Miejskie Przedszkole nr 12 im.
Janusza Korczaka w Knurowie

From banking and insurance to wealth management and securities distribution,
we dedicated financial services the teams serve all major sectors.

JĘZYK ANGIELSKI

Rozkład materiału z języka angielskiego dla grup:

PSZCZÓŁKI i ŻABKI

GRUDZIEŃ (3-LATKI)

CHRISTMAS

Nauka słów związanych ze świętami Bożego Narodzenia: według tabeli,

Zabawy ruchowe i gry statyczne w kole-nauka piosenki „Snowflake” i „Hello, Reindeer”

Gra typu memory: odszukiwanie takich samych obrazków (powtarzanie ich nazw)

Utrwalanie materiału leksykalnego w grach i zabawach językowych

SŁÓWKA

CHRISTMAS TREE

SANTA CLAUS

SNOWFLAKE

PRESENTS

ZWROTY

PIOSENKI/WIERSZYKI

SNOWFLAKE

Snowflake, snowflake, little snowflake. Little snowflake falling from the sky. Snowflake, snowflake, little snowflake. Falling, falling, falling, falling, falling, falling, falling, falling, falling…falling on my head.

Snowflake, snowflake, little snowflake. Little snowflake falling from the sky. Snowflake, snowflake, little snowflake. Falling, falling, falling, falling, falling, falling, falling, falling, falling…falling on my nose.

Snowflake, snowflake, little snowflake. Little snowflake falling from the sky. Snowflake, snowflake, little snowflake. Falling, falling, falling, falling, falling, falling, falling, falling, falling…falling in my hand.

Falling on my head.

Falling on my nose.

Falling in my hand.

Snowflake, snowflake, little snowflake…

HELLO, REINDEER

Hello, reindeer. Hello, snowman. Hello, Santa. Happy holidays. 1 2 3, 4 5 6, 7 8 9 10. Merry Christmas, everyone. Let’s sing it once again. Hello, reindeer. Hello, snowman. Hello, Santa. Happy holidays. Happy holidays.

Rozkład materiału z języka angielskiego dla grup:

MOTYLKI, JEŻYKI, DZWONECZKI i MRÓWECZKI

GRUDZIEŃ (4-LATKI)

CHRISTMAS

Nauka słów związanych ze świętami Bożego Narodzenia: według tabeli,

Zabawy ruchowe i gry statyczne w kole-nauka piosenki „Snowflake” i „Hello, Reindeer”

Gra typu memory: odszukiwanie takich samych obrazków (powtarzanie ich nazw)

Utrwalanie materiału leksykalnego w grach i zabawach językowych

Wskazywanie odpowiednich flashcards: Where is Santa Claus?

SŁÓWKA

CHRISTMAS TREE

SANTA CLAUS

SNOWFLAKE

SNOW

REINDEER

SNOWMAN

ZWROTY

Merry Christmas

Where is…?

This is…/They are…

PIOSENKI/WIERSZYKI

SNOWFLAKE

Snowflake, snowflake, little snowflake. Little snowflake falling from the sky. Snowflake, snowflake, little snowflake. Falling, falling, falling, falling, falling, falling, falling, falling, falling…falling on my head.

Snowflake, snowflake, little snowflake. Little snowflake falling from the sky. Snowflake, snowflake, little snowflake. Falling, falling, falling, falling, falling, falling, falling, falling, falling…falling on my nose.

Snowflake, snowflake, little snowflake. Little snowflake falling from the sky. Snowflake, snowflake, little snowflake. Falling, falling, falling, falling, falling, falling, falling, falling, falling…falling in my hand.

Falling on my head.

Falling on my nose.

Falling in my hand.

Snowflake, snowflake, little snowflake…

HELLO, REINDEER

Hello, reindeer. Hello, snowman. Hello, Santa. Happy holidays. 1 2 3, 4 5 6, 7 8 9 10. Merry Christmas, everyone. Let’s sing it once again. Hello, reindeer. Hello, snowman. Hello, Santa. Happy holidays. Happy holidays.

Rozkład materiału z języka angielskiego dla grup:

CYTRYNKI, BIEDRONKI i KANGURKI

GRUDZIEŃ (5-LATKI)

CHRISTMAS

Nauka słów związanych ze świętami Bożego Narodzenia: według tabeli,

Zabawy ruchowe i gry statyczne w kole-nauka piosenki „Snowflake” i „Hello, Reindeer”

Gra typu memory: odszukiwanie takich samych obrazków (powtarzanie ich nazw)

Utrwalanie materiału leksykalnego w grach i zabawach językowych

Wskazywanie odpowiednich flashcards: Where is Santa Claus

SŁÓWKA

CHRISTMAS TREE

SANTA CLAUS

SNOWFLAKE

STAR

SNOW

GIFT

REINDEER

SNOWMAN

ZWROTY

Merry Christmas

Where is…?

This is…/They are…

PIOSENKI/WIERSZYKI

SNOWFLAKE

Snowflake, snowflake, little snowflake. Little snowflake falling from the sky. Snowflake, snowflake, little snowflake. Falling, falling, falling, falling, falling, falling, falling, falling, falling…falling on my head.

Snowflake, snowflake, little snowflake. Little snowflake falling from the sky. Snowflake, snowflake, little snowflake. Falling, falling, falling, falling, falling, falling, falling, falling, falling…falling on my nose.

Snowflake, snowflake, little snowflake. Little snowflake falling from the sky. Snowflake, snowflake, little snowflake. Falling, falling, falling, falling, falling, falling, falling, falling, falling…falling in my hand.

Falling on my head.

Falling on my nose.

Falling in my hand.

Snowflake, snowflake, little snowflake…

HELLO, REINDEER

Hello, reindeer. Hello, snowman. Hello, Santa. Happy holidays. 1 2 3, 4 5 6, 7 8 9 10. Merry Christmas, everyone. Let’s sing it once again. Hello, reindeer. Hello, snowman. Hello, Santa. Happy holidays. Happy holidays.

Skip to content