CZERWIEC (3-LATKI)

TEMAT GŁÓWNY:

SUMMER AND SUMMERTIME

Poznanie słownictwa związanego z latem i wakacjami

Zabawa do piosenki BABY SHARK

Utrwalenie nazw członków rodziny

Zabawa dydaktyczna SUMMERTIME MEMO

SŁÓWKA

SUN

SAND

WATER

LAKE

SEA

ZWROTY

WHAT DO YOU LIKE TO DO IN THE SUMMER?

I LIKE TO PLAY/SWIM

PIOSENKI/WIERSZYKI

FUN SUMMER

CZERWIEC (4-LATKI)

TEMAT GŁÓWNY:

SUMMER AND SUMMERTIME

Poznanie słownictwa związanego z latem i wakacjami

Zabawa do piosenki BABY SHARK

Utrwalenie nazw członków rodziny

Zabawa dydaktyczna SUMMERTIME MEMO

Ilustrowanie ruchem piosenki FUN SUMMER

SŁÓWKA

SUN

SAND

WATER

LAKE

SEA

OCEAN

ICE CREAM

ZWROTY

WHAT DO YOU LIKE TO DO IN THE SUMMER?

I LIKE TO PLAY/SWIM/WALK/HIKE

PIOSENKI/WIERSZYKI

FUN SUMMER

CZERWIEC (5-LATKI)

TEMAT GŁÓWNY:

SUMMER AND SUMMERTIME

Poznanie słownictwa związanego z latem i wakacjami

Zabawa do piosenki BABY SHARK

Utrwalenie nazw członków rodziny

Zabawa dydaktyczna SUMMERTIME MEMO

Ilustrowanie ruchem piosenki FUN SUMMER

Zabawa dydaktyczna SUMMER BINGO

SŁÓWKA

SUN

SAND

WATER

LAKE

SEA

OCEAN

ICE CREAM

SWIMSUIT

TOWEL

ZWROTY

WHAT DO YOU LIKE TO DO IN THE SUMMER?

I LIKE TO PLAY/SWIM/WALK/HIKE

PIOSENKI/WIERSZYKI

FUN SUMMER

Skip to content