Miejskie Przedszkole nr 12 im.
Janusza Korczaka w Knurowie

From banking and insurance to wealth management and securities distribution,
we dedicated financial services the teams serve all major sectors.

Kadra pedagogiczna

Nauczyciel dyplomowany

Wykształcenie wyższe magisterskie w zakresie wczesnoszkolnej edukacji zintegrowanej z pedagogiką przedszkolną i logopedią

Sala 31

Nauczyciel dyplomowany

Wykształcenie wyższe magisterskie – pedagogika przedszkolna

Ukończony kurs kwalifikacyjny w zakresie

 gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej.

Sala 6

Nauczyciel kontraktowy.

Wykształcenie wyższe magisterskie - Pedagogika wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym.

Nauczyciel dyplomowany

Wykształcenie wyższe magisterskie - pedagogika przedszkolna

Ukończony kurs kwalifikacyjny - terapia pedagogiczna

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.

Katecheta

nauczyciel dyplomowany

Nauczyciel mianowany

Posiada kwalifikacje w zakresie nauczania języka angielskiego oraz prowadzenia
terapii pedagogicznej.

Studia podyplomowe: pedagogika szkolna i terapia pedagogiczna.

Nauczyciel stażysta

Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego - kierunek Psychologia.

Nauczyciel dyplomowany.

Wykształcenie wyższe magisterskie - pedagogika przedszkolna.

Studia podyplomowe - Przygotowanie do życia w rodzinie.

Kurs kwalifikacyjny - Terapia pedagogiczna.

Kurs kwalifikacyjny - Zarządzanie oświatą.

logopeda

nauczyciel kontraktowy

Nauczyciel stażysta

Ukończone studia wyższe zawodowe na kierunku Edukacja zintegrowana, wychowanie przedszkolne i opieka nad dzieckiem do lat trzech.

Nauczyciel dyplomowany.

Wykształcenie wyższe magisterskie - pedagogika wczesnoszkolna.

Dodatkowe kwalifikacje: kurs kwalifikacyjny „Terapia pedagogiczna”

Nauczyciel kontraktowy

Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego, ukończyła studia magisterskie na kierunku: edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne.

Posiada kwalifikacje do nauczania języka angielskiego zgodne z Rozporządzeniem MEN z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli.

Ukończyła studia podyplomowe na kierunku: Język angielski w wychowaniu przedszkolnym i w edukacji wczesnoszkolnej.

Nauczyciel mianowany

Wykształcenie wyższe magisterskie w zakresie wychowania przedszkolnego

oraz opiekuńczo-wychowawczego i katechetycznego.

Nauczyciel dyplomowany.

Studia wyższe magisterskie -pedagogika wczesnoszkolna. 

Dodatkowe kwalifikacje w zakresie terapii pedagogicznej.

Nauczyciel dyplomowany.

Studia wyższe magisterskie - pedagogika wczesnoszkolna. 

Dodatkowe kwalifikacje w zakresie terapii pedagogicznej.

Nauczyciel dyplomowany.

Wicedyrektor od 2002 roku.

Wykształcenie wyższe magisterskie – pedagogika wczesnoszkolna.

Ukończone studia podyplomowe w zakresie Zarządzanie Placówką Oświatową i Przedsiębiorczość

oraz

kurs kwalifikacyjny w zakresie Terapii Pedagogicznej.

Nauczyciel dyplomowany.

 

Wykształcenie wyższe magisterskie.

Ukończone Studium Wychowania Przedszkolnego.
Ukończone studia wyższe zawodowe na kierunku Pedagogika,

specjalność: pedagogika specjalna w zakresie oligofrenopedagogika.

Ukończone studia magisterskie na kierunku Pedagogika

w zakresie terapii pedagogicznej z pedagogiką specjalną.

Nauczyciel dyplomowany.

Dyrektor od 2001 roku.

Wykształcenie wyższe magisterskie – wychowanie przedszkolne.

Ukończone studia podyplomowe w zakresie Logopedii.

Ukończone studia podyplomowe w zakresie Zarządzania Placówką Oświatową.

Nauczyciel mianowany.

Wykształcenie wyższe magisterskie z zakresu nauczania wczesnoszkolnego i wychowania przedszkolnego.

Nauczyciel mianowany

Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego, ukończyła studia magisterskie na kierunku: zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne.

Ukończone studia podyplomowe na kierunku: logopedia.

Skip to content