Grupa Pszczółki

  • Tematyka miesiąca
  • Plan współpracy z Rodzicami

Drodzy rodzice i dzieci.
 

Rada Rodziców ustaliła składkę w wysokości 150,00 zł.

Składkę na Radę Rodziców należy wpłacać na podane konto: Orzesko-Knurowski Bank Spółdzielczy
z siedzibą w Knurowie –

Rada Rodziców przy MP nr 12 rachunek bankowy

nr 71845400013007005591040001
Wpłatę można dokonać w całości w kwocie 150,00 zł lub w dwóch ratach po 75,00 zł.

Na blankietach wpłat należy wpisać w tytule wpłaty: nazwisko i imię dziecka, nr sali, wpłata na Radę Rodziców. Potwierdzenie należy udostępnić do wglądu wychowawcy grupy, do której dziecko uczęszcza.
Terminy wpłat kolejnych rat:

I rata do 15.10.2021 r.
II rata do 26.11.2021r.

 

 

Nasze Przedszkole nawiązało współpracę z Fundacją Iskierka.

Już teraz zorganizowaliśmy zbiórkę na potrzeby Oddziału Hematologii i Onkologii Dziecięcej w Szpitalu Klinicznym nr 1 w Zabrzu.

CHĘTNYCH Rodziców zapraszamy do udziału w akcji, która trwa do 27 października. Więcej szczegółów można uzyskać u wychowawców grup, oraz na ogłoszeniach znajdujących się przed każdą salą.

 

 

 

 

 

 

 

Skip to content