Miejskie Przedszkole nr 12
im. Janusza Korczaka
w Knurowie

Jeżyki

Jeżyki

Jeżyki - sala 31

                                  Wychowawcy -    mgr Elżbieta Borowy
                                                                      mgr Barbara Dmowska

                                   Język angielski - lic. Katarzyna Cybula

                              

                           

Tematyka na miesiąc luty:

1. Kim będę, gdy dorosnę?

2. W karnawale same bale.

3. Czy Kot w Butach był na weselu Kopciuszka?

4. Co łączy kurę i dinozaura?

5. Gdzie puka sztuka?

 

W tym miesiącu uczymy się piosenki "Bo co może mały człowiek":

https://www.youtube.com/watch?v=LFdIqhUxPDI&ab_channel=Jangok

 

Tekst piosenki:

1. Chociaż mało mamy lat, tak naprawdę niewiele,

choć lubimy w piłkę grać i pojeździć rowerem,

choć na wszystko mamy czas, tyle zabaw nas czeka...

Wiemy, że każdy z nas, wyrośnie każdy z nas,

na wielkiego, wielkiego, na człowieka.

 

Ref. Bo co może,

co może mały człowiek,

tak jak ja albo ty?

Może pani, a może pan podpowie,

my zgodzimy się z tym.

 

2. Na podwórku fajnie jest - można sobie pobiegać,

pograć w kapsle można też, można chodzić po drzewach.

Można łapać do swych rąk kolorowe motyle...

Albo się ukryć tak, by nikt nie widział nas,

i polecieć do słońca choć na chwilę.

 

Ref. Bo co może...

 

3. Właśnie tyle lat co my ma i Bolek, i Lolek,

a więc może ja lub ty odegramy ich role.

Albo któryś będzie kimś najważniejszym na świecie...

Będzie miał tyle sił, dołoży wszystkich sił,

aby były szczęśliwe wszystkie dzieci.

 

Ref. Bo co może,

co może mały człowiek, tak jak ja albo ty?

Ktoś powiedział, że robiąc to, co robi,

właśnie uczy się żyć!

Właśnie uczy się żyć!

Właśnie uczy się żyć!

Termin konsultacji z nauczycielem:

poniedziałek 15:30-16:30

Proszę o zgłaszanie chęci spotkania z wyprzedzeniem.

Na wszelkie pytania i sugestie w miarę możliwości odpowiem za pośrednictwem e-maila

ela.borowy7@gmail.com

PLAN WSPOŁPRACY Z RODZICAMI 

„Jeżyki” 

ROK SZKOLNY 2022/2023

 

Wych. mgr Elżbieta Borowy

CEL OGÓLNY:  

Wdrażanie rodziców do współpracy z przedszkolem, tworzenie warunków do wszechstronnego i harmonijnego rozwoju dzieci. 

CELE SZCZEGÓŁOWE: 

 • Dążenie do ujednolicenia oddziaływań dydaktyczno-wychowawczych przedszkola i środowiska rodzinnego
 • Dążenie do wszechstronnego rozwoju dziecka
 • Zainteresowanie rodziców osiągnięciami edukacyjno-wychowawczymi dzieci
 • Aktywizacja rodziców do uczestnictwa w życiu grupy i przedszkola
 • Zaangażowanie rodziców w prace na rzecz przedszkola
 • Podnoszenie świadomości edukacyjnej rodziców poprzez pedagogizację
 • Promocja placówki w środowisku lokalnym
 • Poszukiwanie sponsorów, ofiarodawców i partnerów

 

  

      ZADANIA  

 

       FORMY REALIZACJI  

 

 TERMIN  

 

 

 1. Organizacja spotkań z rodzicami 

 

 • Spotkanie organizacyjne, zapoznanie  rodziców  z 

dokumentacją obowiązującą w przedszkolu, oraz programami realizowanymi w bieżącym roku szkolnym 

 

 • Wybór przedstawicieli do Rady Rodziców, 
 • Uzyskanie deklaracji rodziców na: 

         - badania specjalistyczne 

         - mierzenie temperatury ciała 

         - zamieszczanie wizerunku dziecka na stronie przedszkola 

 • Rozmowy indywidualne z inicjatywy rodziców i nauczyciela
 • Korespondencja mailowa 

 

   IX 

  

 

 

 

 

cały rok 

 

 

 

2.Pedagogizacja rodziców 

 • Prowadzenie kącika dla rodziców (ciekawostki dla rodziców dotyczące rozwoju i wychowania dziecka 5-letniego)
 • Informowanie rodziców  o postępach    dziecka
 • Ekspozycja prac plastycznych i innych wytworów twórczości dziecięcej
 • Aktualizacja tablicy informacyjnej, podstrony JEŻYKI
 • Udostępnienie tekstów wierszy, piosenek 

 

na bieżąco 

 

 

3.Współpraca z rodzicami w rozwiązywaniu problemów wychowawczych 

 

 • Rozwiązywanie zaistniałych problemów wychowawczych 
 • Spotkania ze specjalistami (logopeda, psycholog, pedagog) w celu zdobywania wiedzy na temat rozwoju i zdrowia dzieci. 
 • Informowanie rodziców o możliwości korzystania z usług Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej 
 • Informowanie rodziców o potrzebach i możliwościach dzieci oraz wynikach obserwacji pedagogicznej

 

w zależności od potrzeb 

cały rok 

 

na bieżąco 

 

2x w roku 

 

 

4. Udział członków rodziny w spotkaniach integracyjnych i uroczystościach przedszkolnych w zależności od sytuacji epidemiologicznej kraju. 

 

Zapoznanie rodziców z harmonogramem uroczystości                                                              przedszkolnych

 • Warsztaty jesienne
 • Jasełka
 • Dzień Babci i Dziadka 
 • Bal Karnawałowy 
 • Dzień Mamy i Taty
 • Pożegnanie przedszkola

Pomoc w organizacji uroczystości przedszkolnych i grupowych 

 

      X

    

      XII 

      

      I 

    II 

    V

    VI

  

w zależności od potrzeb 

 

5.Współudział rodziców w pracach na rzecz przedszkola i grupy. 

 

Pomoc rodziców w: 

 • gromadzeniu i przygotowaniu materiałów potrzebnych do zajęć 
 • wyposażaniu sali w zabawki, artykuły plastyczne, książki itp.

Pomoc w organizacji uroczystości przedszkolnych i grupowych

 

 

 

w zależności od potrzeb 

      

 

 

 

 

Skip to content