Truskawki

GRUPA

TRUSKAWKI

Wychowawcy:

mgr Beata Badura

mgr Ewelina Boroń

Język angielski:

lic. Katarzyna Cybula

Tematyka zajęć na miesiąc: WRZESIEŃ

1.To jestem ja.

2.Moja grupa.

3.Moja droga do przedszkola.

4.Idzie Jesień… przez park, las.

W tym miesiącu uczymy się piosenki:

https://www.youtube.com/watch?v=ROWbWhG2MIs

Jestem sobie przedszkolaczek”

I. Jestem sobie przedszkolaczek,
Jestem ważny – dużo znaczę,
Na bębenku marsza gram,
Ram tam tam, ram tam tam.
II. Mamy tu zabawek wiele,
Razem bawić się weselej,
Bo kolegów dobrych mam,
Ram tam tam, ram tam tam.
III. Mamy klocki, kredki, farby,
To są nasze wspólne skarby,
Bardzo dobrze tutaj nam,
Ram tam tam, ram tam tam.
IV.
Tu jest miejsce dla każdego,
Każdy naszym jest kolegą,

Razem w grupie miło nam,
Ram tam tam, ram tam tam.

Na wszelkie pytania odpowiem drogą mailową:

badura.beata5@gmail.com

……………………………………………

……………………………………………

PLAN WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI

DZIECI 3-LETNICH

w roku szkolnym 2023/2024

GRUPA „TRUSKAWKI”

Współdziałanie wychowawców, nauczycieli z rodzicami i opiekunami jest jednym z istotnych czynników prawidłowego funkcjonowania przedszkola i rodziny. Warunkuje harmonijny rozwój dzieci. Daje szansę ciągłego doskonalenia się nauczycieli i rodziców jako wychowawców odpowiedzialnych za wielostronny rozwój dzieci.

Przedszkole i rodzina to dwa podstawowe środowiska wychowawcze, dlatego powinno istnieć między nimi świadome i celowe zorganizowane współdziałanie. Współpraca rodziców i nauczycieli jest wspólnym działaniem dla osiągnięcia dobra poszczególnych dzieci w procesie nauczania i wychowania.

CEL OGÓLNY:

 • wdrażanie rodziców do współpracy z przedszkolem i umożliwienie im udziału w tworzeniu warunków do wszechstronnego i harmonijnego rozwoju dzieci.

CELE SZCZEGÓŁOWE:

 • dążenie do jednolitości oddziaływań wychowawczo-dydaktycznych przedszkola i środowiska rodzinnego,

 • wszechstronny rozwój dziecka,

 • nawiązanie dobrego kontaktu z rodzicami,

 • wzmacnianie więzi rodzinnych i relacji międzypokoleniowych,

 • zaangażowanie rodziców w prace na rzecz grupy i przedszkola,

 • podnoszenie świadomości edukacyjnej rodziców poprzez pedagogizację,

 • przekazanie wiedzy na temat funkcjonowania dziecka w środowisku przedszkolnym.

  Zadania

  Formy realizacji

  Termin realizacji

  1. Organizacja spotkań z rodzicami.

  *zebrania grupowe – organizacyjne, przedstawienia celów i zadań w pracy wychowawczo-dydaktycznej z dziećmi 3-letnimi,

  *spotkania indywidualne wg ustalonego harmonogramu

  wrzesień

  cały rok

  2. Pedagogizacja

  rodziców.

  *Kącik dla rodziców:

  – ciekawostki dla rodziców dotyczące rozwoju i wychowania dziecka 3-letniego.

  *Spotkania ze specjalistami (logopeda, psycholog, pedagog).

  maj, wrzesień

  na bieżąco

  w zależności od potrzeb

  3. Współpraca z rodzicami w celu podnoszenia poziomu nauczania.

  *Prowadzenie zajęć otwartych,

  * Konsultacje z nauczycielem:

  – rozmowy indywidualne.

  *Prowadzenie kącika dla rodziców – prezentacja osiągnięć i umiejętności dzieci,

  *Ekspozycja prac plastycznych i wszelkich wytworów twórczości dziecięcej.

  marzec

  cały rok

  na bieżąco

  na bieżąco

  4. Współudział nauczyciela i rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych dzieci.

  * Informowanie rodziców o możliwości korzystania na terenie przedszkola z porad specjalistów a także z pomocy Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.

  *Rozwiązywanie zaistniałych problemów wychowawczych.

  w zależności od potrzeb

  5. Współudział rodziców w pracach na rzecz przedszkola.

  *Zaangażowanie rodziców w prace na rzecz przedszkola:

  – pomoc w organizowaniu uroczystości przedszkolnych, konkursów, wycieczek,

  – pomoc w przygotowaniu rekwizytów i kostiumów do zajęć, inscenizacji,

  – pomoc w wykonaniu strojów i dekoracji na święta, bal karnawałowy,

  – pomoc w wyposażeniu kącików tematycznych,

  dostarczanie materiałów potrzebnych do zajęć,

  – sponsoring,

  – darowizna na rzecz przedszkola.

  w ciągu całego roku

  6. Czynny udział w życiu przedszkola.

  *Udział w uroczystościach przedszkolnych:

  – Pasowanie na Przedszkolaka,

  – Spotkanie kolędowe,

  – Dzień Babci i Dziadka,

  – Bal przebierańców,

  – Warsztaty Wielkanocne,

  – Dzień Mamy i Taty,

  – Dzień Dziecka,

  – Festyn rodzinny

  – inne spotkania np. z ciekawymi ludźmi (górnik, pielęgniarka, policjant, lekarz, ekspedientka, strażak itp.)

  zgodnie z harmonogramem imprez przedszkolnych

Skip to content