Miejskie Przedszkole nr 12 im.
Janusza Korczaka w Knurowie

From banking and insurance to wealth management and securities distribution,
we dedicated financial services the teams serve all major sectors.

 • Tematyka miesiąca
 • Plan współpracy z Rodzicami

Motylki - sala 28

                                 Wychowawcy:     mgr Beata Badura

                                                                mgr Barbara Dmowska

                                  Język angielski - mgr Aneta Mossakowska

DROGIE MOTYLKI 🙂

29 PAŹDZIERNIKA W NASZYM PRZEDSZKOLU

ODBĘDZIE SIĘ BAL Z OKZJI „ŚWIĘTA DYNI”

ZPRASZAMY WAS SERDECZNIE W TYM DNIU

UBRANYCH NA POMARAŃCZOWO,

MILE WIDZIANE RÓWNIEŻ PRZEBRANIA DYNIOWE 🙂

 

Tematyka zajęć na miesiąc: PAŹDZIERNIK

I.”Jesień daje nam warzywa”

II.”Bezpieczna droga do przedszkola”

III.”Dary lasu – grzyby”

IV.”Jesień w parku”

 

W tym miesiącu przygotowujemy się do „warsztatów jesiennych”.

Uczymy się piosenki: „Na marchewki urodziny”

https://www.youtube.com/watch?v=s85UBfgqKwY

I.Na marchewki urodziny

wszystkie zeszły się jarzyny.

A marchewka gości wita

i o zdrowie grzecznie pyta.} bis

II.Kartofelek podskakuje,

burak z rzepką już tańcuje.

Pan kalafior z krótką nóżką

biegnie szybko za pietruszką.}bis

III.Kalarepka w kącie siadła

ze zmartwienia aż pobladła.

Tak się martwi, płacze szczerze,

nikt do tańca jej nie bierze.}bis

IV.Wtem pomidor nagle wpada,

kalarepce ukłon składa.

Moja droga kalarepko,

tańczże ze mną, tańczże krzepka.}bis

V.Wszystkie pary jarzynowe,

już do tańca są gotowe.

Gra muzyka, to poleczka,

Wszyscy tańczą już w kółeczkach.}bis

Na wszystkie pytania odpowiem za pośrednictwem maila badura.beata5@gmail.com

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plan współpracy z rodzicami w grupie 4-latków

"MOTYLKI"

w roku szkolnym 2021/2022

Cel ogólny:
Wdrażanie rodziców do współpracy z przedszkolem i umożliwienie im udziału w tworzeniu warunków do wszechstronnego i harmonijnego rozwoju dzieci.

Cele szczegółowe :

 • Dążenie do jednolitości oddziaływań dydaktyczno – wychowawczych przedszkola
  i środowiska rodzinnego.
 • Wszechstronny rozwój dziecka.
 • Nawiązanie dobrego kontaktu z rodzicami.
 • Wzmacnianie więzi rodzinnych i relacji międzypokoleniowych.
 • Włączenie rodziców dzieci do życia grupy i przedszkola.
 • Angażowanie rodziców w prace użyteczne na rzecz przedszkola.
 • Podnoszenie świadomości edukacyjnej rodziców poprzez poszerzanie ich wiedzy n.t. rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym.
 • Przekazywanie wiedzy na temat funkcjonowania dziecka w przedszkolu.
 

Zadania

Organizacja spotkań
z rodzicami.

• Spotkanie organizacyjne, zapoznanie rodziców
z dokumentacją obowiązującą w przedszkolu,
oraz programami realizowanymi w bieżącym roku szkolnym.

• Spotkania indywidualne – w miarę potrzeb
w ciągu roku szkolnego.

• Wybór przedstawicieli do Rady Rodziców.

• Pozyskanie niezbędnej dokumentacji od rodziców.

Wspomaganie
rodziców.

•       Ekspozycja prac plastycznych i wszelkich wytworów dziecięcej twórczości.

•       Informowanie rodziców o postępach edukacyjnych dziecka i jego zachowaniu w przedszkolu.

•       Spotkania ze specjalistami z różnych dziedzin (psycholog, pedagog, logopeda)
w celu wzbogacenia wiedzy rodziców.

•       Rozwiązywanie zaistniałych problemów dydaktyczno – wychowawczych.

•       Informowanie rodziców o sposobie prowadzenia obserwacji dzieci oraz zapoznanie z jej wynikami.

 

•       Prowadzenie zajęć otwartych, obserwacja dzieci
na tle grupy rówieśniczej.

•       Konsultacje z nauczycielem, rozmowy indywidualne.

•       Prowadzenie kącika dla rodziców (artykuły z zakresu rozwoju, edukacji i wychowania, fiszki informacyjne).

•       Zaangażowanie rodziców w prace na rzecz przedszkola: gromadzenie materiałów do kącików tematycznych, pomoc w przygotowaniu rekwizytów do uroczystości, pomoc w wykonaniu strojów oraz ,,inne'' wsparcie.  

Motylki

Skip to content