Miejskie Przedszkole nr 12 im.
Janusza Korczaka w Knurowie

From banking and insurance to wealth management and securities distribution,
we dedicated financial services the teams serve all major sectors.

--- Informacje ---

01.10 (piątek)) – Dzień Uśmiechu: s. 9, 10

11.10 (poniedziałek) – Spotkanie z przedstawicielami Nadleśnictwa Rybnik: s. 30, 32, 33

13.10 (środa) – Akademia gminna z okazji DEN (PROTOS) – Występ 5-latków z grupy „Biedronki” s. 33 (reprezentowanie przedszkola na zewnątrz)

14.10 (czwartek) – obchody Dnia Edukacji Narodowej

15.10 (piątek) – Światowy Dzień Mycia Rąk: wszystkie grupy

20, 21.10 (środa, czwartek) – zdjęcia wykonywane przez fotografa (szczegóły na plakacie w holu przedszkola)

29.10 (piątek) – Dzień Dyni, w każdej grupie odbędzie się tego dnia BAL, prosimy o przebranie dzieci w strój dyni lub ubranie na kolor pomarańczowy 🙂

Warsztaty/występy jesienne – wg harmonogramu w każdej grupie.

Drodzy Rodzice

Zapraszamy do udziału
w akcji – ZBIÓRKA KASZTANÓW.
Celem akcji jest promowanie  nawyków ekologicznych wśród dzieci,
kasztany zostaną przekazane firmom farmaceutycznym.

Zebrane kasztany prosimy umieszczać w pojemnikach znajdujących się
w szatni, zbiórka trwa do końca października.

DZIĘKUJEMY 🙂

 

Rada Rodziców ustaliła składkę w wysokości 150,00 zł.

Składkę na Radę Rodziców należy wpłacać na podane konto: Orzesko-Knurowski Bank Spółdzielczy
z siedzibą w Knurowie –

Rada Rodziców przy MP nr 12 rachunek bankowy

nr 71845400013007005591040001
Wpłatę można dokonać w całości w kwocie 150,00 zł lub w dwóch ratach po 75,00 zł.

Na blankietach wpłat należy wpisać w tytule wpłaty: nazwisko i imię dziecka, nr sali, wpłata na Radę Rodziców. Potwierdzenie należy udostępnić do wglądu wychowawcy grupy, do której dziecko uczęszcza.
Terminy wpłat kolejnych rat:
I rata do 15.10.2021 r.
II rata do 26.11.2021 r.

 

Nasze Przedszkole nawiązało współpracę z Fundacją Iskierka. Już teraz zorganizowaliśmy zbiórkę na potrzeby Oddziału Hematologii
i Onkologii Dziecięcej w Szpitalu Klinicznym nr 1 w Zabrzu.

CHĘTNYCH Rodziców zapraszamy do udziału w akcji, która trwa do 27 października. Więcej szczegółów można uzyskać u wychowawców grup, oraz na ogłoszeniach znajdujących się przed każdą salą.

Harmonogram pracy oddziałów w roku szkolnym 2021/2022:

s.6 MRÓWECZKI 8:00 – 16:00
s. 8 DZWONECZKI 7:30 – 15:30
s.9 ŻABKI 6:00 – 15:00
s.10 PSZCZÓŁKI 8:00 – 17:00
s.28 MOTYLKI 8:00-16:00
s.30 KANGURKI 7:00 – 15:30
s.31 JEŻYKI 8:00 – 15:30
s.32 CYTRYNKI 7:30 – 15:30
s.33 BIEDRONKI 8:00- 15:00

SCHODZENIE SIĘ DZIECI

6:00 – dzieci schodzą się w sali nr 9.
7:00 – dzieci, których sale są na piętrze zabierane są z sali nr 9 do sali nr 30 (oprócz dzieci z sali nr 28).

Na parterze:

7:30 – dzieci przechodzą z sali nr 9 do sali nr 8

         – do sali nr 8 przechodzą również dzieci z sali nr 6

Na piętrze:

7:30 – dzieci przechodzą z sali nr 30 do swojej sali nr 32 wraz z dziećmi z sali nr 33

ROZCHODZENIE SIĘ DZIECI

Na parterze:

15:00 – dzieci z sali nr 9 przechodzą do sali nr 10

15:30 – dzieci z sali nr 8 przechodzą do sali nr 6

Na piętrze:

15:00 – dzieci z sali nr 33 przechodzą do sali nr 28

15:30 – dzieci z sali nr 30 przechodzą do sali nr 28

           – dzieci z sali nr 31 przechodzą do sali nr 10

           – dzieci z sali nr 32 przechodzą do sali nr 6

Od godz. 8:00 każda grupa przebywa w swojej sali.

Do zobaczenia! 🙂

Przed przyprowadzeniem dziecka do przedszkola prosimy o zapoznanie się z niżej zamieszczonymi wytycznymi GIS, MZ i MEN oraz z zaktualizowaną PROCEDURĄ COVID-19.
Prosimy o bezwzględne stosowanie się do zaleceń.

PROCEDURA-COVID-19 (V aktualizacja)

Wytyczne przeciwepidemiczne-V aktualizacja

Informujemy, że Inspektorem Ochrony Danych Osobowych naszej placówki jest p. Urszula Spórna zatrudniona w naszym przedszkolu.

kontakt: mp12@knurów. edu.pl

tel. (32) 235 27 85

Informujemy Państwa, że przedszkole zapewnia dostęp do tłumacza języka migowego online. W celu skorzystania z usługi wymagane jest wcześniejsze ustalenie z sekretariatem terminu załatwienia sprawy.

--- Linki ---

Skip to content