Miejskie Przedszkole nr 12
im. Janusza Korczaka
w Knurowie

Kadra pedagogiczna

Nauczyciel dyplomowany

Wykształcenie wyższe magisterskie w zakresie wczesnoszkolnej edukacji zintegrowanej z pedagogiką przedszkolną i logopedią

Sala 6

Nauczyciel dyplomowany

Wykształcenie wyższe magisterskie – pedagogika przedszkolna

Ukończony kurs kwalifikacyjny w zakresie

 gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej.

Sala 28

Nauczyciel początkujący
Wykształcenie wyższe w zakresie wczesnoszkolnej edukacji zintegrowanej i pedagogiki przedszkolnej.

Sala 30, Sala 33

Nauczyciel kontraktowy

Ukończone studia wyższe magisterskie na kierunku Edukacja zintegrowana, wychowanie przedszkolne i opieka nad dzieckiem do lat trzech.

Nauczyciel dyplomowany

Wykształcenie wyższe magisterskie - pedagogika przedszkolna

Ukończony kurs kwalifikacyjny - terapia pedagogiczna

Sala 33

Nauczyciel stażysta

Wykształcenie wyższe zawodowe - edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z dodatkową specjalnością - język angielski.

Posiada kwalifikacje w zakresie nauczania języka angielskiego.

Sala 9

Nauczyciel kontraktowy

Wykształcenie wyższe magisterskie w zakresie wczesnoszkolnej edukacji zintegrowanej i pedagogiki przedszkolnej.

Ukończony III stopniowy kurs w zakresie terapii behawioralnej.

Studia podyplomowe:

  • Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.
  • Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (Oligofrenopedagogika)
  • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z pomocą psychologiczno-pedagogiczną.

Nauczyciel kontraktowy

Wykształcenie wyższe magisterskie w zakresie historii.
Ukończyła studia podyplomowe w zakresie Pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej z terapią pedagogiczną.

Sala 28,30

Nauczyciel kontraktowy

Wykształcenie wyższe magisterskie w zakresie edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego.
Posiada kwalifikacje w zakresie nauczania języka angielskiego.

Sala 32

Katecheta

nauczyciel dyplomowany

Nauczyciel mianowany

Dyrektor od 1.09. 2021 roku

Wykształcenie wyższe magisterskie - pedagogika przedszkolna
i wczesnoszkolna.

Posiada kwalifikacje w zakresie nauczania języka angielskiego
oraz prowadzenia terapii pedagogicznej.

Studia podyplomowe:
Pedagogika szkolna i terapia pedagogiczna.
Zarządzanie placówką oświatową.

Nauczyciel mianowany.

Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego - kierunek Psychologia.

Ukończony 3-stopniowy kurs w zakresie Terapii autyzmu.

Nauczyciel mianowany

Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego, ukończyła studia magisterskie na kierunku: edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne.

Posiada kwalifikacje do nauczania języka angielskiego zgodne z Rozporządzeniem MEN z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli.

Ukończyła studia podyplomowe na kierunku: Język angielski w wychowaniu przedszkolnym i w edukacji wczesnoszkolnej.

Sala 10

Nauczyciel dyplomowany.

Wykształcenie wyższe magisterskie - pedagogika wczesnoszkolna.

Dodatkowe kwalifikacje: kurs kwalifikacyjny „Terapia pedagogiczna”

Sala 8

Nauczyciel mianowany

Wykształcenie wyższe magisterskie w zakresie wychowania przedszkolnego

oraz opiekuńczo-wychowawczego i katechetycznego.

Nauczyciel dyplomowany.

Studia wyższe magisterskie -pedagogika wczesnoszkolna. 

Dodatkowe kwalifikacje w zakresie terapii pedagogicznej.

Sala 30

Nauczyciel mianowany

Wykształcenie wyższe magisterskie w zakresie nauczania początkowego
i wychowania przedszkolnego.

Sala 30, Sala 28, Sala 9, Sala 10

Nauczyciel dyplomowany.

Studia wyższe magisterskie - pedagogika wczesnoszkolna. 

Dodatkowe kwalifikacje w zakresie terapii pedagogicznej.

Sala 31

Nauczyciel mianowany

Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego, ukończyła studia magisterskie na kierunku: zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne.

Ukończone studia podyplomowe na kierunku: logopedia.

Skip to content