Kotki

GRUPA ,,KOTKI”

sala 6

Cztery, Małe, Słodkie, Kotki, Łąka, Koniczyna

 

Wychowawcy: mgr Mirosława Abramek

mgr Jolanta Stolarska

Język angielski: mgr Magdalena Dziuba

 

Nasze plany na miesiąc: Czerwiec - PDF Darmowe pobieranie

TEMATYKA ZAJĘĆ:

I. Dzień Dziecka.
II. Ile nóg ma stonoga?
III. Słoneczne lato.
IV. Jedziemy na wakacje.

 

Uśmiechnięte dzieci 1 czerwca Dzień Dziecka - Gify i obrazki na GifyAgusi.pl

WSZYSTKIM DZIECIOM DUŻYM I MAŁYM ŻYCZYMY WSZYSTKIEGO NAJLEPSZEGO!

Przyswajamy słowa i melodię poniższego utworu:

JESTEŚMY DZIEĆMI

 

Szanowni Rodzice i Uczniowie – ważne informacje regulujące kształcenie zdalne | Szkoła Podstawowa nr 2 im. Królowej Jadwigi w Pleszewie

UWAGA, UWAGA 🙂

Dnia 6 czerwca nasze Kotki jadą na wspólną wycieczkę. Proszę o rozmowę z dzieckiem na ten temat, przygotowanie na podróż autokarem. Dziękuję.

W tym dniu śniadanie o godzinie 8:00, powrót na obiad ok. 14:00

Prosimy o ubranie naszych przedszkolaków stosownie go pogody, koniecznie pamiętamy o wygodnym obuwiu i nakryciu głowy.
5 czerwca każde dziecko przynosi pusty plecak 🙂

 

Informujemy o terminach konsultacji:

środy od 15:00 do 16:00

Prosimy o zgłoszenie chęci spotkania z dwudniowym wyprzedzeniem.

Na wszelkie pytania/ sugestie odpowiem również drogą mailową: mboczkowska@vp.pl

bądź pod numerem  telefonu placówki.

PROSIMY O SYSTEMATYCZNE ZAPOZNAWANIE SIĘ Z INFORMACJAMI ZAMIESZCZANYMI NA STRONIE INTERNETOWEJ PLACÓWKI,
W ZAKŁADCE NASZEJ GRUPY ORAZ BEZPOŚREDNIO PRZED SALĄ!

DZIĘKUJEMY

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Plan współpracy z rodzicami w grupie 3-latków

„KOTKI”

w roku szkolnym 2022/2023

Cel ogólny:
Wdrażanie rodziców do współpracy z przedszkolem i umożliwienie im udziału w tworzeniu warunków do wszechstronnego i harmonijnego rozwoju dzieci.

Cele szczegółowe :

  • Dążenie do jednolitości oddziaływań dydaktyczno – wychowawczych przedszkola
    i środowiska rodzinnego.
  • Wszechstronny rozwój dziecka.
  • Nawiązanie dobrego kontaktu z rodzicami.
  • Wzmacnianie więzi rodzinnych i relacji międzypokoleniowych.
  • Włączenie rodziców dzieci do życia grupy i przedszkola.
  • Angażowanie rodziców w prace użyteczne na rzecz przedszkola.
  • Podnoszenie świadomości edukacyjnej rodziców poprzez poszerzanie ich wiedzy n.t. rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym.
  • Przekazywanie wiedzy na temat funkcjonowania dziecka w przedszkolu.
 Zadania
Organizacja spotkań
z rodzicami.

Spotkanie organizacyjne, zapoznanie rodziców
z dokumentacją obowiązującą w przedszkolu,
oraz programami realizowanymi w bieżącym roku szkolnym.

Spotkania indywidualne – w miarę potrzeb
w ciągu roku szkolnego.

Wybór przedstawicieli do Rady Rodziców.

Pozyskanie niezbędnej dokumentacji od rodziców.

Wspomaganie
rodziców.

Ekspozycja prac plastycznych i wszelkich wytworów dziecięcej twórczości.

Informowanie rodziców o postępach edukacyjnych dziecka i jego zachowaniu w przedszkolu.

Spotkania ze specjalistami z różnych dziedzin (psycholog, pedagog, logopeda) w celu wzbogacenia wiedzy rodziców.

Rozwiązywanie zaistniałych problemów dydaktyczno – wychowawczych.

Informowanie rodziców o sposobie prowadzenia obserwacji dzieci oraz zapoznanie z jej wynikami.

 

Prowadzenie zajęć otwartych, obserwacja dzieci
na tle grupy rówieśniczej.

Konsultacje z nauczycielem, rozmowy indywidualne.

Prowadzenie kącika dla rodziców (artykuły z zakresu rozwoju, edukacji i wychowania, fiszki informacyjne).

Zaangażowanie rodziców w prace na rzecz przedszkola: gromadzenie materiałów do kącików tematycznych, pomoc w przygotowaniu rekwizytów do uroczystości, pomoc w wykonaniu strojów oraz ,,inne” wsparcie.

 

Skip to content