Koło plastyczne

Informujemy, że ze względu na pandemię COVID-19 zajęcia zostały zawieszone.

Prowadzące:

Edyta Korepta, Barbara Swoboda, Agnieszka Trębicka, Dorota Wieliczko,

Anna Zakrzewska, Anna Żyguła

 Głównymi celami zajęć kółka jest:

        – tworzenie prac bogatych w szczegóły,

        – prawidłowe posługiwanie się narzędziami,

        – umiejętność tworzenia w wielu technikach,

        – umiejętność nazywania, porównywania oraz próby mieszania barw,

        – umiejętność zachowania odpowiednich proporcji w malowaniu jakiegoś kształtu,

        – umiejętność rysowania postaci ludzkiej posiadającej wszystkie części ciała.

        – wzbogacanie kontaktu ze sztuką.

Aktywność własna- ekspresja artystyczna pozwala na zaspokajanie dążeń, potrzeb i zainteresowań dzieci.

Koło edukacyjne

Prowadząca:

Mirosława Abramek

Zajęcia edukacyjne odbywają się w ramach realizowanej w naszej placówce innowacji pedagogicznej ,,Mali mistrzowie kodowania”.

Rozwój logicznego myślenia, zadaniowego podejścia do stawianych problemów, umiejętności pracy zespołowej, jest ważny już od najmłodszych lat. Kształtowanie kompetencji matematycznych, językowych i społecznych jest znacznie łatwiejsze
z wykorzystaniem dostępnych w przedszkolu pomocy dydaktycznych: dużych oraz małych mat edukacyjnych, krążków dydaktycznych, kolorowych kubeczków oraz szerokiej gamie gier matematycznych.

Cele ogólne zajęć:

 Rozwijanie umiejętności logicznego myślenia, intuicji, wyobraźni i wnioskowania.

Kształtowanie umiejętności wyszukiwania, gromadzenia, porządkowania
i wykorzystywania informacji z różnych źródeł.

Rozwijanie kompetencji społecznych, kształcenie umiejętności pracy zespołowej
i projektowej.

Kształcenie umiejętności kreatywnego rozwiązywania problemów na różnych edukacjach.

Uatrakcyjnienie nauczania.

Stworzenie dzieciom możliwości odniesienia sukcesu (m.in. poprzez samodzielne stworzenie algorytmu, planu działania).

Koło taneczne

Informujemy, że ze względu na pandemię COVID-19 zajęcia zostały zawieszone.

Prowadzące:

Dorota Bereźnicka, Ewelina Pulit

Zajęcia koła tanecznego odbywają się raz w tygodniu. Uczestniczą w nich wybrane dzieci z oddziałów 5-latków. Podczas zajęć dzieci mogą zaspokoić tak ważną w ich wieku naturalną potrzebę ruchu. Mają możliwość swobodnie interpretować muzykę ruchem oraz poznawać różne techniki taneczne. Na kółku uczymy się zarówno tańców  regionalnych, jak i współczesnych. W czasie spotkań wykorzystujemy różne rekwizyty, takie jak kolorowe apaszki, wstążeczki, butelki plastikowe, gazety.

Głównymi celami, jakie staramy się realizować są:

– wspomaganie harmonijnego rozwoju fizycznego dzieci,

– rozwijanie indywidualnych zdolności i postaw twórczych,

– uczenie współdziałania w zespole,

– kształtowanie zamiłowania tańcem,

– poznanie tańców regionalnych i współczesnych,

– rozwijanie poczucia rytmu  i reakcji na sygnały muzyczne,

– swobodne interpretowanie muzyki ruchem.

Koło sportowe

Informujemy, że ze względu na pandemięCOVID-19 zajęcia zostały zawieszone.

Prowadzące:

Elżbieta Borowy, Jolanta Stolarska

Na zajęcia kółka sportowego, uczęszczają dzieci w wieku 5 lat.
W trakcie zajęć dzieci wykonują różne ćwiczenia gimnastyczne, m.in. na wyczucie własnego ciała, ciężaru, przestrzeni.

Biorą udział w zabawach ruchowych z elementami biegu, czworakowania, podskoku, skoku, równowagi, rzutu, celowania, toczenia, odbijania, chwytu. Pokonują tory przeszkód. Tworzą zespoły, które rywalizują ze sobą, co powoduje, że uczą się współzawodnictwa oraz działania na korzyść zespołu.
  

