Miejskie Przedszkole nr 12
im. Janusza Korczaka
w Knurowie

MAJ (3-LATKI)

TEMAT GŁÓWNY:

FRUITS AND VEGETABLES

Zabawa dydaktyczna Which one is missing?

Zabawa dydaktyczna Guess what I’ve got?

Ilustrowanie ruchem piosenki Do you like?

SŁÓWKA

APPLE

BANANA

ORANGE

CARROT

POTATO

TOMATO

ZWROTY

Dou you like…? -Yes I do/ No, i don’

I like…/I don’t like

PIOSENKI/WIERSZYKI

DO YOU LIKE?

MAJ (4-LATKI)

TEMAT GŁÓWNY:

FRUITS AND VEGETABLES

Zabawa dydaktyczna Which one is missing?

Zabawa dydaktyczna Guess what I’ve got?

Ilustrowanie ruchem piosenki Do you like?

Zabawa w sklep warzywny

SŁÓWKA

APPLE

BANANA

ORANGE

LEMON

CARROT

POTATO

TOMATO

CUCUMBER

ZWROTY

Dou you like…? -Yes I do/ No, i don’

I like…/I don’t like

What about you?

An apple, please/ Thank you

PIOSENKI/WIERSZYKI

DO YOU LIKE?

MAJ (5-LATKI)

TEMAT GŁÓWNY:

FRUITS AND VEGETABLES

Zabawa dydaktyczna Which one is missing?

Zabawa dydaktyczna Guess what I’ve got?

Ilustrowanie ruchem piosenki Do you like?

Zabawa w sklep warzywny

Zabwa dydaktyczna FRUIT SALAD

SŁÓWKA

APPLE

BANANA

ORANGE

LEMON

STRAWBERRY

CARROT

POTATO

TOMATO

CUCUMBER

CORN

ZWROTY

Dou you like…? -Yes I do/ No, i don’

I like…/I don’t like

What about you?

An apple, please/ Thank you

PIOSENKI/WIERSZYKI

DO YOU LIKE?

Skip to content