UWAGA RODZICE

Rada Rodziców ustaliła składkę w wysokości 110,00 zł, płatną jednorazowo lub w dwóch ratach po 55,00 zł. Pierwsza rata płatna do 16.10.2020 r., druga do 23.11.2020 r. Składkę należy wpłacać na Konto Rady Rodziców:
nr 71 8454 0001 3007 0055 9104 0001,
podając imię i nazwisko dziecka, numer sali.
Składka dla dzieci kontynuujących edukację przedszkolną została pomniejszona o 40,00 zł z uwagi na niezrealizowaną z powodu pandemii COVID-19 wycieczkę i wynosi w r. szk. 2020/2021 – 70,00 zł.
Potwierdzenie wpłaty należy okazać wychowawcy grupy.

Share:
Leave comment

Skip to content