Miejskie Przedszkole nr 12 im.
Janusza Korczaka w Knurowie

From banking and insurance to wealth management and securities distribution,
we dedicated financial services the teams serve all major sectors.

Motylki

 • Tematyka miesiąca
 • Plan współpracy z Rodzicami
 • Zabawy z językiem angielskim

Motylki - sala 6

                                 Wychowawcy:     mgr Beata Badura

                                                              mgr Elżbieta Tubacka

                                  Język angielski - mgr Aneta Rusin

                                Pomoc nauczyciela - Marzena Kwas

Na wszystkie pytania odpowiem drogą mailową 

badura.beata5@gmail.com

Tematyka na miesiąc: STYCZEŃ

„Ptaki są głodne”

„Zimowe zabawy”

„Moja babcia i mój dziadek”

„Bawimy się na balu”

W tym miesiącu uczymy się:

 

Wiersz pt.”Życzenia” - Iwony Salach

Dziś dla Babci słońce mamy

i całuski dla Dziadziusia,

dziś życzenia wnuczek składa.

i piosenki śpiewa wnusia.

 

Aby Babcia i Dziadunio

w zdrowiu długo żyli,

aby uśmiech dla nas mieli

w każdej wolnej chwili.

 

Piosenka - „Dla babci i dziadka”

I.Wyczaruję dla babuni

suknię z kropel rosy,

szal z obłoczków, wstążkę z tęczy

wplotę jej we włosy.

Ref:

Babciu, droga babciu,

to wszystko dla Ciebie.

Babciu, droga babciu,

bardzo kocham Ciebie.

II.Namaluję dziadziusiowi

rybek pełną rzekę,

koszyk grzybów, działkę z domkiem,

pieska na pociechę.

Ref:

Dziadziu, drogi dziadziu,

to wszystko dla Ciebie.

Dziadziu, drogi dziadziu

bardzo kocham Ciebie.

POSŁUCHAJ

Plan współpracy z rodzicami w grupie 3-latków

"MOTYLKI"

w roku szkolnym 2020/2021

Cel ogólny:
Wdrażanie rodziców do współpracy z przedszkolem i umożliwienie im udziału w tworzeniu warunków do wszechstronnego i harmonijnego rozwoju dzieci.

Cele szczegółowe :

 • Dążenie do jednolitości oddziaływań dydaktyczno – wychowawczych przedszkola
  i środowiska rodzinnego.
 • Wszechstronny rozwój dziecka.
 • Nawiązanie dobrego kontaktu z rodzicami.
 • Wzmacnianie więzi rodzinnych i relacji międzypokoleniowych.
 • Włączenie rodziców dzieci do życia grupy i przedszkola.
 • Angażowanie rodziców w prace użyteczne na rzecz przedszkola.
 • Podnoszenie świadomości edukacyjnej rodziców poprzez poszerzanie ich wiedzy n.t. rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym.
 • Przekazywanie wiedzy na temat funkcjonowania dziecka w przedszkolu.
 

Zadania

Organizacja spotkań
z rodzicami.

• Spotkanie organizacyjne, zapoznanie rodziców
z dokumentacją obowiązującą w przedszkolu,
oraz programami realizowanymi w bieżącym roku szkolnym.

• Spotkania indywidualne – w miarę potrzeb
w ciągu roku szkolnego.

• Wybór przedstawicieli do Rady Rodziców.

• Pozyskanie niezbędnej dokumentacji od rodziców.

Wspomaganie
rodziców.

•       Ekspozycja prac plastycznych i wszelkich wytworów dziecięcej twórczości.

•       Informowanie rodziców o postępach edukacyjnych dziecka i jego zachowaniu w przedszkolu.

•       Spotkania ze specjalistami z różnych dziedzin (psycholog, pedagog, logopeda)
w celu wzbogacenia wiedzy rodziców.

•       Rozwiązywanie zaistniałych problemów dydaktyczno – wychowawczych.

•       Informowanie rodziców o sposobie prowadzenia obserwacji dzieci oraz zapoznanie z jej wynikami.

 

•       Prowadzenie zajęć otwartych, obserwacja dzieci
na tle grupy rówieśniczej.

•       Konsultacje z nauczycielem, rozmowy indywidualne.

•       Prowadzenie kącika dla rodziców (artykuły z zakresu rozwoju, edukacji i wychowania, fiszki informacyjne).

•       Zaangażowanie rodziców w prace na rzecz przedszkola: gromadzenie materiałów do kącików tematycznych, pomoc w przygotowaniu rekwizytów do uroczystości, pomoc w wykonaniu strojów oraz ,,inne'' wsparcie.  

Rozkład materiału z języka angielskiego

STYCZEŃ (3-LATKI)

WINTER

Zapoznanie z podstawowymi słówkami związanymi z obecną porą roku.

Osłuchanie się z piosenką I’M A LITTLE SNOWMAN.

Budowanie bałwana z papierowych elementów według instrukcji w j. angielskim

SŁÓWKA

SNOWMAN,

SCARF,

HAT,

SKI,

ZWROTY

COUNT 1 TO 5

PIOSENKI/WIERSZYKI

I’M A LITTLE SNOWMAN

I’m a little snowman, look at me.
These are my buttons, 1 2 3.
These are my eyes and this is my nose.
I wear a hat and scarf. Brrr…it’s cold!

 
Skip to content