Miejskie Przedszkole nr 12 im.
Janusza Korczaka w Knurowie

From banking and insurance to wealth management and securities distribution,
we dedicated financial services the teams serve all major sectors.

Żabki

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

  • Tematyka miesiąca
  • Plan współpracy z Rodzicami
  • Zabawy z językiem angielskim
  • Religia

Wychowawcy:

mgr Agnieszka Trębicka

mgr Barbara Dmowska

Język angielski - mgr Monika Kocjan

Sala 33

PRACA Z DZIECKIEM W TRYBIE ZDALNYM :

12.04.2021 ŻABKI cz.1

12.04.2021 - ŻABKI cz.2

13.04.2021 ŻABKI cz.1

13.04.2021 - Żabki cz.2

14.04.2021 ŻABKI cz. 1

14.04.2021 - Żabki cz.2

15.04.2021 ŻABKI cz.1

15.04.2021 - Żabki cz.2

16.04.2021 ŻABKI cz.1

16.04.2021 - Żabki cz.2

Język angielski

angielski 2

Animals on the farm KLIK

 

 

DRODZY RODZICE

Rozpoczynamy nowy rok szkolny i w związku z tym należy pamiętać:

- o zasadach reżimu sanitarnego,

- dzieci do sali nie wnoszą swoich zabawek

- dzieci przyprowadzane i odbierane są przez Rodziców lub osoby upoważnione.

Kontakt z Państwem odbywać się będzie drogą e-mailową

                                        ineza@op.pl

Proszę o systematyczne zapoznawanie się z wiadomościami zamieszczanymi przed naszą salą, na stronie internetowej przedszkola oraz w zakładce naszej grupy.

     PLAN WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI

      W GRUPIE 5– LATKÓW ŻABKI”

      W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

CEL:

Współpraca rodziców z przedszkolem w celu tworzenia warunków do wszechstronnego i harmonijnego rozwoju dzieci.

ZADANIA:

-Zachęcanie rodziców do współpracy, współtworzenia pozytywnej atmosfery w przedszkolu,

-Udział rodziców w organizowaniu procesu wychowawczo – dydaktycznego i opiekuńczego,

-Współdziałanie z rodzicami w zakresie rozpoznawania i zaspokajania potrzeb rozwojowych, edukacyjnych dzieci,

- Wspomaganie i integrowanie działań wychowawczych rodziców i nauczycieli – osiąganie lepszych efektów pracy w domu i w przedszkolu,

- Tworzenie partnerskich relacji pomiędzy rodzicami i przedszkolem.

- Wzmacnianie więzi rodzinnych i relacji międzypokoleniowych

- Zaangażowanie rodziców w prace na rzecz przedszkola

- Podnoszenie świadomości edukacyjnej rodziców poprzez pedagogizację

- Poszukiwanie sponsorów i partnerów.

Organizacja spotkań z rodzicami:

*Zebranie organizacyjne ( IX)

*Spotkanie informacyjne ( w miarę potrzeb w ciągu roku)

 Pozyskiwanie rodziców do współpracy na rzecz przedszkola i grupy

- Angażowanie w przygotowanie stroi, rekwizytów dla dzieci na uroczystości przedszkolne, bale i inne imprezy.

- Darowizny na rzecz grupy i przedszkola.

- Włączanie się rodziców w zbiórki, akcje charytatywne, projekty edukacyjne, konkursy, kampanie społeczne itp.

- Spotkania dzieci z przedstawicielami ciekawych zawodów.

 Współpraca nauczyciela i rodziców w rozwiązywaniu problemów rozwojowych, edukacyjnych i wychowawczych dzieci

- Rozwiązywanie zaistniałych problemów wychowawczych, edukacyjnych, rozwojowych

- Konsultacje ze specjalistami z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, specjalistami n terenie placówki: logopeda, pedagog, psycholog

Współpraca z rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań dydaktyczno-wychowawczych

- Organizowanie zajęć otwartych

- Konsultacje z nauczycielem:

- rozmowy indywidualne

- rozmowy indywidualne z inicjatywy rodziców

Pedagogizacja rodziców – poszerzanie wiedzy n/t rozwoju i wychowania dzieci

- Prowadzenie kącika dla rodziców:

Fiszki informacyjne

Artykuły z zakresu rozwoju, edukacji i wychowania

- Ekspozycja prac plastycznych i innych wytworów działalności dziecięcej:

Tablice pod salą

Sala zajęć

- Informowanie o postępach dziecka w poszczególnych obszarach rozwoju.

- Spotkania ze specjalistami różnych dziedzin w celu wzbogacania wiedzy pedagogicznej i zdobywania wiedzy na temat rozwoju i wychowania dzieci (w miarę potrzeb w ciągu roku)

Udział członków rodziny w uroczystościach przedszkolnych:

- Współudział rodziców w przygotowaniu imprez przedszkolnych

- Uroczystości przedszkolne o charakterze rodzinnym.

Warsztaty jesienne (X/XI)

Jasełka (XII)

Dzień Babci i Dziadka (I)

Bal karnawałowy (I/II)

Dzień Mamy i Taty (V)

Festyn rodzinny(VI)

Kwiecień

Słownictwo:

pig - świnia, duck - kaczka, chicken - kura, horse - koń

Zwroty/Wyrażenia:

What colour is this? – This is…blue.

What’s your name? – I am…

How are you today? – I’m fine, thank you.

Clap your hands – klaskać

To stamp your feet – tupać

Jump – skakać

Touch your nose – dotykać nosa

Touch your head – dotykać głowy

Touch your ear – dotykać ucha

What's the weather like today?

It's sunny..cloudy..

Where is..?

This is..

Piosenki:

"The shape song" - KLIK

"Hello how are you?" - KLIK

"If you happy.." - KLIK

"Walking in the jungle" - KLIK

"Wheels on the bus" - KLIK

“Little Snowman” –KLIK

“Snowflake” -KLIK

"Hello Hello!! KLIK

KLIK Fly to the Butterfly

Skip to content