Miejskie Przedszkole nr 12 im.
Janusza Korczaka w Knurowie

Kadra pedagogiczna

Nauczyciel dyplomowany

Wykształcenie wyższe magisterskie w zakresie wczesnoszkolnej edukacji zintegrowanej z pedagogiką przedszkolną i logopedią

Sala 31

Nauczyciel dyplomowany

Wykształcenie wyższe magisterskie – pedagogika przedszkolna

Ukończony kurs kwalifikacyjny w zakresie

 gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej.

Sala 6

Nauczyciel kontraktowy

Ukończone studia wyższe magisterskie na kierunku Edukacja zintegrowana, wychowanie przedszkolne i opieka nad dzieckiem do lat trzech.

Nauczyciel dyplomowany

Wykształcenie wyższe magisterskie - pedagogika przedszkolna

Ukończony kurs kwalifikacyjny - terapia pedagogiczna

Nauczyciel stażysta

Wykształcenie wyższe zawodowe - edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z dodatkową specjalnością - język angielski.

Posiada kwalifikacje w zakresie nauczania języka angielskiego.

Nauczyciel kontraktowy

Wykształcenie wyższe magisterskie w zakresie wczesnoszkolnej edukacji zintegrowanej i pedagogiki przedszkolnej.

Studia podyplomowe:

Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (Oligofrenopedagogika)

Nauczyciel kontraktowy

Wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku zintegrowana edukacja wczesnoszkolna oraz wychowanie przedszkolne.

Nauczyciel mianowany.

Studia wyższe licencjackie w zakresie pedagogiki terapeutycznej.
Studia wyższe magisterskie w zakresie kształcenia wczesnoszkolnego
z wychowaniem przedszkolnym.
Studia podyplomowe w zakresie oligofrenopedagogiki.

Katecheta

nauczyciel dyplomowany

Nauczyciel mianowany

Dyrektor od 1.09. 2021 roku

Wykształcenie wyższe magisterskie - pedagogika przedszkolna
i wczesnoszkolna.

Posiada kwalifikacje w zakresie nauczania języka angielskiego
oraz prowadzenia terapii pedagogicznej.

Studia podyplomowe:
Pedagogika szkolna i terapia pedagogiczna.
Zarządzanie placówką oświatową.

Nauczyciel mianowany.

Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego - kierunek Psychologia.

Nauczyciel dyplomowany.

Wykształcenie wyższe magisterskie - pedagogika przedszkolna.

Studia podyplomowe - Przygotowanie do życia w rodzinie.

Kurs kwalifikacyjny - Terapia pedagogiczna.

Kurs kwalifikacyjny - Zarządzanie oświatą.

Nauczyciel mianowany

Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego, ukończyła studia magisterskie na kierunku: edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne.

Posiada kwalifikacje do nauczania języka angielskiego zgodne z Rozporządzeniem MEN z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli.

Ukończyła studia podyplomowe na kierunku: Język angielski w wychowaniu przedszkolnym i w edukacji wczesnoszkolnej.

Nauczyciel dyplomowany.

Wykształcenie wyższe magisterskie - pedagogika wczesnoszkolna.

Dodatkowe kwalifikacje: kurs kwalifikacyjny „Terapia pedagogiczna”

Nauczyciel mianowany

Wykształcenie wyższe magisterskie w zakresie wychowania przedszkolnego

oraz opiekuńczo-wychowawczego i katechetycznego.

Nauczyciel dyplomowany.

Studia wyższe magisterskie -pedagogika wczesnoszkolna. 

Dodatkowe kwalifikacje w zakresie terapii pedagogicznej.

Nauczyciel dyplomowany.

Studia wyższe magisterskie - pedagogika wczesnoszkolna. 

Dodatkowe kwalifikacje w zakresie terapii pedagogicznej.

Nauczyciel dyplomowany.

Wicedyrektor od 1.09.2002 roku do 28.12.2020 roku

p.o. DYREKTORA od 29.12.2020 roku do 31.08.2021 roku

Wicedyrektor od 1.09.2021 roku do 31.08.2022 roku

Wykształcenie wyższe magisterskie – pedagogika wczesnoszkolna.

Ukończone studia podyplomowe w zakresie Zarządzanie Placówką Oświatową
i Przedsiębiorczość
oraz kurs kwalifikacyjny w zakresie Terapii Pedagogicznej.

Nauczyciel mianowany

Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego, ukończyła studia magisterskie na kierunku: zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne.

Ukończone studia podyplomowe na kierunku: logopedia.

Skip to content