Iskierki

ISKIERKI

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Wychowawcy: 

mgr Barbara  Swoboda

mgr Renata Swoboda

Język angielski:

mgr Magdalena Dziuba

Konkurs plastyczny “Bukiet jesienny” – wyniki | Ośrodek Kultury Gminy Tomice

Tematyka zajęć na miesiąc: LISTOPAD

1. Moja rodzina.

2. Mój dom.

3. Moje prawa i obowiązki.

4. Idę z misiem do przedszkola.

W tym miesiącu uczymy się wiersza Władysława Bełzy „Katechizm polskiego dziecka”:

– Kto ty jesteś?

– Polak mały.

– Jaki znak twój?

– Orzeł biały.

– Gdzie ty mieszkasz?

– Między swemi.

– W jakim kraju?

– W polskiej ziemi.

– Czem ta ziemia?

– Mą ojczyzną.

– Czy ją kochasz?

– Kocham szczerze.

– A w co wierzysz?

– W Polskę wierzę.

 

NA WSZELKIE PYTANIA ODPOWIEM DROGĄ MAILOWĄ:

basiek69@onet.pl

PLAN WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI

NA ROK SZKOLNY 2023/2024 w grupie ISKIERKI

Cel ogólny:

Tworzenie warunków do wszechstronnego rozwoju dzieci poprzez ścisłą współpracę z rodzicami.

Cele szczegółowe:

 • Dążenie do jednolitości oddziaływań dydaktyczno – wychowawczych przedszkola i środowiska rodzinnego.
 • Wszechstronny rozwój dziecka.
 • Nawiązanie dobrego kontaktu z rodzicami.
 • Wzmacnianie więzi rodzinnych i relacji międzypokoleniowych.
 • Włączenie rodziców dzieci do życia grupy i przedszkola.
 • Angażowanie rodziców w prace użyteczne na rzecz przedszkola
 • Podnoszenie świadomości edukacyjnej rodziców poprzez poszerzanie ich wiedzy na temat rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym
 • Przekazywanie wiedzy na temat funkcjonowania dziecka w przedszkolu.

Zadania

Sposób realizacji

Spotkania z

rodzicami

 • Spotkanie organizacyjne, zapoznanie rodziców z dokumentacją obowiązującą w przedszkolu, oraz programami realizowanymi
  w bieżącym roku szkolnym, uzyskanie niezbędnej dokumentacji od rodziców.

 • Informacje organizacyjne – podczas przyprowadzania i odbierania dzieci, drogą mailową

 • Wybór przedstawicieli do Rady Rodziców,

 • Spotkania indywidualne w miarę potrzeb.

Współpraca   z

rodzicami

 • Obserwacja dzieci na tle grupy, informowanie rodziców na bieżąco
  o zmianach w zachowaniu,

 • Konsultacje z nauczycielem, rozmowy indywidualne – kontakt mailowy

 • Angażowanie rodziców w prace na rzecz przedszkola oraz zachęcanie
  do udziału w akcjach charytatywnych.

 Pedagogizacja rodziców

 • Ekspozycja prac plastycznych i wszelkich innych wytworów na tablicy,

 • Prowadzenie kącika dla rodziców,

 • Informowanie rodziców na bieżąco, o postępach dziecka w nauce i zachowaniu,

 • Wspólne rozwiązywanie zaistniałych  problemów wychowawczych oraz edukacyjnych,

 • Przekazywanie rodzicom wyników obserwacji dzieci.

Współudział nauczyciela

i rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych

dzieci.

 • Informowanie rodziców o możliwości korzystania na terenie przedszkola z porad specjalisty – psychologa a także z pomocy Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej,

 • Rozwiązywanie zaistniałych problemów wychowawczych

 

 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Skip to content