Miejskie Przedszkole nr 12 im.
Janusza Korczaka w Knurowie

From banking and insurance to wealth management and securities distribution,
we dedicated financial services the teams serve all major sectors.

 • Tematyka miesiąca
 • Plan współpracy z Rodzicami
 • Zabawy z językiem angielskim

Motylki - sala 6

                                 Wychowawcy:     mgr Beata Badura

                                                                mgr Marta Czarnecka

                                  Język angielski - mgr Aneta Rusin

                                Pomoc nauczyciela - Marzena Kwas

Na wszystkie pytania odpowiem drogą mailową 

badura.beata5@gmail.com

Tematyka na miesiąc:

KWIECIEŃ

I i II. Już Wiosna.

III. Mali ekolodzy.

IV. Jesteśmy Polakami.

 

 DOMOWE PRZEDSZKOLE

Witamy Motylki i Rodziców.

Zapraszamy do wspólnej zabawy.

Tematyka tygodnia:

Wiosna w ogrodzie”

(proszę otworzyć poniższy plik)

Poniedziałek 12.04.2021 - Dzień czekolady.

wtorek_13.04

Środa 14.04.2021 - Kwiatki w ogródku.

Czwartek 15.04.2021 - Wiosna w ogródku.

Piątek 16.04.2021 - Dbamy o nasz ogródek.

 

 

ANGIELSKI TYDZIEŃ DRUGI

Zabawy z językiem angielskim kliknij poniżej:
ANGIELSKI

Pozdrawiamy, miłego dnia.

Pani Beata, Pani Marta i Pani Marzenka 🙂

 

 

Plan współpracy z rodzicami w grupie 3-latków

"MOTYLKI"

w roku szkolnym 2020/2021

Cel ogólny:
Wdrażanie rodziców do współpracy z przedszkolem i umożliwienie im udziału w tworzeniu warunków do wszechstronnego i harmonijnego rozwoju dzieci.

Cele szczegółowe :

 • Dążenie do jednolitości oddziaływań dydaktyczno – wychowawczych przedszkola
  i środowiska rodzinnego.
 • Wszechstronny rozwój dziecka.
 • Nawiązanie dobrego kontaktu z rodzicami.
 • Wzmacnianie więzi rodzinnych i relacji międzypokoleniowych.
 • Włączenie rodziców dzieci do życia grupy i przedszkola.
 • Angażowanie rodziców w prace użyteczne na rzecz przedszkola.
 • Podnoszenie świadomości edukacyjnej rodziców poprzez poszerzanie ich wiedzy n.t. rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym.
 • Przekazywanie wiedzy na temat funkcjonowania dziecka w przedszkolu.
 

Zadania

Organizacja spotkań
z rodzicami.

• Spotkanie organizacyjne, zapoznanie rodziców
z dokumentacją obowiązującą w przedszkolu,
oraz programami realizowanymi w bieżącym roku szkolnym.

• Spotkania indywidualne – w miarę potrzeb
w ciągu roku szkolnego.

• Wybór przedstawicieli do Rady Rodziców.

• Pozyskanie niezbędnej dokumentacji od rodziców.

Wspomaganie
rodziców.

•       Ekspozycja prac plastycznych i wszelkich wytworów dziecięcej twórczości.

•       Informowanie rodziców o postępach edukacyjnych dziecka i jego zachowaniu w przedszkolu.

•       Spotkania ze specjalistami z różnych dziedzin (psycholog, pedagog, logopeda)
w celu wzbogacenia wiedzy rodziców.

•       Rozwiązywanie zaistniałych problemów dydaktyczno – wychowawczych.

•       Informowanie rodziców o sposobie prowadzenia obserwacji dzieci oraz zapoznanie z jej wynikami.

 

•       Prowadzenie zajęć otwartych, obserwacja dzieci
na tle grupy rówieśniczej.

•       Konsultacje z nauczycielem, rozmowy indywidualne.

•       Prowadzenie kącika dla rodziców (artykuły z zakresu rozwoju, edukacji i wychowania, fiszki informacyjne).

•       Zaangażowanie rodziców w prace na rzecz przedszkola: gromadzenie materiałów do kącików tematycznych, pomoc w przygotowaniu rekwizytów do uroczystości, pomoc w wykonaniu strojów oraz ,,inne'' wsparcie.  

Rozkład materiału z języka angielskiego

KWIECIEŃ (4-LATKI)

FARM ANIMALS

Nauka słów związanych z gospodarstwem.

Zabawa ruchowa do piosenki Five Little Ducks, Who took the cookie?

SŁÓWKA

FARM

DUCK

COW

HORSE

PIG

ZWROTY

THIS IS.....

WHERE IS....?

WHO TOOK THE COOKIE?

ARE YOU HUNGRY?

LET'S SHARE!

PIOSENKI/WIERSZYKI

Who took the cookie?
Five little ducks

Motylki

Skip to content