Kotki

GRUPA ,,KOTKI”

sala 6

 

Kotek, Jesień, Liście | Kittens cutest, Cute animals, Cute cats

 

Wychowawcy: mgr Mirosława Abramek

mgr Jolanta Stolarska

 

TEMATYKA NA MIESIĄC

Październik... - Szkolne Blogi

MOJA RODZINA.

ŚWIATŁO CZERWONE, ŚWIATŁO ZIELONE.

JESIEŃ ZA OKNEM.

NASZE ZABAWKI.

 

Przyswajamy słowa i melodię piosenki: ,,Do przedszkola idzie maluch”- ,,Małe czerwone jabłuszko”-,,Misie dwa”.

 

DRODZY RODZICE

Statuetka pasowanie ucznia przedszkolaka prezent | Inne okazje \ Pasowanie ucznia Pasowanie ucznia przedszkolaka \ Statuetki |

 

Zapraszamy Was serdecznie na UROCZYSTOŚĆ PASOWANIA NA PRZEDSZKOLAKA, która odbędzie się 24 października o godzinie 15:15 🙂

 

Informujemy o terminach konsultacji z nauczycielami :

p. Mira Abramek każda środa od 15.00 do 16.00

p. Jola Stolarska każdy piątek od 15.00 do 16.00

Prosimy o zgłoszenie chęci spotkania z nami z dwudniowym wyprzedzeniem.

 

Na wszelkie pytania/ sugestie odpowiem również drogą mailową: mboczkowska@vp.pl

bądź pod numerem  telefonu placówki.

 

PROSIMY O SYSTEMATYCZNE ZAPOZNAWANIE SIĘ Z INFORMACJAMI ZAMIESZCZANYMI NA STRONIE INTERNETOWEJ PLACÓWKI,
W ZAKŁADCE NASZEJ GRUPY ORAZ BEZPOŚREDNIO  PRZED SALĄ.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Plan współpracy z rodzicami w grupie 3-latków

„KOTKI”

w roku szkolnym 2022/2023

Cel ogólny:
Wdrażanie rodziców do współpracy z przedszkolem i umożliwienie im udziału w tworzeniu warunków do wszechstronnego i harmonijnego rozwoju dzieci.

Cele szczegółowe :

 • Dążenie do jednolitości oddziaływań dydaktyczno – wychowawczych przedszkola
  i środowiska rodzinnego.

 • Wszechstronny rozwój dziecka.

 • Nawiązanie dobrego kontaktu z rodzicami.

 • Wzmacnianie więzi rodzinnych i relacji międzypokoleniowych.

 • Włączenie rodziców dzieci do życia grupy i przedszkola.

 • Angażowanie rodziców w prace użyteczne na rzecz przedszkola.

 • Podnoszenie świadomości edukacyjnej rodziców poprzez poszerzanie ich wiedzy n.t. rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym.

 • Przekazywanie wiedzy na temat funkcjonowania dziecka w przedszkolu.

 

Zadania

Organizacja spotkań
z rodzicami.

Spotkanie organizacyjne, zapoznanie rodziców
z dokumentacją obowiązującą w przedszkolu,
oraz programami realizowanymi w bieżącym roku szkolnym.

Spotkania indywidualne – w miarę potrzeb
w ciągu roku szkolnego.

Wybór przedstawicieli do Rady Rodziców.

Pozyskanie niezbędnej dokumentacji od rodziców.

Wspomaganie
rodziców.

Ekspozycja prac plastycznych i wszelkich wytworów dziecięcej twórczości.

Informowanie rodziców o postępach edukacyjnych dziecka i jego zachowaniu w przedszkolu.

Spotkania ze specjalistami z różnych dziedzin (psycholog, pedagog, logopeda) w celu wzbogacenia wiedzy rodziców.

Rozwiązywanie zaistniałych problemów dydaktyczno – wychowawczych.

Informowanie rodziców o sposobie prowadzenia obserwacji dzieci oraz zapoznanie z jej wynikami.

 

Prowadzenie zajęć otwartych, obserwacja dzieci
na tle grupy rówieśniczej.

Konsultacje z nauczycielem, rozmowy indywidualne.

Prowadzenie kącika dla rodziców (artykuły z zakresu rozwoju, edukacji i wychowania, fiszki informacyjne).

Zaangażowanie rodziców w prace na rzecz przedszkola: gromadzenie materiałów do kącików tematycznych, pomoc w przygotowaniu rekwizytów do uroczystości, pomoc w wykonaniu strojów oraz ,,inne” wsparcie.

 

Skip to content