Truskawki

GRUPA

TRUSKAWKI

Wychowawcy:

mgr Beata Badura

mgr Ewelina Boroń

Język angielski:

lic. Katarzyna Cybula

 

Tematyka zajęć na miesiąc: LISTOPAD

1.MOJA RODZINA

2.MÓJ DOM

3.MOJE PRAWA I OBOWIĄZKI

4.DZIEŃ PLUSZOWEGO MISIA

W tym miesiącu uczymy się wiersza 

Katechizm polskiego dziecka”

Kto ty jesteś?

Polak mały.

Jaki znak twój?

Orzeł biały.

Gdzie ty mieszkasz?

Między swemi.

W jakim kraju?

W polskiej ziemi.

Czem ta ziemia?

Mą ojczyzną.

Czy ją kochasz?

Kocham szczerze.

A w co wierzysz?

W Polskę wierzę.


https://www.youtube.com/watch?v=uiuAPK1nWP8

 

Na wszelkie pytania odpowiem drogą mailową:

badura.beata5@gmail.com

……………………………………………

PLAN WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI

DZIECI 3-LETNICH

w roku szkolnym 2023/2024

GRUPA „TRUSKAWKI”

Współdziałanie wychowawców, nauczycieli z rodzicami i opiekunami jest jednym z istotnych czynników prawidłowego funkcjonowania przedszkola i rodziny. Warunkuje harmonijny rozwój dzieci. Daje szansę ciągłego doskonalenia się nauczycieli i rodziców jako wychowawców odpowiedzialnych za wielostronny rozwój dzieci.

Przedszkole i rodzina to dwa podstawowe środowiska wychowawcze, dlatego powinno istnieć między nimi świadome i celowe zorganizowane współdziałanie. Współpraca rodziców i nauczycieli jest wspólnym działaniem dla osiągnięcia dobra poszczególnych dzieci w procesie nauczania i wychowania.

CEL OGÓLNY:

 • wdrażanie rodziców do współpracy z przedszkolem i umożliwienie im udziału w tworzeniu warunków do wszechstronnego i harmonijnego rozwoju dzieci.

CELE SZCZEGÓŁOWE:

 • dążenie do jednolitości oddziaływań wychowawczo-dydaktycznych przedszkola i środowiska rodzinnego,

 • wszechstronny rozwój dziecka,

 • nawiązanie dobrego kontaktu z rodzicami,

 • wzmacnianie więzi rodzinnych i relacji międzypokoleniowych,

 • zaangażowanie rodziców w prace na rzecz grupy i przedszkola,

 • podnoszenie świadomości edukacyjnej rodziców poprzez pedagogizację,

 • przekazanie wiedzy na temat funkcjonowania dziecka w środowisku przedszkolnym.

  Zadania

  Formy realizacji

  Termin realizacji

  1. Organizacja spotkań z rodzicami.

  *zebrania grupowe – organizacyjne, przedstawienia celów i zadań w pracy wychowawczo-dydaktycznej z dziećmi 3-letnimi,

  *spotkania indywidualne wg ustalonego harmonogramu

  wrzesień

  cały rok

  2. Pedagogizacja

  rodziców.

  *Kącik dla rodziców:

  – ciekawostki dla rodziców dotyczące rozwoju i wychowania dziecka 3-letniego.

  *Spotkania ze specjalistami (logopeda, psycholog, pedagog).

  maj, wrzesień

  na bieżąco

  w zależności od potrzeb

  3. Współpraca z rodzicami w celu podnoszenia poziomu nauczania.

  *Prowadzenie zajęć otwartych,

  * Konsultacje z nauczycielem:

  – rozmowy indywidualne.

  *Prowadzenie kącika dla rodziców – prezentacja osiągnięć i umiejętności dzieci,

  *Ekspozycja prac plastycznych i wszelkich wytworów twórczości dziecięcej.

  marzec

  cały rok

  na bieżąco

  na bieżąco

  4. Współudział nauczyciela i rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych dzieci.

  * Informowanie rodziców o możliwości korzystania na terenie przedszkola z porad specjalistów a także z pomocy Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.

  *Rozwiązywanie zaistniałych problemów wychowawczych.

  w zależności od potrzeb

  5. Współudział rodziców w pracach na rzecz przedszkola.

  *Zaangażowanie rodziców w prace na rzecz przedszkola:

  – pomoc w organizowaniu uroczystości przedszkolnych, konkursów, wycieczek,

  – pomoc w przygotowaniu rekwizytów i kostiumów do zajęć, inscenizacji,

  – pomoc w wykonaniu strojów i dekoracji na święta, bal karnawałowy,

  – pomoc w wyposażeniu kącików tematycznych,

  dostarczanie materiałów potrzebnych do zajęć,

  – sponsoring,

  – darowizna na rzecz przedszkola.

  w ciągu całego roku

  6. Czynny udział w życiu przedszkola.

  *Udział w uroczystościach przedszkolnych:

  – Pasowanie na Przedszkolaka,

  – Spotkanie kolędowe,

  – Dzień Babci i Dziadka,

  – Bal przebierańców,

  – Warsztaty Wielkanocne,

  – Dzień Mamy i Taty,

  – Dzień Dziecka,

  – Festyn rodzinny

  – inne spotkania np. z ciekawymi ludźmi (górnik, pielęgniarka, policjant, lekarz, ekspedientka, strażak itp.)

  zgodnie z harmonogramem imprez przedszkolnych

Skip to content