JĘZYK ANGIELSKI

Rozkład materiału z języka angielskiego na miesiąc wrzesień

 

WRZESIEŃ (3-LATKI)

TEMAT GŁÓWNY: SAY HELLO!- formy powitania w j. angielskim

COLOURS- poznanie nazw kolorów

Nauka zwrotów„hello” oraz „goodbye”

Nauka przedstawiania się i zapoznanie się z maskotką.

Nauka piosenki i ruchów do piosenki na powitanie.

Zabawy ruchowe z wykorzystaniem poleceń w j. angielskim.

SŁOWNICTWO

RED

YELLOW

GREEN

BLUE

ZWROTY I WYRAŻENIA

HELLO!

HI!

HELLO EVERYONE!

WHAT’S YOUR NAME..?
I AM…

SIT DOWN,

LET’S MAKE A CIRCLE!

PIOSENKI/WIERSZYKI

 • HELLO SONGHello! Hello! Hello, how are you? (Repeat) I’m good! I’m great! I’m wonderful! (Repeat) Hello! Hello! Hello, how are you? (Repeat) I’m tired. I’m hungry. I’m not so good. (Repeat) Hello! Hello! Hello, how are you?
 • LET’S MAKE A CIRCLE
 • RED YELLOW GREEN AND BLUERed, yellow, green, blue. Red, yellow, green, blue. Red. Yellow. Green. Blue. Red, yellow, green, blue. Red, yellow, green, blue. Red. Yellow. Green. Blue.

  Red is the color of an apple. Yellow is the color of the sun. Green is the color of a four leaf clover. And blue is the color of the sky above.

  Red, yellow, green, blue. Red, yellow, green, blue. Red. Yellow. Green. Blue. Red, yellow, green, blue. Red, yellow, green, blue. Red. Yellow. Green. Blue.

 

Rozkład materiału z języka angielskiego na miesiąc wrzesień

WRZESIEŃ (4-LATKI)

TEMAT GŁÓWNY: SAY HELLO!-formy powitania w j. angielskim

COLOURS- przypomnienie oraz poznanie nazw kolorów

NUMBERS- utrwalenie nazw liczb

Nauka zwrotów„hello” oraz „goodbye”

Nauka przedstawiania się i zapoznanie się z maskotką.

Nauka piosenki i ruchów do piosenki na powitanie.

Zabawy ruchowe z wykorzystaniem poleceń w j. angielskim.

SŁOWNICTWO

RED YELLOW

GREEN BLUE

PINK WHITE

Liczby od 1 do 5

ZWROTY I WYRAŻENIA

HELLO!

HI!

GOOD MORNING!

BYE!

HELLO EVERYONE!

WHAT’S YOUR NAME..?
I AM…
HOW ARE YOU TODAY?
I’M FINE, THANK YOU.

SIT DOWN,

LET’S MAKE A CIRCLE!

PIOSENKI/WIERSZYKI

 • HELLO SONGHello! Hello! Hello, how are you? (Repeat) I’m good! I’m great! I’m wonderful! (Repeat) Hello! Hello! Hello, how are you? (Repeat) I’m tired. I’m hungry. I’m not so good. (Repeat) Hello! Hello! Hello, how are you?
 • LET’S MAKE A CIRCLE
 • RED YELLOW GREEN AND BLUERed, yellow, green, blue. Red, yellow, green, blue. Red. Yellow. Green. Blue. Red, yellow, green, blue. Red, yellow, green, blue. Red. Yellow. Green. Blue.

  Red is the color of an apple. Yellow is the color of the sun. Green is the color of a four leaf clover. And blue is the color of the sky above.

  Red, yellow, green, blue. Red, yellow, green, blue. Red. Yellow. Green. Blue. Red, yellow, green, blue. Red, yellow, green, blue. Red. Yellow. Green. Blue.

Rozkład materiału z języka angielskiego na miesiąc wrzesień

WRZESIEŃ (5-LATKI)

TEMAT GŁÓWNY: SAY HELLO!-formy powitania w j. angielskim

COLOURS- przypomnienie oraz poznanie nazw kolorów

NUMBERS- utrwalenie nazw liczb

Nauka zwrotów„hello” oraz „goodbye”

Nauka przedstawiania się i zapoznanie się z maskotką.

Nauka piosenki i ruchów do piosenki na powitanie.

Zabawy ruchowe z wykorzystaniem poleceń w j. angielskim.

SŁOWNICTWO

RED YELLOW

GREEN BLUE

PINK WHITE

ORANGE BLACK

Liczenie od 1 do 10

ZWROTY I WYRAŻENIA

HELLO!

HI!

GOOD MORNING!

BYE!

HELLO EVERYONE!

WHAT’S YOUR NAME..?
I AM…
HOW ARE YOU TODAY?
I’M FINE, THANK YOU.

SIT DOWN,

LET’S MAKE A CIRCLE!

PIOSENKI/WIERSZYKI

 • LET’S MAKE A CIRCLE
 • RED YELLOW GREEN AND BLUE

Red, yellow, green, blue. Red, yellow, green, blue. Red. Yellow. Green. Blue. Red, yellow, green, blue. Red, yellow, green, blue. Red. Yellow. Green. Blue.

Red is the color of an apple. Yellow is the color of the sun. Green is the color of a four leaf clover. And blue is the color of the sky above.

Red, yellow, green, blue. Red, yellow, green, blue. Red. Yellow. Green. Blue. Red, yellow, green, blue. Red, yellow, green, blue. Red. Yellow. Green. Blue.

 • IF YOU ARE HAPPY…

If you’re happy happy happy clap your hands. If you’re happy happy happy clap your hands. If you’re happy happy happy clap your hands, clap your hands. If you’re happy happy happy clap your hands. If you’re angry angry angry stomp your feet. If you’re angry angry angry stomp your feet. If you’re angry angry angry stomp your feet, stomp your feet. If you’re angry angry angry stomp your feet. If you’re scared scared scared say, „Oh no!” If you’re scared scared scared say, „Oh no!” If you’re scared scared scared say, „Oh no!” Say, „Oh no!” If you’re scared scared scared say, „Oh no!” If you’re sleepy sleepy sleepy take a nap. If you’re sleepy sleepy sleepy take a nap. If you’re sleepy sleepy sleepy take a nap, take a nap. If you’re sleepy sleepy sleepy take a nap. If you’re happy happy happy clap your hands. If you’re happy happy happy clap your hands. If you’re happy happy happy clap your hands, clap your hands. If you’re happy happy happy clap your hands.

Skip to content