Miejskie Przedszkole nr 12 im.
Janusza Korczaka w Knurowie

Motylki - sala 28

                                 Wychowawcy:     mgr Beata Badura

                                                                mgr Barbara Dmowska

                                  Język angielski - mgr Aneta Mossakowska

Tematyka zajęć na miesiąc: MAJ

I.”Kto ty jesteś? Polak mały!”

II.”Co w trawie piszczy”

III.”Zabawy z mamą i tatą”

IV.”Wycieczka do zoo”

 

Piosenka pt. „Mama zadumana”

I.Mama krząta się w kuchni od rana,

myśli wciąż o niebieskich migdałach;

gdy pytamy – co ugotowała:

dziś pieczeń dla was mam z hipopotama”.

Ref.Nasza mama, mama zadumana,

mama zadumana cały dzień,

błądzi myślami daleko,

codziennie przypala mleko,

na łące zrywa kwiaty

i sól sypie do herbaty.

II.Nasza mama – niezwykła kucharka,

krokodyla wrzuciła do garnka,

krasnoludek wpadł jej do sałaty,

a w piecu piecze się zegarek taty.

III.Ten krokodyl, co uciekł z ogródka,

w przedpokoju chciał zjeść krasnoludka,

choć zegarek czuje się fatalnie,

lecz obiad był dziś bardzo punktualnie.

https://www.youtube.com/watch?v=5qxkEsSFLpI

 

Na wszystkie pytania odpowiem za pośrednictwem maila badura.beata5@gmail.com

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plan współpracy z rodzicami w grupie 4-latków

"MOTYLKI"

w roku szkolnym 2021/2022

Cel ogólny:
Wdrażanie rodziców do współpracy z przedszkolem i umożliwienie im udziału w tworzeniu warunków do wszechstronnego i harmonijnego rozwoju dzieci.

Cele szczegółowe :

  • Dążenie do jednolitości oddziaływań dydaktyczno – wychowawczych przedszkola
    i środowiska rodzinnego.
  • Wszechstronny rozwój dziecka.
  • Nawiązanie dobrego kontaktu z rodzicami.
  • Wzmacnianie więzi rodzinnych i relacji międzypokoleniowych.
  • Włączenie rodziców dzieci do życia grupy i przedszkola.
  • Angażowanie rodziców w prace użyteczne na rzecz przedszkola.
  • Podnoszenie świadomości edukacyjnej rodziców poprzez poszerzanie ich wiedzy n.t. rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym.
  • Przekazywanie wiedzy na temat funkcjonowania dziecka w przedszkolu.
 

Zadania

Organizacja spotkań
z rodzicami.

• Spotkanie organizacyjne, zapoznanie rodziców
z dokumentacją obowiązującą w przedszkolu,
oraz programami realizowanymi w bieżącym roku szkolnym.

• Spotkania indywidualne – w miarę potrzeb
w ciągu roku szkolnego.

• Wybór przedstawicieli do Rady Rodziców.

• Pozyskanie niezbędnej dokumentacji od rodziców.

Wspomaganie
rodziców.

•       Ekspozycja prac plastycznych i wszelkich wytworów dziecięcej twórczości.

•       Informowanie rodziców o postępach edukacyjnych dziecka i jego zachowaniu w przedszkolu.

•       Spotkania ze specjalistami z różnych dziedzin (psycholog, pedagog, logopeda)
w celu wzbogacenia wiedzy rodziców.

•       Rozwiązywanie zaistniałych problemów dydaktyczno – wychowawczych.

•       Informowanie rodziców o sposobie prowadzenia obserwacji dzieci oraz zapoznanie z jej wynikami.

 

•       Prowadzenie zajęć otwartych, obserwacja dzieci
na tle grupy rówieśniczej.

•       Konsultacje z nauczycielem, rozmowy indywidualne.

•       Prowadzenie kącika dla rodziców (artykuły z zakresu rozwoju, edukacji i wychowania, fiszki informacyjne).

•       Zaangażowanie rodziców w prace na rzecz przedszkola: gromadzenie materiałów do kącików tematycznych, pomoc w przygotowaniu rekwizytów do uroczystości, pomoc w wykonaniu strojów oraz ,,inne'' wsparcie.  

Motylki

Skip to content