Kotki

GRUPA ,,KOTKI”

sala 28

Trzy, Świąteczne, Kotki

Wychowawcy: mgr Mirosława Abramek

mgr Sabina Slabon

Język angielski: mgr Magdalena Dziuba

 

WESOŁYCH ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA - Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Armii Krajowej w Prusach

TEMATYKA ZAJĘĆ NA GRUDZIEŃ: 

ZABAWA W TEATR.

 MIKOŁAJU CZEKAMY.

TROPY NA ŚNIEGU.

STROIMY CHOINKĘ.

Uwaga! Ważny komunikat! – WFOŚiGW Poznań

DRODZY RODZICE

Świąteczny Koncert Charytatywny z kiermaszem ciast i ozdób choinkowych – Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Redzie, Szkoła Podstawowa nr 2, Przedszkole nr 3

ZAPRASZAMY WAS SERDECZNIE 13 GRUDNIA NA ŚWIĄTECZNY DZIEŃ Z KOTKAMI. START O GODZINIE 16:00 W SALI GIMNASTYCZNEJ 🙂 DO ZOBACZENIA.

Stroje na występ proszę przynieść i zostawić w szatni- w podpisanej reklamówce. Przypominam, że dziewczynki ubieramy na biało- aniołki, natomiast chłopców na zielono- skrzaty. Dziękuję.

 

Informuję, że nasze Kotki w tym roku szkolnym mogą przynosić swoje zabawki tylko w piątki 🙂 

 

Na wszelkie pytania/ sugestie odpowiem drogą mailową: mboczkowska@vp.pl

bądź pod numerem  telefonu placówki.

Zapraszam na konsultacje: pani Mira w każdy piątek 11.00-12.00, pani Sabina w każdy wtorek 11.00-12.00 

Zgłaszamy chęć spotkania z dwudniowym wyprzedzeniem. Dziękujemy.

 

PROSIMY O SYSTEMATYCZNE ZAPOZNAWANIE SIĘ Z INFORMACJAMI ZAMIESZCZANYMI NA STRONIE INTERNETOWEJ PLACÓWKI,
W ZAKŁADCE NASZEJ GRUPY ORAZ BEZPOŚREDNIO PRZED SALĄ!

DZIĘKUJEMY

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Plan współpracy z rodzicami w grupie 4-latków

„KOTKI”

w roku szkolnym 2023/2024

Cel ogólny:
Wdrażanie rodziców do współpracy z przedszkolem i umożliwienie im udziału w tworzeniu warunków do wszechstronnego i harmonijnego rozwoju dzieci.

Cele szczegółowe :

 • Dążenie do jednolitości oddziaływań dydaktyczno – wychowawczych przedszkola
  i środowiska rodzinnego.
 • Wszechstronny rozwój dziecka.
 • Nawiązanie dobrego kontaktu z rodzicami.
 • Wzmacnianie więzi rodzinnych i relacji międzypokoleniowych.
 • Włączenie rodziców dzieci do życia grupy i przedszkola.
 • Angażowanie rodziców w prace użyteczne na rzecz przedszkola.
 • Podnoszenie świadomości edukacyjnej rodziców poprzez poszerzanie ich wiedzy n.t. rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym.
 • Przekazywanie wiedzy na temat funkcjonowania dziecka w przedszkolu.
 Zadania
Organizacja spotkań
z rodzicami.

Spotkanie organizacyjne, zapoznanie rodziców
z dokumentacją obowiązującą w przedszkolu,
oraz programami realizowanymi w bieżącym roku szkolnym.

Spotkania indywidualne – w miarę potrzeb
w ciągu roku szkolnego.

Wybór przedstawicieli do Rady Rodziców.

Pozyskanie niezbędnej dokumentacji od rodziców.

Wspomaganie
rodziców.

Ekspozycja prac plastycznych i wszelkich wytworów dziecięcej twórczości.

Informowanie rodziców o postępach edukacyjnych dziecka i jego zachowaniu w przedszkolu.

Spotkania ze specjalistami z różnych dziedzin (psycholog, pedagog, logopeda) w celu wzbogacenia wiedzy rodziców.

Rozwiązywanie zaistniałych problemów dydaktyczno – wychowawczych.

Informowanie rodziców o sposobie prowadzenia obserwacji dzieci oraz zapoznanie z jej wynikami.

 

Prowadzenie zajęć otwartych, obserwacja dzieci
na tle grupy rówieśniczej.

Konsultacje z nauczycielem, rozmowy indywidualne.

Prowadzenie kącika dla rodziców (artykuły z zakresu rozwoju, edukacji i wychowania, fiszki informacyjne).

Zaangażowanie rodziców w prace na rzecz przedszkola: gromadzenie materiałów do kącików tematycznych, pomoc w przygotowaniu rekwizytów do uroczystości, pomoc w wykonaniu strojów oraz ,,inne” wsparcie.

 

Skip to content