Miejskie Przedszkole nr 12 im.
Janusza Korczaka w Knurowie

--- Informacje ---

Szanowni Państwo,

Rekrutacja uzupełniająca na  wolne miejsca w naszym przedszkolu rozpocznie się 23 maja 2022 r. o godz. 8:00

i będzie trwała do 10 czerwca 2022 r. do godz. 14:00

Strona dla rodziców:
https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/knurow

Wszelkie informacje na temat rekrutacji zamieszczone są poniżej:

Informacja dla rodziców – rekrutacja uzupełniająca 

Rekrutacja – zarządzenie
Uchwała – rekrutacja przedszkola

1.„Światowy Dzień Higieny Rąk” 5.05 (wszystkie grupy)

2.„Dzień Bibliotekarza i Bibliotek”, spotkanie z bibliotekarzem 11.05 (wszystkie grupy)

3.„Światowy Dzień Pszczół”20.05

4.„Dzień Mamy” połączony z „Dniem Taty” występy grup wg ustalonego harmonogramu (zapraszamy oboje Rodziców)

s. 6 „Mróweczki” –3.06 godz. 15:15 „Dzień Rodziny

s.8 „Dzwoneczki” – 30.05 godz.15:30
s.9 „Żabki” – 7.06 godz. 15:15
s.10 „Pszczółki” – 30.05 godz. 15:00
s.28 „Motylki” – 24.05 godz. 15:15

s.30 „Kangurki” – 14.06 godz. 15:15
s.31 „Jeżyki” – 25.05 godz. 15:15
s.32 „Cytrynki” – 14.06 godz. 15:00
s.33 „Biedronki”- 13.06 godz. 15:00

5.Wycieczka do Muzeum Chleba w Radzionkowie 27.05 („Kangurki”, „Cytrynki)”

6.Wycieczka do Muzeum Chleba w Radzionkowie 30.05 („Mróweczki”, „Biedronki”)

7.Dzień Dziecka01.06 zabawy sportowe

8.Wycieczka do Rodzinnego Parku Rozrywki w Wilkowicach 2.06 („Żabki”, „Pszczółki”, „Dzwoneczki”, „Motylki, „Jeżyki”)

9.Alpaki w przedszkolu 3.06 (wszystkie grupy)

10.Festyn Rodzinny 8.06 (wszystkie grupy)

11.Pożegnanie Przedszkola 5-latki (zapraszamy oboje Rodziców):

13.06 (pon.) „Biedronki” s. 33

14.06 (wt.) „Kangurki” s. 30,„Cytrynki” s. 32

22.06 (śr.) godz. 15:15 „Mróweczki” s. 6

Szanowni Państwo!

Informujemy, że w dniu 31 maja 2022 r. (wt.) o godz. 1530 w salach: nr 6, 8, 9, 10 (zgodnie

z przydziałami dzieci do grup) odbędą się spotkania z nauczycielkami obejmującymi wychowawstwa w grupach dzieci nowoprzyjętych do naszego przedszkola.

Listy poszczególnych grup będą dostępne w holu przedszkola.

Na spotkania te zapraszamy Rodziców bez dzieci.

Natomiast dnia 6 czerwca 2022 r. (pon.) o godz. 1530 odbędą się zajęcia adaptacyjne w salach jak wyżej, na które zapraszamy

Rodziców wraz z dziećmi.

Na zajęcia należy zabrać ze sobą obuwie zmienne dla dziecka.

UWAGA  RODZICE!

Informujemy, że w lipcu 2022 r. nastąpi przerwa wakacyjna w pracy Miejskiego Przedszkola nr 12 im. Janusza Korczaka w Knurowie. W sierpniu 2022 r. przedszkole będzie sprawowało opiekę nad dziećmi w formie dyżuru wakacyjnego.

Zapisy dzieci uczęszczających do naszego przedszkola na dyżur wakacyjny (miesiąc SIERPIEŃ 2022 r.) będą przyjmowane w sekretariacie w terminie:  

4 – 18 maja 2022 r.

Dyżurem wakacyjnym mogą zostać objęte dzieci obojga pracujących rodziców lub samotnie wychowującego i pracującego rodzica. 

Prosimy o przemyślenie swoich decyzji, aby nie blokować miejsca naprawdę potrzebującym.

Zapisy na dyżur sierpniowy dla dzieci spoza naszego przedszkola (MP-1, MP-13), w miarę wolnych miejsc, odbywać się będą w terminie

19 – 31.05.2022 r.

W tym samym terminie pracujący rodzice mogą zgłaszać na dyżur wakacyjny w lipcu 2022 r. dzieci z naszego przedszkola do MP-1 lub MP-13.

