Kadra pedagogiczna

mgr Mirosława Abramek

Nauczyciel dyplomowany

Wykształcenie wyższe magisterskie w zakresie wczesnoszkolnej edukacji zintegrowanej z pedagogiką przedszkolną i logopedią

Sala 6

mgr Beata Badura

Nauczyciel dyplomowany

Wykształcenie wyższe magisterskie – pedagogika przedszkolna

Ukończony kurs kwalifikacyjny w zakresie

 gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej.

Sala 28

mgr Katarzyna Bochniarz

Nauczyciel początkujący
Wykształcenie wyższe w zakresie wczesnoszkolnej edukacji zintegrowanej i pedagogiki przedszkolnej.

Sala 30, Sala 33

mgr Ewelina Boroń

Nauczyciel kontraktowy

Ukończone studia wyższe magisterskie na kierunku Edukacja zintegrowana, wychowanie przedszkolne i opieka nad dzieckiem do lat trzech.

mgr Elżbieta Borowy

Nauczyciel dyplomowany

Wykształcenie wyższe magisterskie – pedagogika przedszkolna

Ukończony kurs kwalifikacyjny – terapia pedagogiczna

Sala 33

lic. Katarzyna Cybula

Nauczyciel stażysta

Wykształcenie wyższe zawodowe – edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z dodatkową specjalnością – język angielski.

Posiada kwalifikacje w zakresie nauczania języka angielskiego.

Sala 9

mgr Marta Czarnecka - pedagog specjalny

Nauczyciel kontraktowy

Wykształcenie wyższe magisterskie w zakresie wczesnoszkolnej edukacji zintegrowanej i pedagogiki przedszkolnej.

Ukończony III stopniowy kurs w zakresie terapii behawioralnej.

Studia podyplomowe:

  • Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.
  • Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (Oligofrenopedagogika)
  • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z pomocą psychologiczno-pedagogiczną.

mgr Ewelina Domaszewicz

Nauczyciel kontraktowy

Wykształcenie wyższe magisterskie w zakresie historii.
Ukończyła studia podyplomowe w zakresie Pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej z terapią pedagogiczną.

Sala 28,30

mgr Magda Dziuba

Nauczyciel kontraktowy

Wykształcenie wyższe magisterskie w zakresie edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego.
Posiada kwalifikacje w zakresie nauczania języka angielskiego.

Sala 32

mgr Barbara Karpińska - katecheta

Katecheta

nauczyciel dyplomowany

dyrektor mgr Monika Kocjan

Nauczyciel mianowany

Dyrektor od 1.09. 2021 roku

Wykształcenie wyższe magisterskie – pedagogika przedszkolna
i wczesnoszkolna.

Posiada kwalifikacje w zakresie nauczania języka angielskiego
oraz prowadzenia terapii pedagogicznej.

Studia podyplomowe:
Pedagogika szkolna i terapia pedagogiczna.
Zarządzanie placówką oświatową.

mgr Magdalena Mosiądz - psycholog

Nauczyciel mianowany.

Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego – kierunek Psychologia.

Ukończony 3-stopniowy kurs w zakresie Terapii autyzmu.

mgr Aneta Mossakowska

Nauczyciel mianowany

Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego, ukończyła studia magisterskie na kierunku: edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne.

Posiada kwalifikacje do nauczania języka angielskiego zgodne z Rozporządzeniem MEN z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli.

Ukończyła studia podyplomowe na kierunku: Język angielski w wychowaniu przedszkolnym i w edukacji wczesnoszkolnej.

Sala 10

mgr Barbara Rodziewicz

Nauczyciel dyplomowany.

Wykształcenie wyższe magisterskie – pedagogika wczesnoszkolna.

Dodatkowe kwalifikacje: kurs kwalifikacyjny „Terapia pedagogiczna”

Sala 8

mgr Jolanta Stolarska

Nauczyciel mianowany

Wykształcenie wyższe magisterskie w zakresie wychowania przedszkolnego

oraz opiekuńczo-wychowawczego i katechetycznego.

mgr Barbara Swoboda - terapeuta pedagogiczny

Nauczyciel dyplomowany.

Studia wyższe magisterskie -pedagogika wczesnoszkolna. 

Dodatkowe kwalifikacje w zakresie terapii pedagogicznej.

Sala 30

mgr Renata Swoboda

Nauczyciel mianowany

Wykształcenie wyższe magisterskie w zakresie nauczania początkowego
i wychowania przedszkolnego.

Sala 30, Sala 28, Sala 9, Sala 10

mgr Agnieszka Trębicka

Nauczyciel dyplomowany.

Studia wyższe magisterskie – pedagogika wczesnoszkolna. 

Dodatkowe kwalifikacje w zakresie terapii pedagogicznej.

Sala 31

mgr Anna Żyguła - logopeda

Nauczyciel mianowany

Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego, ukończyła studia magisterskie na kierunku: zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne.

Ukończone studia podyplomowe na kierunku: logopedia.

Skip to content