Kotki

GRUPA ,,KOTKI”

sala 6

Kotek, Zima, Czapka, Szalik

 

Wychowawcy: mgr Mirosława Abramek

mgr Jolanta Stolarska

Język angielski: mgr Magdalena Dziuba

 

TEMATYKA NA MIESIĄC 

Kalendarz świąt nietypowych na rok szkolny 2022/2023 | Akademia Niemanudka

 

I.  ZWIERZĘTA ZIMĄ.
II. ŚMIECH TO ZDROWIE.
III. EKSPERYMENTUJEMY.
IV. IDZIEMY NA SANKI.
V. POZNAJEMY RÓŻNE ZAWODY.

 

ZABAWA KARNAWAŁOWA odbędzie się 6 lutego- zapisy na zdjęcia trwają.

W pierwszym tygodniu lutego przyswajamy słowa i melodię poniższej piosenki 🙂

KLIK PIOSENKA

 

Informujemy o terminach konsultacji:

wtorki i środy od 15:30 do 16:00

Prosimy o zgłoszenie chęci spotkania z dwudniowym wyprzedzeniem.

Na wszelkie pytania/ sugestie odpowiem również drogą mailową: mboczkowska@vp.pl

bądź pod numerem  telefonu placówki.

 

PROSIMY O SYSTEMATYCZNE ZAPOZNAWANIE SIĘ Z INFORMACJAMI ZAMIESZCZANYMI NA STRONIE INTERNETOWEJ PLACÓWKI,
W ZAKŁADCE NASZEJ GRUPY ORAZ BEZPOŚREDNIO PRZED SALĄ!

DZIĘKUJEMY

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Plan współpracy z rodzicami w grupie 3-latków

„KOTKI”

w roku szkolnym 2022/2023

Cel ogólny:
Wdrażanie rodziców do współpracy z przedszkolem i umożliwienie im udziału w tworzeniu warunków do wszechstronnego i harmonijnego rozwoju dzieci.

Cele szczegółowe :

  • Dążenie do jednolitości oddziaływań dydaktyczno – wychowawczych przedszkola
    i środowiska rodzinnego.
  • Wszechstronny rozwój dziecka.
  • Nawiązanie dobrego kontaktu z rodzicami.
  • Wzmacnianie więzi rodzinnych i relacji międzypokoleniowych.
  • Włączenie rodziców dzieci do życia grupy i przedszkola.
  • Angażowanie rodziców w prace użyteczne na rzecz przedszkola.
  • Podnoszenie świadomości edukacyjnej rodziców poprzez poszerzanie ich wiedzy n.t. rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym.
  • Przekazywanie wiedzy na temat funkcjonowania dziecka w przedszkolu.
 Zadania
Organizacja spotkań
z rodzicami.

Spotkanie organizacyjne, zapoznanie rodziców
z dokumentacją obowiązującą w przedszkolu,
oraz programami realizowanymi w bieżącym roku szkolnym.

Spotkania indywidualne – w miarę potrzeb
w ciągu roku szkolnego.

Wybór przedstawicieli do Rady Rodziców.

Pozyskanie niezbędnej dokumentacji od rodziców.

Wspomaganie
rodziców.

Ekspozycja prac plastycznych i wszelkich wytworów dziecięcej twórczości.

Informowanie rodziców o postępach edukacyjnych dziecka i jego zachowaniu w przedszkolu.

Spotkania ze specjalistami z różnych dziedzin (psycholog, pedagog, logopeda) w celu wzbogacenia wiedzy rodziców.

Rozwiązywanie zaistniałych problemów dydaktyczno – wychowawczych.

Informowanie rodziców o sposobie prowadzenia obserwacji dzieci oraz zapoznanie z jej wynikami.

 

Prowadzenie zajęć otwartych, obserwacja dzieci
na tle grupy rówieśniczej.

Konsultacje z nauczycielem, rozmowy indywidualne.

Prowadzenie kącika dla rodziców (artykuły z zakresu rozwoju, edukacji i wychowania, fiszki informacyjne).

Zaangażowanie rodziców w prace na rzecz przedszkola: gromadzenie materiałów do kącików tematycznych, pomoc w przygotowaniu rekwizytów do uroczystości, pomoc w wykonaniu strojów oraz ,,inne” wsparcie.

 

Skip to content