Miejskie Przedszkole nr 12 im.
Janusza Korczaka w Knurowie

From banking and insurance to wealth management and securities distribution,
we dedicated financial services the teams serve all major sectors.

Jeżyki

Jeżyki

 • Tematyka miesiąca
 • Plan współpracy z Rodzicami
 • Zabawy z językiem angielskim

Jeżyki - sala 9

                                  Wychowawcy -    mgr Elżbieta Borowy

                                                               mgr Dorota Wieliczko

                                    Język angielski - mgr Aneta Rusin

                                   Pomoc nauczyciela - Wioletta Lipa

                           

Tematyka na miesiąc kwiecień:

I i II. Już wiosna.

III. Mali ekolodzy.

IV. Jesteśmy Polakami.

DOMOWE PRZEDSZKOLE

Witam Jeżyki i Rodziców. Zapraszam do wspólnej zabawy.

Poniedziałek, 12.04.2021

Temat: Dzień Czekolady.

Proszę kliknąć tutaj, aby otworzyć plik.

Wtorek, 13.04.2021

Temat: Poznajemy pracę ogrodnika.

Proszę kliknąć tutaj, aby otworzyć plik.

Środa, 14.04.2021

Temat: Wiosenne prace w ogrodzie.

Proszę kliknąć tutaj, aby otworzyć plik.

Czwartek, 15.04.2021

Temat: Wiosenne kwiaty.

Proszę kliknąć tutaj, aby otworzyć plik.

Piątek, 16.04.2021

Temat: Wiosenne zabawy.

Proszę kliknąć tutaj, aby otworzyć plik.

ANGIELSKI TYDZIEŃ III

ANGIELSKI TYDZIEŃ DRUGI

Zabawy z językiem angielskim kliknij poniżej:
ANGIELSKI

 

Na wszelkie pytania i sugestie w miarę możliwości odpowiem za pośrednictwem maila

ela.borowy7@gmail.com

PLAN WSPOŁPRACY Z RODZICAMI 

„Jeżyki” 

ROK SZKOLNY 2020/2021 

 

Wych. mgr Elżbieta Borowy

CEL OGÓLNY:  

Wdrażanie rodziców do współpracy z przedszkolem, tworzenie warunków do wszechstronnego i harmonijnego rozwoju dzieci. 

CELE SZCZEGÓŁOWE: 

 • Dążenie do ujednolicenia oddziaływań dydaktyczno-wychowawczych przedszkola i środowiska rodzinnego
 • Dążenie do wszechstronnego rozwoju dziecka
 • Zainteresowanie rodziców osiągnięciami edukacyjno-wychowawczymi dzieci
 • Aktywizacja rodziców do uczestnictwa w życiu grupy i przedszkola
 • Zaangażowanie rodziców w prace na rzecz przedszkola
 • Podnoszenie świadomości edukacyjnej rodziców poprzez pedagogizację
 • Promocja placówki w środowisku lokalnym
 • Poszukiwanie sponsorów, ofiarodawców i partnerów

 

  

      ZADANIA  

 

       FORMY REALIZACJI  

 

 TERMIN  

 

 

 1. Organizacja spotkań z rodzicami 

 

 • Spotkanie organizacyjne, zapoznanie  rodziców  z 

dokumentacją obowiązującą w przedszkolu, oraz programami realizowanymi w bieżącym roku szkolnym 

 

 • Wybór przedstawicieli do Rady Rodziców, 
 • Uzyskanie deklaracji rodziców na: 

         - badania specjalistyczne 

         - mierzenie temperatury ciała 

         - zamieszczanie wizerunku dziecka na stronie przedszkola 

 • Rozmowy indywidualne z inicjatywy rodziców i nauczyciela
 • Korespondencja mailowa 

 

   IX 

  

 

 

 

 

cały rok 

 

 

 

2.Pedagogizacja rodziców 

 • Prowadzenie kącika dla rodziców (ciekawostki dla rodziców dotyczące rozwoju i wychowania dziecka 3-letniego)
 • Informowanie rodziców  o postępach    dziecka
 • Ekspozycja prac plastycznych i innych wytworów twórczości dziecięcej
 • Aktualizacja tablicy informacyjnej, podstrony JEŻYKI
 • Udostępnienie tekstów wierszy, piosenek 

 

na bieżąco 

 

 

3.Współpraca z rodzicami w rozwiązywaniu problemów wychowawczych 

 

 • Rozwiązywanie zaistniałych problemów wychowawczych 
 • Spotkania ze specjalistami (logopeda, psycholog, pedagog) w celu zdobywania wiedzy na temat rozwoju i zdrowia dzieci. 
 • Informowanie rodziców o możliwości korzystania z usług Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej 
 • Informowanie rodziców o potrzebach i możliwościach dzieci oraz wynikach obserwacji pedagogicznej

 

w zależności od potrzeb 

cały rok 

 

na bieżąco 

 

2x w roku 

 

 

4. Udział członków rodziny w spotkaniach integracyjnych i uroczystościach przedszkolnych w zależności od sytuacji epidemiologicznej kraju. 

 

Zapoznanie rodziców z harmonogramem uroczystości                                                              przedszkolnych

 • Pasowanie na przedszkolaka
 • Kolędowanie
 • Dzień Babci i Dziadka 
 • Bal Karnawałowy 

Pomoc w organizacji uroczystości przedszkolnych i grupowych 

 

      XI 

    

      XII 

      

      I 

    II 

  

w zależności od potrzeb 

 

5.Współudział rodziców w pracach na rzecz przedszkola i grupy. 

 

Pomoc rodziców w: 

 • gromadzeniu i przygotowaniu materiałów potrzebnych do zajęć 
 • wyposażaniu sali w zabawki, artykuły plastyczne, książki itp.

Pomoc w organizacji uroczystości przedszkolnych i grupowych

 

 

 

w zależności od potrzeb 

      

 

 

 

 

Rozkład materiału z języka angielskiego

KWIECIEŃ (4-LATKI)

FARM ANIMALS

Nauka słów związanych z gospodarstwem.

Zabawa ruchowa do piosenki Five Little Ducks, Who took the cookie?

SŁÓWKA

FARM

DUCK

COW

HORSE

PIG

ZWROTY

THIS IS.....

WHERE IS....?

WHO TOOK THE COOKIE?

ARE YOU HUNGRY?

LET'S SHARE!

PIOSENKI/WIERSZYKI

Who took the cookie?
Five little ducks

Skip to content