Krasnoludki

SALA 8

     WYCHOWAWCY

mgr Katarzyna Bochniarz

mgr Marta Czarnecka

Język angielski: mgr Magda Dziuba

Religia: mgr Barbara Karpińska

Tematyka na miesiąc:

LISTOPAD

1. PADA DESZCZ,WIEJE WIATR.

2. ZABAWY MATEMATYCZNE.

3. MUZYKA DESZCZOWYCH KROPLI.

4. ZJAWISKA ATMOSFERYCZNE.

5. DESZCZOWE KOMPOZYCJE.

Od października zabawki przynosimy tylko w piątek 🙂

Dary Jesieni | przedszkouczek.pl

,,KOLOROWY DESZCZ”

PIOSENKA klik https://youtu.be/UoBVFcAtoRU?si=RdqkL6zT51M-L2K7

 

Zapraszamy do wspólnej zabawy. Liczymy na pozytywną współpracę 🙂

                                       

KONSULTACJE Z WYCHOWAWCĄ- każdy poniedziałek 15:00-16:00

Proszę o zgłoszenie chęci spotkania z dwudniowym wyprzedzeniem. Dziękuję.

PLAN WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI

W GRUPIE 5 – LATKÓW

„KRASNOLUDKI”

W ROKU SZKOLNYM 2023/2024       

CEL:

Współpraca rodziców z przedszkolem w celu tworzenia warunków do wszechstronnego i harmonijnego rozwoju dzieci.

ZADANIA:

-Zachęcanie rodziców do współpracy, współtworzenia pozytywnej atmosfery w przedszkolu,

-Udział rodziców w organizowaniu procesu wychowawczo – dydaktycznego i opiekuńczego,

-Współdziałanie z rodzicami w zakresie rozpoznawania i zaspokajania potrzeb rozwojowych, edukacyjnych dzieci,

– Wspomaganie i integrowanie działań wychowawczych rodziców i nauczycieli – osiąganie lepszych efektów pracy w domu i w przedszkolu,

– Tworzenie partnerskich relacji pomiędzy rodzicami i przedszkolem.

– Wzmacnianie więzi rodzinnych i relacji międzypokoleniowych

– Zaangażowanie rodziców w prace na rzecz przedszkola

– Podnoszenie świadomości edukacyjnej rodziców poprzez pedagogizację

– Poszukiwanie sponsorów i partnerów.

Organizacja spotkań z rodzicami:

*Zebranie organizacyjne ( IX)

*Spotkanie informacyjne (w miarę potrzeb w ciągu roku)

 Pozyskiwanie rodziców do współpracy na rzecz przedszkola i grupy

– Angażowanie w przygotowanie stroi, rekwizytów dla dzieci na uroczystości przedszkolne, bale i inne imprezy.

– Darowizny na rzecz grupy i przedszkola.

– Włączanie się rodziców w zbiórki, akcje charytatywne, projekty edukacyjne, konkursy, kampanie społeczne itp.

– Spotkania dzieci z przedstawicielami ciekawych zawodów.

 Współpraca nauczyciela i rodziców w rozwiązywaniu problemów rozwojowych, edukacyjnych i wychowawczych dzieci

– Rozwiązywanie zaistniałych problemów wychowawczych, edukacyjnych, rozwojowych

– Konsultacje ze specjalistami z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, specjalistami n terenie placówki: logopeda, pedagog, psycholog

Współpraca z rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań dydaktyczno-wychowawczych

– Organizowanie zajęć otwartych

– Konsultacje z nauczycielem:

– rozmowy indywidualne

– rozmowy indywidualne z inicjatywy rodziców

Pedagogizacja rodziców – poszerzanie wiedzy n/t rozwoju i wychowania dzieci

– Prowadzenie kącika dla rodziców:

Fiszki informacyjne

Artykuły z zakresu rozwoju, edukacji i wychowania

– Ekspozycja prac plastycznych i innych wytworów działalności dziecięcej:

Tablice pod salą

Sala zajęć

– Informowanie o postępach dziecka w poszczególnych obszarach rozwoju.

– Spotkania ze specjalistami różnych dziedzin w celu wzbogacania wiedzy pedagogicznej i zdobywania wiedzy na

 temat rozwoju i wychowania dzieci (w miarę potrzeb w ciągu roku)

Udział członków rodziny w uroczystościach przedszkolnych:

– Współudział rodziców w przygotowaniu imprez przedszkolnych

– Uroczystości przedszkolne o charakterze rodzinnym

                                                

 

 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Skip to content