Cytrynki

 • Tematyka miesiąca
 • Plan współpracy z Rodzicami
 • Religia


Cytrynki - sala 32

Cytryny luz. Sklep spożywczy z dostawą do domu

Wychowawcy: mgr Aneta Mossakowska

                             lic. Ewelina Boroń

Język angielski: mgr Aneta Mossakowska

TEMATYKA  MIESIĄCA: PAŹDZIERNIK

I  JA I MOJA RODZINA

II BEZPIECZNA DROGA DO PRZEDSZKOLA

III JESIEŃ W PARKU I W OGRODZIE

IV JESIEŃ W PARKU I W OGRODZIE

Uczymy się piosenek i wierszyków na Jesienne Przedstawienie.


Jesienne Przedstawienie 
4.11.2021r.(czwartek), godz. 15:15, sala nr 11

Aktualne dni tematyczne można śledzić także na tablicy informacyjnej.

4.10- Dzień Marchewki

25.10- Dzień Poczty

29.10- Dzień Dyni

                                                                                                                                                                                                                              

WAŻNE INFORMACJE
Kontakt z wychowawcą możliwy jest za pomocą adresu mailowego.
W miarę możliwości będę odpowiadać na Państwa pytania,

kierowane pod adresem: 
cytrynki_kontakt@onet.pl

 

PLAN WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI

NA ROK SZKOLNY 2021/2022 w grupie CYTRYNKI

Cel ogólny:

Tworzenie warunków do wszechstronnego rozwoju dzieci poprzez ścisłą współpracę z rodzicami.

Zadania

Sposób realizacji

Spotkania z

rodzicami

 • Spotkanie organizacyjne (zdalne),
  zapoznanie rodziców z dokumentacją obowiązującą
  w przedszkolu, oraz programami realizowanymi
  w bieżącym roku szkolnym, uzyskanie deklaracji
  rodziców między innymi na: badania specjalistyczne,
  uczestnictwo w zajęciach dodatkowych.

 • Informacje organizacyjne – poprzez kontakt mailowy,

 • Wybór przedstawicieli do Rady Rodziców,

Współpraca   z

rodzicami

 • Obserwacja dzieci na tle grupy, informowanie rodziców
  na bieżąco o zmianach w zachowaniu,

 • Konsultacje z nauczycielem- kontakt mailowy,

 • Angażowanie rodziców w prace na rzecz przedszkola
  raz zachęcanie do udziału w akcjach charytatywnych

 Pedagogizacja rodziców

 • Ekspozycja prac plastycznych i wszelkich
  innych wytworów na tablicy,

 • Prowadzenie kącika dla rodziców,

 • Informowanie rodziców na bieżąco,
  o postępach dziecka w nauce i zachowaniu,

 • Wspólne rozwiązywanie zaistniałych 
  problemów wychowawczych oraz edukacyjnych,

 • Przekazywanie rodzicom wyników obserwacji dzieci.

Współudział nauczyciela

i rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych

dzieci.

 • Informowanie rodziców o możliwości korzystania na
  terenie przedszkola z porad specjalisty – psychologa,
  a także z pomocy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,

 • Rozwiązywanie zaistniałych problemów wychowawczych

Miejskie Przedszkole nr 12 im.
Janusza Korczaka w Knurowie

From banking and insurance to wealth management and securities distribution,
we dedicated financial services the teams serve all major sectors.

Skip to content