Miejskie Przedszkole nr 12 im.
Janusza Korczaka w Knurowie

From banking and insurance to wealth management and securities distribution,
we dedicated financial services the teams serve all major sectors.

Pszczółki

 • Tematyka miesiąca
 • Plan współpracy z Rodzicami
 • Zabawy z językiem angielskim
 • Religia

Pszczółki - sala 10

Wychowawca:
mgr Marta Czarnecka, mgr Anna Żyguła
Język angielski: mgr Aneta Rusin

 

 

PLAN WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI NA ROK SZKOLNY 2020/2021 w grupie "SŁONECZKA"

Cel ogólny:

Tworzenie warunków do wszechstronnego rozwoju dzieci poprzez ścisłą współpracę z rodzicami.

Zadania

Sposób realizacji

 

Spotkania z

rodzicami

 • Spotkanie organizacyjne (zdalne),
  zapoznanie rodziców z dokumentacją obowiązującą
  w przedszkolu, oraz programami realizowanymi
  w bieżącym roku szkolnym, uzyskanie deklaracji
  rodziców między innymi na: badania specjalistyczne,
  uczestnictwo w zajęciach dodatkowych.
 • Informacje organizacyjne – poprzez kontakt mailowy,
 • Wybór przedstawicieli do Rady Rodziców,

Współpraca   z

rodzicami

 

 

 • Obserwacja dzieci na tle grupy, informowanie rodziców
  na bieżąco o zmianach w zachowaniu,
 • Konsultacje z nauczycielem- kontakt mailowy,
 • Angażowanie rodziców w prace na rzecz przedszkola
  raz zachęcanie do udziału w akcjach charytatywnych

 Pedagogizacja rodziców

 

 

 • Ekspozycja prac plastycznych i wszelkich
  innych wytworów na tablicy,
 • Prowadzenie kącika dla rodziców,
 • Informowanie rodziców na bieżąco,
  o postępach dziecka w nauce i zachowaniu,
 • Wspólne rozwiązywanie zaistniałych 
  problemów wychowawczych oraz edukacyjnych,
 • Przekazywanie rodzicom wyników obserwacji dzieci.

Współudział nauczyciela

i rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych

dzieci.

 • Informowanie rodziców o możliwości korzystania na
  terenie przedszkola z porad specjalisty – psychologa,
  a także z pomocy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,
 • Rozwiązywanie zaistniałych problemów wychowawczych
  

 

Skip to content