Miejskie Przedszkole nr 12 im.
Janusza Korczaka w Knurowie

From banking and insurance to wealth management and securities distribution,
we dedicated financial services the teams serve all major sectors.

--- Informacje ---

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Przed przyprowadzeniem dziecka do przedszkola prosimy o zapoznanie się z niżej zamieszczonymi wytycznymi GIS, MZ i MEN oraz z zaktualizowaną PROCEDURĄ COVID-19.
Prosimy o bezwzględne stosowanie się do zaleceń.

PROCEDURA-COVID-19_(IV_aktualizacja)28.08.2020(7).docx

Wytyczne_przeciwepidemiczne_Glownego_Inspektora_Sanitarnego_z_25_sierpnia_2020_r(4).docx

Rada Rodziców ustaliła składkę w wysokości 110,00 zł, płatną jednorazowo lub w dwóch ratach po 55,00 zł. Pierwsza rata płatna do 16.10.2020 r., druga do 23.11.2020 r. Składkę należy wpłacać na Konto Rady Rodziców:
nr 71 8454 0001 3007 0055 9104 0001,
podając imię i nazwisko dziecka, numer sali.
Składka dla dzieci kontynuujących edukację przedszkolną została pomniejszona o 40,00 zł z uwagi na niezrealizowaną z powodu pandemii COVID-19 wycieczkę i wynosi w r. szk. 2020/2021 – 70,00 zł.
Potwierdzenie wpłaty należy okazać wychowawcy grupy.

1. Sala 6 (3-latki)               800 – 1600

2. Sala 8 (4-5 latków)      730 – 1530

3. Sala 9 (3-latki)               600 – 1500

4. Sala 10 (3-latki)             800 – 1700

5. Sala 11 (5 latki)             730 – 1500

6. Sala 28 (5-latki)             800 – 1600

7. Sala 30 (4-latki)             700 – 1530

8. Sala 31 (4-latki)             800 – 1530

9. Sala 32 (4-latki)              730 – 1530

10. Sala 33 (5-latki)            800 – 1500

W związku z istniejącym nadal STANEM EPIDEMII, prosimy w miarę możliwości przyprowadzać i odbierać dzieci w godzinach pracy oddziału, do którego dziecko zostało przydzielone. W razie konieczności korzystania z opieki w innych godzinach, musicie mieć Państwo świadomość, że nieuniknione będzie stykanie się Waszego dziecka z dziećmi z innych grup.

--- Linki ---

Skip to content