Myszki

GRUPA ,,MYSZKI”

sala 9

 

Myszki – dekoracja na drzwi lub tablicę – EduPassion

 

Wychowawcy: lic.Katarzyna Cybula, mgr Barbara Lachowicz

Język angielski: lic. Katarzyna Cybula

 

PLAKAT - WITAJ W PRZEDSZKOLU! - Pomoce dydaktyczne - Miesięcznik - BLIŻEJ PRZEDSZKOLA

 

Zaczynamy nową przygodę w MP12 🙂 Liczymy na współpracę, cierpliwość oraz wyrozumiałość.

 

PROSZĘ O SYSTEMATYCZNE ZAPOZNAWANIE SIĘ Z INFORMACJAMI ZAMIESZCZANYMI NA STRONIE INTERNETOWEJ PRZEDSZKOLA,
W ZAKŁADCE NASZEJ GRUPY ORAZ PRZED SALĄ.

 

Tematyka na miesiąc: 

WRZESIEŃ ... - Szkolne Blogi

NASZE PRZEDSZKOLE.

WSZYSCY RAZEM.

JESTEM PRZEDSZKOLAKIEM.

WITAMY PANIĄ JESIEŃ.

 

Plan współpracy z rodzicami w grupie 3-latków

„MYSZKI”

w roku szkolnym 2022/2023

Cel ogólny:
Wdrażanie rodziców do współpracy z przedszkolem i umożliwienie im udziału w tworzeniu warunków do wszechstronnego i harmonijnego rozwoju dzieci.

Cele szczegółowe :

  • Dążenie do jednolitości oddziaływań dydaktyczno – wychowawczych przedszkola
    i środowiska rodzinnego.

  • Wszechstronny rozwój dziecka.

  • Nawiązanie dobrego kontaktu z rodzicami.

  • Wzmacnianie więzi rodzinnych i relacji międzypokoleniowych.

  • Włączenie rodziców dzieci do życia grupy i przedszkola.

  • Angażowanie rodziców w prace użyteczne na rzecz przedszkola.

  • Podnoszenie świadomości edukacyjnej rodziców poprzez poszerzanie ich wiedzy n.t. rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym.

  • Przekazywanie wiedzy na temat funkcjonowania dziecka w przedszkolu.

 

Zadania

Organizacja spotkań
z rodzicami.

Spotkanie organizacyjne, zapoznanie rodziców
z dokumentacją obowiązującą w przedszkolu,
oraz programami realizowanymi w bieżącym roku szkolnym.

Spotkania indywidualne – w miarę potrzeb
w ciągu roku szkolnego.

Wybór przedstawicieli do Rady Rodziców.

Pozyskanie niezbędnej dokumentacji od rodziców.

Wspomaganie
rodziców.

Ekspozycja prac plastycznych i wszelkich wytworów dziecięcej twórczości.

Informowanie rodziców o postępach edukacyjnych dziecka i jego zachowaniu w przedszkolu.

Spotkania ze specjalistami z różnych dziedzin (psycholog, pedagog, logopeda) w celu wzbogacenia wiedzy rodziców.

Rozwiązywanie zaistniałych problemów dydaktyczno – wychowawczych.

Informowanie rodziców o sposobie prowadzenia obserwacji dzieci oraz zapoznanie z jej wynikami.

 

Prowadzenie zajęć otwartych, obserwacja dzieci
na tle grupy rówieśniczej.

Konsultacje z nauczycielem, rozmowy indywidualne.

Prowadzenie kącika dla rodziców (artykuły z zakresu rozwoju, edukacji i wychowania, fiszki informacyjne).

Zaangażowanie rodziców w prace na rzecz przedszkola: gromadzenie materiałów do kącików tematycznych, pomoc w przygotowaniu rekwizytów do uroczystości, pomoc w wykonaniu strojów oraz ,,inne” wsparcie.

Skip to content