Myszki

GRUPA ,,MYSZKI”

sala 9

Kreskówki - Disney - Myszka Miki, Mini i Pluto - 02 (strona ...

Wychowawcy: lic.Katarzyna Cybula, mgr Renata Swoboda

Język angielski: lic. Katarzyna Cybula

Tematyka na miesiąc MAJ:

MÓJ DOM.

NA WIEJSKIM PODWÓRKU.

DLA MAMY I TATY.

IDZIEMY DO ZOO.

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

 Drodzy Rodzice,

zapraszamy Was serdecznie na spotkanie z okazji Dnia Mamy i Dnia Taty (Dzień Rodziny), które odbędzie się 25 maja o godz. 15:00 w naszej sali. Proszę, aby dzieci w tym dniu przyszły ubrane odświętnie.

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

Przyswajamy melodię oraz tekst piosenek:

„Mamo, tato”, „Tany, tany”, „Tata jest potrzebny” oraz „Mamo, tato czy Ty wiesz”.

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

Plan współpracy z rodzicami w grupie 3-latków

„MYSZKI”

w roku szkolnym 2022/2023

Cel ogólny:
Wdrażanie rodziców do współpracy z przedszkolem i umożliwienie im udziału w tworzeniu warunków do wszechstronnego i harmonijnego rozwoju dzieci.

Cele szczegółowe :

  • Dążenie do jednolitości oddziaływań dydaktyczno – wychowawczych przedszkola
    i środowiska rodzinnego.
  • Wszechstronny rozwój dziecka.
  • Nawiązanie dobrego kontaktu z rodzicami.
  • Wzmacnianie więzi rodzinnych i relacji międzypokoleniowych.
  • Włączenie rodziców dzieci do życia grupy i przedszkola.
  • Angażowanie rodziców w prace użyteczne na rzecz przedszkola.
  • Podnoszenie świadomości edukacyjnej rodziców poprzez poszerzanie ich wiedzy n.t. rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym.
  • Przekazywanie wiedzy na temat funkcjonowania dziecka w przedszkolu.
 Zadania
Organizacja spotkań
z rodzicami.
Spotkanie organizacyjne, zapoznanie rodziców
z dokumentacją obowiązującą w przedszkolu,
oraz programami realizowanymi w bieżącym roku szkolnym.

Spotkania indywidualne – w miarę potrzeb
w ciągu roku szkolnego.

Wybór przedstawicieli do Rady Rodziców.

Pozyskanie niezbędnej dokumentacji od rodziców.Wspomaganie
rodziców.

Ekspozycja prac plastycznych i wszelkich wytworów dziecięcej twórczości.

Informowanie rodziców o postępach edukacyjnych dziecka i jego zachowaniu w przedszkolu.

Spotkania ze specjalistami z różnych dziedzin (psycholog, pedagog, logopeda) w celu wzbogacenia wiedzy rodziców.

Rozwiązywanie zaistniałych problemów dydaktyczno – wychowawczych.

Informowanie rodziców o sposobie prowadzenia obserwacji dzieci oraz zapoznanie z jej wynikami.

Prowadzenie zajęć otwartych, obserwacja dzieci
na tle grupy rówieśniczej.

Konsultacje z nauczycielem, rozmowy indywidualne.

Prowadzenie kącika dla rodziców (artykuły z zakresu rozwoju, edukacji i wychowania, fiszki informacyjne).

Zaangażowanie rodziców w prace na rzecz przedszkola: gromadzenie materiałów do kącików tematycznych, pomoc w przygotowaniu rekwizytów do uroczystości, pomoc w wykonaniu strojów oraz ,,inne” wsparcie.

Skip to content