Miejskie Przedszkole nr 12 im.
Janusza Korczaka w Knurowie

From banking and insurance to wealth management and securities distribution,
we dedicated financial services the teams serve all major sectors.

Słoneczka

 • Tematyka miesiąca
 • Plan współpracy z Rodzicami
 • Zabawy z językiem angielskim
 • Religia

Słoneczka - sala 28

Wychowawcy: mgr Monika Kocjan

                           mgr Anna Żyguła

Język angielski - mgr Monika Kocjan

TEMATYKA MIESIĄCA PAŹDZIERNIKA:
 

1.Bezpieczna droga do przedszkola
2. Jesień w ogrodzie
3. Jesień w parku

Piosenka "Gruszka": KLIK

"Do doktora ogrodnika przyszła gruszka
Ja doktorze chce być szczupła jak pietruszka
Chce wyglądać jak modelka - wydętego nie mieć brzuszka
I chce buty na obcasach mieć na nóżkach
A dlaczego gruszka chce być chuda jak pietruszka
Dlaczego gruszka - chce być jak pietruszka?
Dlaczego gruszka chce być chuda jak pietruszka
Dlaczego gruszka - chce być jak pietruszka?
Próbowałam stu sposobów - bez efektu
Nie potrafię się uwolnić od defektu
Brzuszek wcale się nie zmniejsza - a ja jestem coraz cięższa
I zajmuje na gałęzi więcej miejsca
A dlaczego gruszka chce być chuda jak pietruszka
Dlaczego gruszka - chce być jak pietruszka?
Dlaczego gruszka chce być chuda jak pietruszka
Dlaczego gruszka - chce być jak pietruszka?
Rzekł ogrodnik: "Mądra gruszka dumna jest ze swego…"

PLAN WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI NA ROK SZKOLNY 2020/2021 w grupie "SŁONECZKA"

Cel ogólny:

Tworzenie warunków do wszechstronnego rozwoju dzieci poprzez ścisłą współpracę z rodzicami.

Zadania

Sposób realizacji

 

Spotkania z

rodzicami

 • Spotkanie organizacyjne (zdalne),
  zapoznanie rodziców z dokumentacją obowiązującą
  w przedszkolu, oraz programami realizowanymi
  w bieżącym roku szkolnym, uzyskanie deklaracji
  rodziców między innymi na: badania specjalistyczne,
  uczestnictwo w zajęciach dodatkowych.
 • Informacje organizacyjne – poprzez kontakt mailowy,
 • Wybór przedstawicieli do Rady Rodziców,

Współpraca   z

rodzicami

 

 

 • Obserwacja dzieci na tle grupy, informowanie rodziców
  na bieżąco o zmianach w zachowaniu,
 • Konsultacje z nauczycielem- kontakt mailowy,
 • Angażowanie rodziców w prace na rzecz przedszkola
  raz zachęcanie do udziału w akcjach charytatywnych

 Pedagogizacja rodziców

 

 

 • Ekspozycja prac plastycznych i wszelkich
  innych wytworów na tablicy,
 • Prowadzenie kącika dla rodziców,
 • Informowanie rodziców na bieżąco,
  o postępach dziecka w nauce i zachowaniu,
 • Wspólne rozwiązywanie zaistniałych 
  problemów wychowawczych oraz edukacyjnych,
 • Przekazywanie rodzicom wyników obserwacji dzieci.

Współudział nauczyciela

i rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych

dzieci.

 • Informowanie rodziców o możliwości korzystania na
  terenie przedszkola z porad specjalisty – psychologa,
  a także z pomocy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,
 • Rozwiązywanie zaistniałych problemów wychowawczych
  

 

Październik

Słownictwo:

Pogoda: rainy - deszczowo, cloudy - pochmurno,
sunny - słonecznie, windy - wietrznie

Emocje: happy – wesoły, sad – smutny, angry – zły, tired – zmęczony

Zwroty/Wyrażenia:

What colour is this? – This is…blue.

What’s your name? – I am…

How are you today? – I’m fine, thank you.

Clap your hands – klaskać

To stamp your feet – tupać

Jump – skakać

Touch your nose – dotykać nosa

Touch your head – dotykać głowy

Touch your ear – dotykać ucha

What's the weather like today?

It's sunny..cloudy..

Piosenki:

"The shape song" - KLIK

"Hello how are you?" - KLIK

"If you happy.." - KLIK

"Walking in the jungle" - KLIK

Skip to content