Kangurki

Miejskie Przedszkole nr 12 im.
Janusza Korczaka w Knurowie

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Kangurki - sala 30

Kreskówka Szczęśliwy Kangur Na Białym Tle | Premium Wektor

Wychowawca: mgr Edyta Korepta

                                        mgr Barbara Rodziewicz 

Język angielski: mgr Aneta Mossakowska

Festa dei Nonni auguri

TEMATYKA MIESIĄCA :

MAJ

I  MIESZKAM W POLSCE

II  BAŚNIE,BAJKI,LEGENDY

III  RODZINA RAZM SIĘ TRZYMA  

IV   JA I MOI BLISCY  

 

 

 

Piosenka Leśne duszki - PDF Free Download

Duszki, duszki... Aleksander Pałac

Tekst piosenki

1. Żyją w lesie małe duszki,
które czyszczą leśne dróżki.
Mają miotły i szufelki
i do pracy zapał wielki.

Ref. Duszki, duszki, duszki leśne
wstają co dzień bardzo wcześnie
i ziewając raz po raz
zaczynają sprzątać las.

2. Piorą liście, myją szyszki,
aż dokoła wszystko błyszczy.
Muchomorom piorą groszki,
bo te duszki to czyścioszki.

Ref. Duszki, duszki, duszki leśne...

3. Gdy ktoś czasem w lesie śmieci,
zaraz duszek za nim leci.
Zaraz siada mu na ręce,
grzecznie prosi: - Nie śmieć więcej!

Ref. Duszki, duszki, duszki leśne...

 

PIOSENKA KLIK

 

 

 

Aktualności

             

 • 17.05   SESJA ZDJĘCIOWA "ZAKOŃCZENIE PRZEDSZKOLA"
 • 27.05 WYCIECZKA DO  MUZEUM CHLEBA W RADZIONKOWIE 

 

PLAN WSPOŁPRACY Z RODZICAMI

„ Kangurki”

ROK SZKOLNY 2021/2022

                                                          Wych.    mgr Edyta Korepta

CEL OGÓLNY:

 • Wdrażanie rodziców do współpracy z przedszkolem, tworzenie warunków do wszechstronnego i harmonijnego rozwoju dzieci.
 • Zaangażowanie rodziców w prace na rzecz przedszkola,
 • Podnoszenie świadomości edukacyjnej poprzez pedagogizacje,
 • Promocja placówki w środowisku lokalnym.

CELE SZCZEGÓŁOWE:

 • Dążenie do ujednolicenia oddziaływań dydaktyczno-wychowawczych przedszkola i środowiska rodzinnego,
 • Dążenie do wszechstronnego rozwoju dziecka,
 • Zainteresowanie rodziców osiągnięciami edukacyjno-wychowawczymi dzieci,
 • Aktywizacja rodziców do uczestnictwa w życiu grupy i przedszkola,

      ZADANIA

       FORMY REALIZACJI

 TERMIN

 

 1. Organizacja spotkań z rodzicami
 •  Spotkanie organizacyjne, zapoznanie  rodziców  z dokumentacją obowiązującą w przedszkolu, oraz programami realizowanymi w bieżącym roku szkolnym
 •  Wybór przedstawicieli do Rady Rodziców,
 •   Uzyskanie deklaracji rodziców na:

         - badania specjalistyczne

         - mierzenie temperatury ciała

         - zamieszczanie wizerunku dziecka na stronie przedszkola, fb, mediach

 •   Rozmowy indywidualne drogą telefoniczną   wg potrzeb rodziców
 • Korespondencja mailowa

   IX

cały rok

2.Pedagogizacja rodziców

 •  Informowanie rodziców  o postępach    dziecka,
 • Ekspozycja prac plastycznych
 •  Redagowanie fiszek informacyjnych,  broszurek,
 • Aktualizacja tablicy informacyjnej, podstrony KANGURKI
 •  Prezentacja literatury dla rodziców
 •  Udostepnienie tekstów wierszy, piosenek

na bieżąco

 

 

3.Współpraca z rodzicami w rozwiązywaniu problemów wychowawczych

 • Rozwiązywanie zaistniałych problemów wychowawczych
 • Spotkania ze specjalistami                                                            ( logopeda, psycholog, pedagog) w celu zdobywania wiedzy na temat rozwoju i zdrowia dzieci.
 •  Informowanie rodziców o możliwości korzystania z usług poradni psychologiczno-pedagogicznej
 •  Informowanie rodziców o wynikach diagnozy potrzeb i możliwości dzieci oraz wynikach obserwacji pedagogicznej.

w zależności od potrzeb

cały rok

na bieżąco

2x w roku

 

 

5. Udział członków rodziny w spotkaniach integracyjnych i uroczystościach przedszkolnych w zależności od sytuacji epidemiologicznej kraju.

 •  Zapoznanie rodziców z harmonogramem uroczystości                                                              przedszkolnych:
 • Warsztaty jesienne
 • „Andrzejki”
 • „Jasełka”
 • Dzień Babci i Dziadka
 • Bal Karnawałowy
 • Pomoc w organizacji uroczystości przedszkolnych          i grupowych
 •  Propozycja „Dzień pieczonego ziemniaka”- spotkanie integracyjne, impreza plenerowa
 • „Pożegnanie przedszkola”- impreza plenerowa

      IX

      X

     XII

      I

    II

w zależności od potrzeb

 

6.Współudział rodziców w pracach na rzecz przedszkola i grupy.

 •  Pomoc rodziców w :

·         gromadzeniu i przygotowaniu materiałów potrzebnych do zajęć

·         wyposażaniu sali w zabawki, artykuły plastyczne, książki, kąciki tematyczne , pomoce dydaktyczne

 • Pomoc w organizacji i udział w konkursach przedszkolnych, miejskich i ogólnopolskich

w zależności od potrzeb

według potrzeb

Skip to content