Jeżyki

Jeżyki

Jeżyki - sala 31

                                  Wychowawcy -    mgr Elżbieta Borowy
                                                                      mgr Katarzyna Bochniarz

                                   Język angielski - lic. Katarzyna Cybula                         

                           

Tematyka na miesiąc czerwiec:

1. Jak żyrafa myje szyję?

2. Na co czeka Pani Lato?

3. Za co kochamy wakacje?

4. Jak dać przedmiotom drugie życie?

 

Tak bawią się dzieci w Przedszkolu Samorządowym. Wakacje :) - Przedszkole Samorządowe w Krzeszowicach

W tym miesiącu uczymy się piosenki "Kończymy już przedszkole":

https://www.youtube.com/watch?v=-28cbYNjGj4&ab_channel=EdukacyjneDIY

 

Termin konsultacji z nauczycielem:

poniedziałek 15:30-16:30

Proszę o zgłaszanie chęci spotkania z wyprzedzeniem.

Na wszelkie pytania i sugestie w miarę możliwości odpowiem za pośrednictwem e-maila

ela.borowy7@gmail.com

PLAN WSPOŁPRACY Z RODZICAMI 

„Jeżyki” 

ROK SZKOLNY 2022/2023

 

Wych. mgr Elżbieta Borowy

CEL OGÓLNY:  

Wdrażanie rodziców do współpracy z przedszkolem, tworzenie warunków do wszechstronnego i harmonijnego rozwoju dzieci. 

CELE SZCZEGÓŁOWE: 

 • Dążenie do ujednolicenia oddziaływań dydaktyczno-wychowawczych przedszkola i środowiska rodzinnego
 • Dążenie do wszechstronnego rozwoju dziecka
 • Zainteresowanie rodziców osiągnięciami edukacyjno-wychowawczymi dzieci
 • Aktywizacja rodziców do uczestnictwa w życiu grupy i przedszkola
 • Zaangażowanie rodziców w prace na rzecz przedszkola
 • Podnoszenie świadomości edukacyjnej rodziców poprzez pedagogizację
 • Promocja placówki w środowisku lokalnym
 • Poszukiwanie sponsorów, ofiarodawców i partnerów

 

  

      ZADANIA  

 

       FORMY REALIZACJI  

 

 TERMIN  

 

 

 1. Organizacja spotkań z rodzicami 

 

 • Spotkanie organizacyjne, zapoznanie  rodziców  z 

dokumentacją obowiązującą w przedszkolu, oraz programami realizowanymi w bieżącym roku szkolnym 

 

 • Wybór przedstawicieli do Rady Rodziców, 
 • Uzyskanie deklaracji rodziców na: 

         - badania specjalistyczne 

         - mierzenie temperatury ciała 

         - zamieszczanie wizerunku dziecka na stronie przedszkola 

 • Rozmowy indywidualne z inicjatywy rodziców i nauczyciela
 • Korespondencja mailowa 

 

   IX 

  

 

 

 

 

cały rok 

 

 

 

2.Pedagogizacja rodziców 

 • Prowadzenie kącika dla rodziców (ciekawostki dla rodziców dotyczące rozwoju i wychowania dziecka 5-letniego)
 • Informowanie rodziców  o postępach    dziecka
 • Ekspozycja prac plastycznych i innych wytworów twórczości dziecięcej
 • Aktualizacja tablicy informacyjnej, podstrony JEŻYKI
 • Udostępnienie tekstów wierszy, piosenek 

 

na bieżąco 

 

 

3.Współpraca z rodzicami w rozwiązywaniu problemów wychowawczych 

 

 • Rozwiązywanie zaistniałych problemów wychowawczych 
 • Spotkania ze specjalistami (logopeda, psycholog, pedagog) w celu zdobywania wiedzy na temat rozwoju i zdrowia dzieci. 
 • Informowanie rodziców o możliwości korzystania z usług Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej 
 • Informowanie rodziców o potrzebach i możliwościach dzieci oraz wynikach obserwacji pedagogicznej

 

w zależności od potrzeb 

cały rok 

 

na bieżąco 

 

2x w roku 

 

 

4. Udział członków rodziny w spotkaniach integracyjnych i uroczystościach przedszkolnych w zależności od sytuacji epidemiologicznej kraju. 

 

Zapoznanie rodziców z harmonogramem uroczystości                                                              przedszkolnych

 • Warsztaty jesienne
 • Jasełka
 • Dzień Babci i Dziadka 
 • Bal Karnawałowy 
 • Dzień Mamy i Taty
 • Pożegnanie przedszkola

Pomoc w organizacji uroczystości przedszkolnych i grupowych 

 

      X

    

      XII 

      

      I 

    II 

    V

    VI

  

w zależności od potrzeb 

 

5.Współudział rodziców w pracach na rzecz przedszkola i grupy. 

 

Pomoc rodziców w: 

 • gromadzeniu i przygotowaniu materiałów potrzebnych do zajęć 
 • wyposażaniu sali w zabawki, artykuły plastyczne, książki itp.

Pomoc w organizacji uroczystości przedszkolnych i grupowych

 

 

 

w zależności od potrzeb 

      

 

 

 

 

Skip to content