 8:00 – 16:00
s. 8 DZWONECZKI 7:30 – 15:30
s.9 ŻABKI 6:00 – 15:00
s.10 PSZCZÓŁKI 8:00 – 17:00
s.28 MOTYLKI 8:00-16:00
s.30 KANGURKI 7:00 – 15:30
s.31 JEŻYKI 8:00 – 15:30
s.32 CYTRYNKI 7:30 – 15:30
s.33 BIEDRONKI 8:00- 15:00

SCHODZENIE SIĘ DZIECI

6:00 – dzieci schodzą się w sali nr 9.
7:00 – dzieci, których sale są na piętrze zabierane są z sali nr 9 do sali nr 30 (oprócz dzieci z sali nr 28).

Na parterze:

7:30 – dzieci przechodzą z sali nr 9 do sali nr 8

         – do sali nr 8 przechodzą również dzieci z sali nr 6

Na piętrze:

7:30 – dzieci przechodzą z sali nr 30 do swojej sali nr 32 wraz z dziećmi z sali nr 33

ROZCHODZENIE SIĘ DZIECI

Na parterze:

15:00 – dzieci z sali nr 9 przechodzą do sali nr 10

15:30 – dzieci z sali nr 8 przechodzą do sali nr 6

Na piętrze:

15:00 – dzieci z sali nr 33 przechodzą do sali nr 28

15:30 – dzieci z sali nr 30 przechodzą do sali nr 28

           – dzieci z sali nr 31 przechodzą do sali nr 10

           – dzieci z sali nr 32 przechodzą do sali nr 6

Od godz. 8:00 każda grupa przebywa w swojej sali.

Do zobaczenia! 🙂

Przed przyprowadzeniem dziecka do przedszkola prosimy o zapoznanie się z niżej zamieszczonymi wytycznymi GIS, MZ i MEN oraz z zaktualizowaną PROCEDURĄ COVID-19.
Prosimy o bezwzględne stosowanie się do zaleceń.

PROCEDURA-COVID-19 (V aktualizacja)

Wytyczne przeciwepidemiczne-V aktualizacja

Informujemy, że Inspektorem Ochrony Danych Osobowych naszej placówki jest p. Urszula Spórna zatrudniona w naszym przedszkolu.

kontakt: mp12@knurów. edu.pl

tel. (32) 235 27 85

Informujemy Państwa, że przedszkole zapewnia dostęp do tłumacza języka migowego online. W celu skorzystania z usługi wymagane jest wcześniejsze ustalenie z sekretariatem terminu załatwienia sprawy.

--- Linki ---

Skip to content