Miejskie Przedszkole nr 12 im.
Janusza Korczaka w Knurowie

--- Informacje ---

Drodzy Rodzice
Poniżej przedstawiamy obowiązujący harmonogram pracy w sierpniu:

GRUPA I – s. 6 (parter) „Motylki”, „Jeżyki”, Mróweczki”
GRUPA II – s. 8 (parter) „Dzwoneczki”, „Mróweczki”
GRUPA III – s. 9 (parter) „Pszczółki”, „Żabki”
GRUPA IV – s. 10 (parter) dzieci z MP 1 oraz MP 13, rocznik 2017,2018, 2019,
GRUPA V – s.28 (I piętro) „Cytrynki”, dzieci z MP 1 oraz MP 13, rocznik 2015 i 2016
GRUPA VI – s. 30 (I piętro) „Biedronki”, „Kangurki”

Schodzenie się dzieci:

Sala 6    6:00 – 7:00 ( dzieci z sali 6,9,10)
Sala 28 7:00 (dzieci z sali 28,8,30)
Sala 10 7:30 (dzieci z sali 10
od godziny 8:00 każda grupa przechodzi do sali wg powyższego harmonogramu

Rozchodzenie się dzieci:
sala 6 przechodzi do sali 8 o godz. 15:00

sala 10 przechodzi do sali 9 o godz. 15:30
sala 28 przechodzi do sali 10 o godz. 15:00

Listy będą umieszczone w holu przedszkola oraz na drzwiach każdej sali.
Do zobaczenia! 🙂

Godziny pracy sekretariatu przedszkola:

lipiec 6:00-14:00

sierpień 7:00-15:00

Drodzy Rodzice NOWOPRZYJĘTYCH DZIECI

Informujemy, że istnieje możliwość zakupu kart LUB breloków ATMS Kids służących do odbijania wejścia
i wyjścia dziecka do przedszkola. Jedną kartę otrzymają Państwo bezpłatnie, natomiast za kolejne obowiązują ceny:

karta: 9 zł
brelok: 10 zł

Prosimy o wpłacanie zgodnej kwoty w sekretariacie przedszkola (pokój nr 2)

Drodzy Rodzice

Zapraszamy do oglądania videorelacji z Pikniku Rodzinnego 🙂

Piknik KLIK

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż w holu przedszkola zostało umieszczone Zarządzenie Dyrektora MP12 wprowadzające z dniem 1 maja 2022r. nową wyższą dzienną stawkę żywieniową. Prosimy o zapoznanie się z jego treścią.

 

Rada Rodziców ustaliła składkę w wysokości 150,00 zł.

Składkę na Radę Rodziców należy wpłacać na podane konto: Orzesko-Knurowski Bank Spółdzielczy z siedzibą w Knurowie –

Rada Rodziców przy MP nr 12 rachunek bankowy

nr 71845400013007005591040001
Wpłatę można dokonać w całości w kwocie 150,00 zł lub w dwóch ratach po 75,00 zł.

Na blankietach wpłat należy wpisać w tytule wpłaty: nazwisko i imię dziecka, nr sali, wpłata na Radę Rodziców. Potwierdzenie należy udostępnić do wglądu wychowawcy grupy, do której dziecko uczęszcza.
Terminy wpłat kolejnych rat:
I rata do 15.10.2021 r.
II rata do 26.11.2021 r.

Szanowni Państwo,

zapraszamy na wirtualny spacer po naszym przedszkolu 🙂

FILMIK PROMOCYJNY KLIK

Harmonogram pracy oddziałów w roku szkolnym 2022/2023:

s.6 KOTKI 8:00 – 17:00
s. 8 KRASNOLUDKI 7:30 – 16:00
s.9 MYSZKI 6:00 – 15:00
s.10 LISKI 8:00 – 15:30
s.28 MOTYLKI 8:00-16:00
s.30 DZWONECZKI 7:00 – 15:30
s.31 ŻABKI 8:00 – 15:30
s.32 PSZCZÓŁKI 7:30 – 15:30
s.33 JEŻYKI 7:30- 15:00

SCHODZENIE SIĘ DZIECI

6:00 – dzieci schodzą się w sali nr 9.
7:00 – dzieci, których sale są na piętrze zabierane są z sali nr 9 do sali nr 30 (oprócz dzieci z sali nr 28).

Na parterze:

7:30 – dzieci przechodzą z sali nr 9 do sali nr 8

         – do sali nr 8 przechodzą również dzieci z sali nr 6

Na piętrze:

7:30 – dzieci przechodzą z sali nr 30 do swoich sal nr 32 i 33

ROZCHODZENIE SIĘ DZIECI

Na parterze:

15:00 – dzieci z sali nr 9 przechodzą do sali nr 6

15:30 – dzieci z sali nr 10 przechodzą do sali nr 8

Na piętrze:

15:00 – dzieci z sali nr 33 przechodzą do sali nr 28

15:30 – dzieci z sali nr 30 przechodzą do sali nr 28

           – dzieci z sali nr 31 przechodzą do sali nr 8

           – dzieci z sali nr 32 przechodzą do sali nr 6

Od godz. 8:00 każda grupa przebywa w swojej sali.

Do zobaczenia! 🙂

Szanowni Państwo,
Prosimy o zapoznanie się z najnowszą wersją wytycznych GIS dla przedszkoli:
wytyczneprzeciwepidemicznegiszdnia31marca2022_viiaktualizacjamiverost


Przed przyprowadzeniem dziecka do przedszkola prosimy o zapoznanie się z niżej zamieszczonymi wytycznymi GIS, MZ i MEN oraz z zaktualizowaną PROCEDURĄ COVID-19.
Prosimy o bezwzględne stosowanie się do zaleceń.

PROCEDURA-COVID-19 (V aktualizacja)

Wytyczne przeciwepidemiczne-V aktualizacja

Informujemy, że Inspektorem Ochrony Danych Osobowych naszej placówki jest p. Urszula Spórna zatrudniona w naszym przedszkolu.

kontakt: urszula.mpkorczak@gmail.com

tel. (32) 235 27 85

Informujemy Państwa, że przedszkole zapewnia dostęp do tłumacza języka migowego online. W celu skorzystania z usługi wymagane jest wcześniejsze ustalenie z sekretariatem terminu załatwienia sprawy.

--- Linki ---

Skip to content