Miejskie Przedszkole nr 12
im. Janusza Korczaka
w Knurowie

Motylki - sala 28

                                 Wychowawcy:    
mgr Beata Badura
mgr Ewelina Domaszewicz 

Język angielski -

mgr Magda Dziuba

Tematyka zajęć na miesiąc: LUTY

Kim będę, gdy dorosnę?

Dlaczego pewien czwartek jest tłusty?

Czy Kot w Butach był na weselu Kopciuszka?

Co łączy kurę i dinozaura?

Gdzie puka sztuka?

 

W tym miesiącu uczymy się piosenki:

„ Bo co może mały człowiek”

https://www.youtube.com/watch?v=sFF--8q1Eek

I. Chociaż mało mamy lat,

tak naprawdę nie wiele,

choć lubimy w piłkę grać

i pojeździć rowerem.

Choć na wszystko mamy czas,

tyle zabaw nas czeka...

Wiemy, że każdy z nas

wyrośnie każdy z nas

na wielkiego, wielkiego

na człowieka.

Ref. Bo co może, co może

mały człowiek

Tak jak ja albo ty?

Może pani, a może pan podpowie,

my zgodzimy się z tym.

II. Na podwórku fajnie jest

można sobie pobiegać,

pograć w kapsle można też,

chodzić sobie po drzewach.

Można łapać do swych rąk

kolorowe motyle.

Albo się ukryć,

tak by nikt nie widział nas,

i polecieć do słońca

choć na chwilę.

Ref. Bo co może mały człowiek...

III. Właśnie tyle lat co my

ma i Bolek, i Lolek,

a więc może ja lub ty,

odegramy ich role.

Albo któryś będzie kimś

najważniejszym na świeci.

Będzie miał tyle sił,

dołoży wszystkich sił,

aby były szczęśliwe

wszystkie dzieci.

Ref. Bo co może,

co może mały człowiek,

tak jak ja albo ty?

Ktoś powiedział,

że robiąc to co robi

właśnie uczy się żyć/3x

 

Informujemy o terminach konsultacji z nauczycielami:

p. Beata Badura

czwartek 16.00– 17.00

 

 Na wszystkie pytania odpowiem za pośrednictwem maila badura.beata5@gmail.com

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plan współpracy z rodzicami w grupie 5-latków

"MOTYLKI"

w roku szkolnym 2022/2023

Cel ogólny:
Wdrażanie rodziców do współpracy z przedszkolem i umożliwienie im udziału w tworzeniu warunków do wszechstronnego i harmonijnego rozwoju dzieci.

Cele szczegółowe :

  • Dążenie do jednolitości oddziaływań dydaktyczno – wychowawczych przedszkola
    i środowiska rodzinnego.
  • Wszechstronny rozwój dziecka.
  • Nawiązanie dobrego kontaktu z rodzicami.
  • Wzmacnianie więzi rodzinnych i relacji międzypokoleniowych.
  • Włączenie rodziców dzieci do życia grupy i przedszkola.
  • Angażowanie rodziców w prace użyteczne na rzecz przedszkola.
  • Podnoszenie świadomości edukacyjnej rodziców poprzez poszerzanie ich wiedzy n.t. rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym.
  • Przekazywanie wiedzy na temat funkcjonowania dziecka w przedszkolu.
 

Zadania

Organizacja spotkań
z rodzicami.

• Spotkanie organizacyjne, zapoznanie rodziców
z dokumentacją obowiązującą w przedszkolu,
oraz programami realizowanymi w bieżącym roku szkolnym.

• Spotkania indywidualne – w miarę potrzeb
w ciągu roku szkolnego.

• Wybór przedstawicieli do Rady Rodziców.

• Pozyskanie niezbędnej dokumentacji od rodziców.

Wspomaganie
rodziców.

•       Ekspozycja prac plastycznych i wszelkich wytworów dziecięcej twórczości.

•       Informowanie rodziców o postępach edukacyjnych dziecka i jego zachowaniu w przedszkolu.

•       Spotkania ze specjalistami z różnych dziedzin (psycholog, pedagog, logopeda)
w celu wzbogacenia wiedzy rodziców.

•       Rozwiązywanie zaistniałych problemów dydaktyczno – wychowawczych.

•       Informowanie rodziców o sposobie prowadzenia obserwacji dzieci oraz zapoznanie z jej wynikami.

 

•       Prowadzenie zajęć otwartych, obserwacja dzieci
na tle grupy rówieśniczej.

•       Konsultacje z nauczycielem, rozmowy indywidualne.

•       Prowadzenie kącika dla rodziców (artykuły z zakresu rozwoju, edukacji i wychowania, fiszki informacyjne).

•       Zaangażowanie rodziców w prace na rzecz przedszkola: gromadzenie materiałów do kącików tematycznych, pomoc w przygotowaniu rekwizytów do uroczystości, pomoc w wykonaniu strojów oraz ,,inne'' wsparcie.  

Motylki

Skip to content