Żabki

NAKLEJKA NA OKNO MEBLE LUSTRO ŚCIANĘ ŻABA ŻABKA 7918426266 - Allegro.pl

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

GRUPA „ŻABKI”

SALA  33

WYCHOWAWCY: mgr Agnieszka Trębicka

                              mgr Jolanta Stolarska

Język angielski: lic. Katarzyna Cybula

TEMATYKA :LISTOPAD

I. „A DESZCZ PADA I PADA”

II. „CO POWINIENEM WIEDZIEĆ O POLSCE”

III. „ZDROWIE NASZYM SKARBEM”

IV. „CO UŁATWIA PRACĘ W DOMU”

Jesienne zagadki


Co jesienią z dębu spada? Co ze smakiem dzik
zajada? (żołędzie)


Bez skrzydeł-a jednak lecę, nie mam rąk, a jabłka
zrywam. Nie mam ust-a zgaszę świecę, powiedz,
jak ja się nazywam?
(wiatr)


Gdy świeci słońce, stawiasz go w kącie. Kiedy
deszcz rosi, nad głową go nosisz.
(parasol)


Spadają z drzewa żółte, czerwone. Wiatr je niesie
w tę i tamtą stronę.
(liście)


Choć kolczaste jak jeże, każdy do rąk je bierze.
Odziera z odzienia i w koniki zamienia.
(kasztany)


Jakie obuwie, do tego służy, żeby nóg nie moczyć
nawet w kałuży.
(kalosze)


W lesie go spotkasz i dziwisz się srodze: bo on ma
kapelusz, ale gdzie? Na nodze!
(grzyb)


Na jakim drzewie jesienią koraliki się czerwienią?
(jarzębina)


Co to za rycerz w słomianej zbroi, różę otula, w
ogrodzie stoi.
(chochoł)


Gdy się te niteczki snują po ścierniskach, to znak
nieomylny, że jesień jest bliska.
(babie lato)


Płynie po niebie, znasz ją i wiesz, że gdy jest
ciemna, może być deszcz.
(chmura)

 

 

Kontakt z wychowawcą: ineza@op.pl

PLAN WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI  

W GRUPIE 5– LATKÓW

ŻABKI”

                  

CEL:

Współpraca rodziców z przedszkolem w celu tworzenia warunków do wszechstronnego i harmonijnego rozwoju dzieci.

ZADANIA:

-Zachęcanie rodziców do współpracy, współtworzenia pozytywnej atmosfery w przedszkolu,

-Udział rodziców w organizowaniu procesu wychowawczo – dydaktycznego i opiekuńczego,

-Współdziałanie z rodzicami w zakresie rozpoznawania i zaspokajania potrzeb rozwojowych, edukacyjnych dzieci,

– Wspomaganie i integrowanie działań wychowawczych rodziców i nauczycieli – osiąganie lepszych efektów pracy w domu i w przedszkolu,

– Tworzenie partnerskich relacji pomiędzy rodzicami i przedszkolem.

– Wzmacnianie więzi rodzinnych i relacji międzypokoleniowych

– Zaangażowanie rodziców w prace na rzecz przedszkola

– Podnoszenie świadomości edukacyjnej rodziców poprzez pedagogizację

– Poszukiwanie sponsorów i partnerów.

Organizacja spotkań z rodzicami:

*Zebranie organizacyjne ( IX)

*Spotkanie informacyjne (w miarę potrzeb w ciągu roku)

 Pozyskiwanie rodziców do współpracy na rzecz przedszkola i grupy

– Angażowanie w przygotowanie stroi, rekwizytów dla dzieci na uroczystości przedszkolne, bale i inne imprezy.

– Darowizny na rzecz grupy i przedszkola.

– Włączanie się rodziców w zbiórki, akcje charytatywne, projekty edukacyjne, konkursy, kampanie społeczne itp.

– Spotkania dzieci z przedstawicielami ciekawych zawodów.

 

 Współpraca nauczyciela i rodziców w rozwiązywaniu problemów rozwojowych, edukacyjnych i wychowawczych dzieci

– Rozwiązywanie zaistniałych problemów wychowawczych, edukacyjnych, rozwojowych

– Konsultacje ze specjalistami z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, specjalistami n terenie placówki: logopeda, pedagog, psycholog

Współpraca z rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań dydaktyczno-wychowawczych

– Organizowanie zajęć otwartych

– Konsultacje z nauczycielem:

– rozmowy indywidualne

– rozmowy indywidualne z inicjatywy rodziców

Pedagogizacja rodziców – poszerzanie wiedzy n/t rozwoju i wychowania dzieci

– Prowadzenie kącika dla rodziców:

Fiszki informacyjne

Artykuły z zakresu rozwoju, edukacji i wychowania

– Ekspozycja prac plastycznych i innych wytworów działalności dziecięcej:

Tablice pod salą

Sala zajęć

– Informowanie o postępach dziecka w poszczególnych obszarach rozwoju.

– Spotkania ze specjalistami różnych dziedzin w celu wzbogacania wiedzy pedagogicznej i zdobywania wiedzy na temat rozwoju i wychowania dzieci (w miarę potrzeb w ciągu roku)

Udział członków rodziny w uroczystościach przedszkolnych:

– Współudział rodziców w przygotowaniu imprez przedszkolnych

– Uroczystości przedszkolne o charakterze rodzinnym

Skip to content