Pszczółki

 

Pszczółki - sala 32

Cytryny luz. Sklep spożywczy z dostawą do domu

 

Wychowawcy: mgr Aneta Mossakowska

                             mgr Angelika Hopfan

Język angielski: mgr Aneta Mossakowska

TEMATYKA MIESIĄCA

 

CZERWIEC

DZIEŃ DZIECKA

ŚWIAT OWADÓW

UROKI LATA

BEZPIECZNE WAKACJE

14 CZERWCA, O GODZ. 15:00, ZAPRASZAMY NA UROCZYSTOŚĆ POŻEGNANIA PRZEDSZKOLA

 

 

Aktualne dni tematyczne można śledzić na tablicy informacyjnej.
WAŻNE INFORMACJE
Kontakt z wychowawcą możliwy jest za pomocą adresu mailowego.
W miarę możliwości będę odpowiadać na Państwa pytania,

kierowane pod adresem: 
cytrynki_kontakt@onet.pl
 

PLAN WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI

NA ROK SZKOLNY 2021/2022 w grupie CYTRYNKI

Cel ogólny:

Tworzenie warunków do wszechstronnego rozwoju dzieci poprzez ścisłą współpracę z rodzicami.

Zadania

Sposób realizacji

Spotkania z

rodzicami

 • Spotkanie organizacyjne (zdalne),
  zapoznanie rodziców z dokumentacją obowiązującą
  w przedszkolu, oraz programami realizowanymi
  w bieżącym roku szkolnym, uzyskanie deklaracji
  rodziców między innymi na: badania specjalistyczne,
  uczestnictwo w zajęciach dodatkowych.

 • Informacje organizacyjne – poprzez kontakt mailowy,

 • Wybór przedstawicieli do Rady Rodziców,

Współpraca   z

rodzicami

 • Obserwacja dzieci na tle grupy, informowanie rodziców
  na bieżąco o zmianach w zachowaniu,

 • Konsultacje z nauczycielem- kontakt mailowy,

 • Angażowanie rodziców w prace na rzecz przedszkola
  raz zachęcanie do udziału w akcjach charytatywnych

 Pedagogizacja rodziców

 • Ekspozycja prac plastycznych i wszelkich
  innych wytworów na tablicy,

 • Prowadzenie kącika dla rodziców,

 • Informowanie rodziców na bieżąco,
  o postępach dziecka w nauce i zachowaniu,

 • Wspólne rozwiązywanie zaistniałych 
  problemów wychowawczych oraz edukacyjnych,

 • Przekazywanie rodzicom wyników obserwacji dzieci.

Współudział nauczyciela

i rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych

dzieci.

 • Informowanie rodziców o możliwości korzystania na
  terenie przedszkola z porad specjalisty – psychologa,
  a także z pomocy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,

 • Rozwiązywanie zaistniałych problemów wychowawczych

Skip to content