Jednocześnie informujemy, że podczas dyżurów wakacyjnych dzieci będą przebywały w grupach mieszanych, także z wychowankami innych przedszkoli.

Formularz wniosku wakacyjnego do pobrania poniżej:

WNIOSEK-na-dyżur-wakacyjny

Rodzice chcący zapisać dzieci na dyżur w innych placówkach pobierają wniosek bezpośrednio ze stron www. przedszkoli.

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż w holu przedszkola zostało umieszczone Zarządzenie Dyrektora MP12 wprowadzające z dniem 1 maja 2022r. nową wyższą dzienną stawkę żywieniową. Prosimy o zapoznanie się z jego treścią.

 

Rada Rodziców ustaliła składkę w wysokości 150,00 zł.

Składkę na Radę Rodziców należy wpłacać na podane konto: Orzesko-Knurowski Bank Spółdzielczy z siedzibą w Knurowie –

Rada Rodziców przy MP nr 12 rachunek bankowy

nr 71845400013007005591040001
Wpłatę można dokonać w całości w kwocie 150,00 zł lub w dwóch ratach po 75,00 zł.

Na blankietach wpłat należy wpisać w tytule wpłaty: nazwisko i imię dziecka, nr sali, wpłata na Radę Rodziców. Potwierdzenie należy udostępnić do wglądu wychowawcy grupy, do której dziecko uczęszcza.
Terminy wpłat kolejnych rat:
I rata do 15.10.2021 r.
II rata do 26.11.2021 r.

Szanowni Państwo,

zapraszamy na wirtualny spacer po naszym przedszkolu 🙂

FILMIK PROMOCYJNY KLIK

Harmonogram pracy oddziałów w roku szkolnym 2021/2022:

s.6 MRÓWECZKI 8:00 – 16:00
s. 8 DZWONECZKI 7:30 – 15:30
s.9 ŻABKI 6:00 – 15:00
s.10 PSZCZÓŁKI 8:00 – 17:00
s.28 MOTYLKI 8:00-16:00
s.30 KANGURKI 7:00 – 15:30
s.31 JEŻYKI 8:00 – 15:30
s.32 CYTRYNKI 7:30 – 15:30
s.33 BIEDRONKI 8:00- 15:00

SCHODZENIE SIĘ DZIECI

6:00 – dzieci schodzą się w sali nr 9.
7:00 – dzieci, których sale są na piętrze zabierane są z sali nr 9 do sali nr 30 (oprócz dzieci z sali nr 28).

Na parterze:

7:30 – dzieci przechodzą z sali nr 9 do sali nr 8

         – do sali nr 8 przechodzą również dzieci z sali nr 6

Na piętrze:

7:30 – dzieci przechodzą z sali nr 30 do swojej sali nr 32 wraz z dziećmi z sali nr 33

ROZCHODZENIE SIĘ DZIECI

Na parterze:

15:00 – dzieci z sali nr 9 przechodzą do sali nr 10

15:30 – dzieci z sali nr 8 przechodzą do sali nr 6

Na piętrze:

15:00 – dzieci z sali nr 33 przechodzą do sali nr 28

15:30 – dzieci z sali nr 30 przechodzą do sali nr 28

           – dzieci z sali nr 31 przechodzą do sali nr 10

           – dzieci z sali nr 32 przechodzą do sali nr 6

Od godz. 8:00 każda grupa przebywa w swojej sali.

Do zobaczenia! 🙂

Szanowni Państwo,
Prosimy o zapoznanie się z najnowszą wersją wytycznych GIS dla przedszkoli:
wytyczneprzeciwepidemicznegiszdnia31marca2022_viiaktualizacjamiverost


Przed przyprowadzeniem dziecka do przedszkola prosimy o zapoznanie się z niżej zamieszczonymi wytycznymi GIS, MZ i MEN oraz z zaktualizowaną PROCEDURĄ COVID-19.
Prosimy o bezwzględne stosowanie się do zaleceń.

PROCEDURA-COVID-19 (V aktualizacja)

Wytyczne przeciwepidemiczne-V aktualizacja

Informujemy, że Inspektorem Ochrony Danych Osobowych naszej placówki jest p. Urszula Spórna zatrudniona w naszym przedszkolu.

kontakt: urszula.mpkorczak@gmail.com

tel. (32) 235 27 85

Informujemy Państwa, że przedszkole zapewnia dostęp do tłumacza języka migowego online. W celu skorzystania z usługi wymagane jest wcześniejsze ustalenie z sekretariatem terminu załatwienia sprawy.

--- Linki ---

Skip to content