Miejskie Przedszkole nr 12 im.
Janusza Korczaka w Knurowie

From banking and insurance to wealth management and securities distribution,
we dedicated financial services the teams serve all major sectors.

Dzwoneczki

 • Tematyka miesiąca
 • Plan współpracy z Rodzicami
 • Zabawy z językiem angielskim

Dzwoneczki - sala 10                                         

 Wychowawcy: mgr Barbara Swoboda

                                                                         mgr Dorota Wieliczko

                                         Język angielski - mgr Aneta Rusin

                                       Pomoc nauczyciela - Maria Janusek

TEMATYKA NA MIESIĄC PAŻDZIERNIK

1.JESIEŃ W OGRODZIE.

2. ŚWIATŁO CZERWONE, ŚWIATŁO ZIELONE.

3. JESIEŃ ZA OKNEM.

4. NASZE ZABAWKI.

                                                          KOCHANI RODZICE

PROSZĘ O SYSTEMATYCZNE ZAPOZNAWANIE SIĘ Z WIADOMOŚCIAMI ZAMIESZCZANYMI PRZED NASZĄ SALĄ ORAZ NA STRONIE INTERNETOWEJ PRZEDSZKOLA W ZAKŁADCE NASZEJ GRUPY.     

 

NA WSZELKIE PYTANIA ODPOWIEM ZA POŚREDNICTWEM MAILA  

    

                                                  basiek69@onet.pl

                                   

                                  

      

 

 

 

 

 

 

 

W tym miesiącu uczymy się piosenki "Jestem sobie przedszkolaczek".

Jestem sobie przedszkolaczek,
nie grymaszę i nie płaczę,
na bębenku marsza gram,
ram tam tam, ram tam tam.

Mamy tu zabawek wiele,
razem bawić się weselej,
bo kolegów dobrych mam,
ram tam tam, ram tam tam.

Mamy klocki, kredki, farby,
to są nasze wspólne skarby,
bardzo dobrze tutaj nam,
ram tam tam, ram tam tam.

Kto jest beksą i mazgajem,
ten się do nas nie nadaje,
niechaj w domu siedzi sam,
ram tam tam, ram tam tam.

PLAN WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI

NA ROK SZKOLNY 2020/2021 w grupie DZWONECZKI

Cel ogólny:

Tworzenie warunków do wszechstronnego rozwoju dzieci poprzez ścisłą współpracę z rodzicami.

Zadania

Sposób realizacji

 

Spotkania z

rodzicami

 • Spotkanie organizacyjne, zapoznanie rodziców z dokumentacją obowiązującą w przedszkolu, oraz programami realizowanymi
  w bieżącym roku szkolnym, uzyskanie deklaracji rodziców między innymi na: badania specjalistyczne, uczestnictwo w zajęciach dodatkowych.

 • Informacje organizacyjne – podczas przyprowadzania i odbierania dzieci, drogą mailową

 • Wybór przedstawicieli do Rady Rodziców,

Współpraca   z

rodzicami

 

 

 

 • Obserwacja dzieci na tle grupy, informowanie rodziców na bieżąco
  o zmianach w zachowaniu,

 • Konsultacje z nauczycielem, rozmowy indywidualne - kontakt mailowy

 • Angażowanie rodziców w prace na rzecz przedszkola oraz zachęcanie
  do udziału w akcjach charytatywnych.

 Pedagogizacja rodziców

 

 

 

 • Ekspozycja prac plastycznych i wszelkich innych wytworów na tablicy,

 • Prowadzenie kącika dla rodziców,

 • Informowanie rodziców na bieżąco, o postępach dziecka w nauce i zachowaniu,

 • Wspólne rozwiązywanie zaistniałych  problemów wychowawczych oraz edukacyjnych,

 • Przekazywanie rodzicom wyników obserwacji dzieci.

Współudział nauczyciela

i rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych

dzieci.

 • Informowanie rodziców o możliwości korzystania na terenie przedszkola z porad specjalisty – psychologa a także z pomocy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,

 • Rozwiązywanie zaistniałych problemów wychowawczych

 

 

TEMAT GŁÓWNY: AUTUMN

POWTARZAMY KOLORY

Przypomnienie kolorów: blue, red, yellow, green

Zabawy ruchowe  (reagowanie na kolor)

Zabawa dydaktyczna z kolorami: What is yellow? This is yellow. This car is yellow

Sytuacje komunikacyjne: pytanie o kolory.

SŁÓWKA

SUN/ SUNNY

CLOUD/CLOUDY

NUMBERS 1-5

COLOURS (RED, YELLOW, GREEN, BLUE)

ZWROTY

-

PIOSENKI/WIERSZYKI

ORANGE, YELLOW, RED AND BROWN

Autumn leaves are falling down, Red and yellow, orange and brown Turning, turning round and round Down, down, down.

Take a rake and rake them up, rake them up, pile them high pile them high up to the sky jump right in

Autumn leaves are falling down, Red and yellow, orange and brown Turning, turning round and round Down, down, down.

Take a rake and rake them up, rake them up, pile them high pile them high up to the sky jump right in

Skip to content