Żabki

NAKLEJKA NA OKNO MEBLE LUSTRO ŚCIANĘ ŻABA ŻABKA 7918426266 - Allegro.pl

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

GRUPA „ŻABKI”

SALA  31

WYCHOWAWCY: mgr Agnieszka Trębicka

                              mgr Katarzyna Bochniarz

Język angielski: lic. Katarzyna Cybula

TEMATYKA :MAJ

I. „KTO TY JESTEŚ? POLAK MAŁY!”

II. „NA WIEJSKIM PODWÓRKU”

III. „ZABAWY Z MAMĄ I TATĄ”

IV. „WYCIECZKA DOM ZOO”

 

 Piosenka „Moja mama fajna jest”

 

1. Moja mama fajna jest.

o tym ja najlepiej wiem.

Gdy mi smutno jest i źle,

zawsze przy mnie blisko jest.

 

ref. Bo mama, bo mama

najlepiej wszystko wie.

Bo mama, bo mama,

tak bardzo kocha mnie. 2x

 

2. A mój tata to jest ktoś.

Czasem mi zaśpiewa coś.

Kiedy wolną chwilę ma,

chętnie ze mną w piłkę gra.

 

ref. Bo tata, bo tata,

najlepiej wszystko wie.

Bo tata, bo tata,

tak bardzo kocha mnie. 2x

 

 
Kontakt z wychowawcą: ineza@op.pl

PLAN WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI  

W GRUPIE 4– LATKÓW

ŻABKI”

                  

CEL:

Współpraca rodziców z przedszkolem w celu tworzenia warunków do wszechstronnego i harmonijnego rozwoju dzieci.

ZADANIA:

-Zachęcanie rodziców do współpracy, współtworzenia pozytywnej atmosfery w przedszkolu,

-Udział rodziców w organizowaniu procesu wychowawczo – dydaktycznego i opiekuńczego,

-Współdziałanie z rodzicami w zakresie rozpoznawania i zaspokajania potrzeb rozwojowych, edukacyjnych dzieci,

– Wspomaganie i integrowanie działań wychowawczych rodziców i nauczycieli – osiąganie lepszych efektów pracy w domu i w przedszkolu,

– Tworzenie partnerskich relacji pomiędzy rodzicami i przedszkolem.

– Wzmacnianie więzi rodzinnych i relacji międzypokoleniowych

– Zaangażowanie rodziców w prace na rzecz przedszkola

– Podnoszenie świadomości edukacyjnej rodziców poprzez pedagogizację

– Poszukiwanie sponsorów i partnerów.

Organizacja spotkań z rodzicami:

*Zebranie organizacyjne ( IX)

*Spotkanie informacyjne ( XII,VI, w miarę potrzeb w ciągu roku)

 Pozyskiwanie rodziców do współpracy na rzecz przedszkola i grupy

– Angażowanie w przygotowanie stroi, rekwizytów dla dzieci na uroczystości przedszkolne, bale i inne imprezy.

– Darowizny na rzecz grupy i przedszkola.

– Włączanie się rodziców w zbiórki, akcje charytatywne, projekty edukacyjne, konkursy, kampanie społeczne itp.

– Spotkania dzieci z przedstawicielami ciekawych zawodów.

 

 Współpraca nauczyciela i rodziców w rozwiązywaniu problemów rozwojowych, edukacyjnych i wychowawczych dzieci

– Rozwiązywanie zaistniałych problemów wychowawczych, edukacyjnych, rozwojowych

– Konsultacje ze specjalistami z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, specjalistami n terenie placówki: logopeda, pedagog, psycholog

Współpraca z rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań dydaktyczno-wychowawczych

– Organizowanie zajęć otwartych

– Konsultacje z nauczycielem:

– rozmowy indywidualne

– rozmowy indywidualne z inicjatywy rodziców

Pedagogizacja rodziców – poszerzanie wiedzy n/t rozwoju i wychowania dzieci

– Prowadzenie kącika dla rodziców:

Fiszki informacyjne

Artykuły z zakresu rozwoju, edukacji i wychowania

– Ekspozycja prac plastycznych i innych wytworów działalności dziecięcej:

Tablice pod salą

Sala zajęć

– Informowanie o postępach dziecka w poszczególnych obszarach rozwoju.

– Spotkania ze specjalistami różnych dziedzin w celu wzbogacania wiedzy pedagogicznej i zdobywania wiedzy na temat rozwoju i wychowania dzieci (w miarę potrzeb w ciągu roku)

Udział członków rodziny w uroczystościach przedszkolnych:

– Współudział rodziców w przygotowaniu imprez przedszkolnych

– Uroczystości przedszkolne o charakterze rodzinnym m.in.:

Warsztaty jesienne (X/XI)

Jasełka (XII)

Dzień Babci i Dziadka (I)

Bal karnawałowy (I/II)

Dzień Mamy i Taty (V)

Festyn rodzinny(VI)

Skip to content