Poprzez zabawę, dzieci stopniowo stają się otwarte na nowe sportowe wyzwania.

Koło matematyczne

Informujemy, że ze względu na pandemię COVID-19 zajęcia zostały zawieszone.

Prowadząca:

Mirosława Abramek

Zajęcia koła matemaatycznego, działającego w naszym przedszkolu, są bezpłatne i skierowane do uzdolnionych matematycznie dzieci 5 letnich. Spotkania odbywają się raz w tygodniu i trwają 30 min. Głównym założeniem koła matematycznego jest wspieranie dzieci zdolnych, rozwijanie posiadanych uzdolnień, stymulowanie ich rozwoju oraz twórczego i logicznego myślenia, wzbogacenie wiedzy matematycznej. Podczas zajęć są wykorzystywane elementy metody Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej. Spotkania są prowadzone w formie zabawy, radosnego działania dziecka.
Na zajęciach realizowane są następujące bloki tematyczne:
Orientacja przestrzenna–  kształtowanie świadomości własnego ciała, jego prawej i lewej strony, orientacji
na kartce papieru.
Rytmy i rytmiczna organizacja czasu –  ćwiczenia rytmiczne sprzyjające dostrzeganiu i kontynuowaniu regularności, odczytywanie rytmu a następnie wyklaskiwanie go.
Przyczyna i skutek. Przewidywanie następstw – trening w przekładaniu zauważonych prawidłowości
z jednej sytuacjiw drugą.
Kształtowanie umiejętności liczenia obiektów – ustalanie równoliczności dwóch zbiorów w praktycznym działaniu, przeliczanie obiektów.
Klasyfikacja –  segregowanie i definiowanie figur geometrycznych, układanie szlaczków.
Dodawanie i odejmowanie, rozdawanie i rozdzielanie po kilka. –  dodawanie i odejmowanie z wykorzystaniem liczmanów, organizowanie sytuacji sprzyjających liczeniu.
 

Edukacja matematyczna przedszkolaków rozwija dzieci umysłowo oraz społecznie. Uczy umiejętności logicznego myślenia, analizy oraz kształtuje odporność emocjonalna na wysiłek umysłowy. Dzieci uczestniczące w kole matematycznym maja szanse na rozwój swoich uzdolnień.

Koło j.angielskiego

Informujemy, że ze względu na pandemię COVID-19 zajęcia zostały zawieszone.

Prowadząca:

Aneta Rusin

poniedziałek: 13:00-13:30

Jednym z głównych celów prowadzonego kółka jest utrwalanie poznanych słówek, zwrotów oraz piosenek. Podczas kółka, szczególną uwagę zwraca się na umiejętność komunikacji w języku angielskim. Zajęcia prowadzane są w oparciu o różnorodne metody i techniki nauczania.

Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna

Informujemy, że ze względu na pandemię COVID-19 zajęcia zostały zawieszone.

Prowadząca:

Beata Badura

W związku z występującymi wadami postawy u dzieci i zainteresowaniem rodziców tym problemem, w przedszkolu prowadzone są dodatkowe zajęcia z zakresu gimnastyki korekcyjnej dotyczące profilaktyki i korygowania wad postawy. Dzieci na zajęcia są kwalifikowane na podstawie skierowań lekarskich (4, 5 latki).

Zajęcia odbywają się w oparciu o wytyczne programu autorskiego:

„Profilaktyka zdrowotna i działanie, a korekcyjne postępowanie w wieku przedszkolnym – Bawimy się, ćwiczymy i prosto chodzimy”.

Głównym celem w działaniach wynikających z założeń programowych jest:

-rozwijanie nawyku prawidłowej postawy,

-skorygowanie istniejących nieprawidłowości statyki ciała,

-podejmowanie przez dzieci samorzutnych zabaw i gier ruchowych,

-systematyczne uczestnictwo w zajęciach gimnastyki korekcyjnej,

-zachęcanie rodziców i dzieci do wykonywania ćwiczeń w domu, zgodnie ze wskazówkami i zaleceniami.

Tematyka zajęć i ćwiczeń jest różnorodna, dostosowana do wieku i umiejętności dziecka, prowadzona w formie zabawowo-zadaniowej z przewagą ćwiczeń ogólnorozwojowych.

Zajęcia dodatkowe

Skip to content