Myszki

GRUPA ,,MYSZKI”

sala 31

Kreskówki - Disney - Myszka Miki, Mini i Pluto - 02 (strona ...

Wychowawcy: lic.Katarzyna Cybula, mgr Renata Swoboda

Język angielski: lic. Katarzyna Cybula

Tematyka na miesiąc LISTOPAD:

KAP, KAP, KAP.

JAKIE TO CIEKAWE!

NASZE ZWIERZAKI.

IDĘ Z MISIEM DO PRZEDSZKOLA.

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

Zapraszam na konsultacje w każdy czwartek – godzina dostępności 12.00 – 13.00. Proszę o wcześniejsze umawianie spotkań.

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

Plan współpracy z rodzicami w grupie 4-latków

„MYSZKI”

w roku szkolnym 2023/2024

Cel ogólny:
Wdrażanie rodziców do współpracy z przedszkolem i umożliwienie im udziału w tworzeniu warunków do wszechstronnego i harmonijnego rozwoju dzieci.

Cele szczegółowe :

  • Dążenie do jednolitości oddziaływań dydaktyczno – wychowawczych przedszkola
    i środowiska rodzinnego.
  • Wszechstronny rozwój dziecka.
  • Nawiązanie dobrego kontaktu z rodzicami.
  • Wzmacnianie więzi rodzinnych i relacji międzypokoleniowych.
  • Włączenie rodziców dzieci do życia grupy i przedszkola.
  • Angażowanie rodziców w prace użyteczne na rzecz przedszkola.
  • Podnoszenie świadomości edukacyjnej rodziców poprzez poszerzanie ich wiedzy n.t. rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym.
  • Przekazywanie wiedzy na temat funkcjonowania dziecka w przedszkolu.
 Zadania
Organizacja spotkań
z rodzicami.
Spotkanie organizacyjne, zapoznanie rodziców
z dokumentacją obowiązującą w przedszkolu,
oraz programami realizowanymi w bieżącym roku szkolnym.

Spotkania indywidualne – w miarę potrzeb
w ciągu roku szkolnego.

Wybór przedstawicieli do Rady Rodziców.

Pozyskanie niezbędnej dokumentacji od rodziców.Wspomaganie
rodziców.

Ekspozycja prac plastycznych i wszelkich wytworów dziecięcej twórczości.

Informowanie rodziców o postępach edukacyjnych dziecka i jego zachowaniu w przedszkolu.

Spotkania ze specjalistami z różnych dziedzin (psycholog, pedagog, logopeda) w celu wzbogacenia wiedzy rodziców.

Rozwiązywanie zaistniałych problemów dydaktyczno – wychowawczych.

Informowanie rodziców o sposobie prowadzenia obserwacji dzieci oraz zapoznanie z jej wynikami.

Prowadzenie zajęć otwartych, obserwacja dzieci
na tle grupy rówieśniczej.

Konsultacje z nauczycielem, rozmowy indywidualne.

Prowadzenie kącika dla rodziców (artykuły z zakresu rozwoju, edukacji i wychowania, fiszki informacyjne).

Zaangażowanie rodziców w prace na rzecz przedszkola: gromadzenie materiałów do kącików tematycznych, pomoc w przygotowaniu rekwizytów do uroczystości, pomoc w wykonaniu strojów oraz ,,inne” wsparcie.

Skip to content