Krasnoludki

SALA 8

Język angielski: mgr Magda Dziuba

 

 

Tematyka na miesiąc:

KWIECIEŃ:

1. MALUJEMY PISANKI.

2. DZIEŃ I NOC.

3. KODEKS MAŁEGO EKOLOGA.

4. DBAMY O ZDROWIE.

UWAGA RODZICE 😉

Od listopada zabawki przynosimy tylko w piątek 🙂

W miesiącu KWIETNIU poznajemy następujące utwory: 

„Zajączek Wielkanocny”

https://youtu.be/GxNEUPCe458

Zapraszamy do wspólnej zabawy. Liczymy na pozytywną współpracę 🙂

PLAN WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI

W GRUPIE 4– LATKÓW

„KRASNOLUDKI”

W ROKU SZKOLNYM 2022/2023          

CEL:

Współpraca rodziców z przedszkolem w celu tworzenia warunków do wszechstronnego i harmonijnego rozwoju dzieci.

ZADANIA:

-Zachęcanie rodziców do współpracy, współtworzenia pozytywnej atmosfery w przedszkolu,

-Udział rodziców w organizowaniu procesu wychowawczo – dydaktycznego i opiekuńczego,

-Współdziałanie z rodzicami w zakresie rozpoznawania i zaspokajania potrzeb rozwojowych, edukacyjnych dzieci,

– Wspomaganie i integrowanie działań wychowawczych rodziców i nauczycieli – osiąganie lepszych efektów pracy w domu i w przedszkolu,

– Tworzenie partnerskich relacji pomiędzy rodzicami i przedszkolem. 

– Wzmacnianie więzi rodzinnych i relacji międzypokoleniowych

– Zaangażowanie rodziców w prace na rzecz przedszkola

– Podnoszenie świadomości edukacyjnej rodziców poprzez pedagogizację

– Poszukiwanie sponsorów i partnerów.

Organizacja spotkań z rodzicami:

*Zebranie organizacyjne ( IX)

*Spotkanie informacyjne ( XII,VI, w miarę potrzeb w ciągu roku) 

 Pozyskiwanie rodziców do współpracy na rzecz przedszkola i grupy

– Angażowanie w przygotowanie stroi, rekwizytów dla dzieci na uroczystości przedszkolne, bale i inne imprezy.

– Darowizny na rzecz grupy i przedszkola.

– Włączanie się rodziców w zbiórki, akcje charytatywne, projekty edukacyjne, konkursy, kampanie społeczne itp.

– Spotkania dzieci z przedstawicielami ciekawych zawodów.

 Współpraca nauczyciela i rodziców w rozwiązywaniu problemów rozwojowych, edukacyjnych i wychowawczych dzieci

 

– Rozwiązywanie zaistniałych problemów wychowawczych, edukacyjnych, rozwojowych

– Konsultacje ze specjalistami z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, specjalistami n terenie placówki: logopeda, pedagog, psycholog

Współpraca z rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań dydaktyczno-wychowawczych

– Organizowanie zajęć otwartych

– Konsultacje z nauczycielem:

    – rozmowy indywidualne

    – rozmowy indywidualne z inicjatywy rodziców

Pedagogizacja rodziców – poszerzanie wiedzy n/t rozwoju i wychowania dzieci

– Prowadzenie kącika dla rodziców:

                                 Fiszki informacyjne

                                 Artykuły z zakresu rozwoju, edukacji i wychowania

                                                      

– Ekspozycja prac plastycznych i innych wytworów działalności dziecięcej:

                                 Tablice pod salą

                                 Sala zajęć

                     

– Informowanie o postępach dziecka w poszczególnych obszarach rozwoju.

– Spotkania ze specjalistami różnych dziedzin w celu wzbogacania wiedzy pedagogicznej i zdobywania wiedzy na temat rozwoju i wychowania dzieci (w miarę potrzeb w ciągu roku)

Udział członków rodziny w uroczystościach przedszkolnych:

– Współudział rodziców w przygotowaniu imprez przedszkolnych

– Uroczystości przedszkolne o charakterze rodzinnym m.in.:

                                                                   Warsztaty jesienne (X/XI)

                                                                    Jasełka (XII) 

                                                                    Dzień Babci i Dziadka (I)

                                                                    Bal karnawałowy (I/II)

                                                                    Dzień Mamy i Taty (V)

                                                                    Festyn rodzinny(VI)

                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                             Pani Basia i Pani Marta

Skip to content