Miejskie Przedszkole nr 12 im.
Janusza Korczaka w Knurowie

From banking and insurance to wealth management and securities distribution,
we dedicated financial services the teams serve all major sectors.

--- Informacje ---

20.01 (śr.) „Dzień Wiedzy o Pingwinach” – s. 8, 30

„Dzień Babci i Dziadka” – wszystkie grupy w/g ustaleń

21.01 (czw.) „Światowy Dzień Śniegu” – s. 8

„My dream job”, realizacja projektu etwinning-
grupa „Słoneczka”

„Na tropach zimy”, realizacja projektu etwinning –
grupa „Cytrynki”

29.01 (piąt.) „Dzień Łamigłówek” – s. 8

3 luty (śr.) „Bal Przebierańców” – s. 6, 8, 9, 10, 11

4 luty (czw.) „Bal Przebierańców” – s. 28, 30, 31, 32, 33

 

Rada Rodziców ustaliła składkę w wysokości 110,00 zł, płatną jednorazowo lub w dwóch ratach po 55,00 zł. Pierwsza rata płatna do 16.10.2020 r., druga do 23.11.2020 r. Składkę należy wpłacać na Konto Rady Rodziców:
nr 71 8454 0001 3007 0055 9104 0001,
podając imię i nazwisko dziecka, numer sali.
Składka dla dzieci kontynuujących edukację przedszkolną została pomniejszona o 40,00 zł z uwagi na niezrealizowaną z powodu pandemii COVID-19 wycieczkę i wynosi w r. szk. 2020/2021 – 70,00 zł.
Potwierdzenie wpłaty należy okazać wychowawcy grupy.

Nasze przedszkole przystąpiło do akcji charytatywnej na rzecz
Domu Dziecka w Gliwicach, której celem była zbiórka odzieży
dla jego wychowanków.

Dziękujemy wszystkim Rodzicom za ofiarowaną pomoc.

„Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada,
lecz przez to kim jest;
nie przez to co ma,
lecz przez to czym dzieli się z innymi.”

Nasze przedszkole otrzymało wyróżnienie za udział
w konkursie organizowanym przez Fundację JSW.
Nagrodą jest kolejny oczyszczacz powietrza, który trafił do przedszkola.
Gratulujemy Dzieciom, Rodzicom i Paniom
z grup:„Słoneczka” i „Cytrynki”.

Przed przyprowadzeniem dziecka do przedszkola prosimy o zapoznanie się z niżej zamieszczonymi wytycznymi GIS, MZ i MEN oraz z zaktualizowaną PROCEDURĄ COVID-19.
Prosimy o bezwzględne stosowanie się do zaleceń.

PROCEDURA-COVID-19 (V aktualizacja)

Wytyczne przeciwepidemiczne-V aktualizacja

--- Linki ---

Skip to content