Miejskie Przedszkole nr 12 im.
Janusza Korczaka w Knurowie

From banking and insurance to wealth management and securities distribution,
we dedicated financial services the teams serve all major sectors.

Cytrynki

 • Tematyka miesiąca
 • Plan współpracy z Rodzicami
 • Zabawy z językiem angielskim

Cytrynki - sala 32

Cytryny luz. Sklep spożywczy z dostawą do domu

Wychowawcy: mgr Aneta Rusin

                         mgr Anna Zakrzewska

Język angielski: mgr Aneta Rusin

SPOTYKAMY SIĘ JUŻ W PONIEDZIAŁEK!

TEMATYKA TRZECIEGO TYGODNIA KWIETNIA:  DZIEŃ I NOC

 

Wystarczy kliknąć poniżej:

DZIEN I NOC PIĄTEK

DZIEŃ I NOC CZWARTEK

DZIEŃ I NOC ŚRODA

DZIEŃ I NOC WTOREK

DZIEŃ I NOC PONIEDZIAŁEK

Ćwiczenie z elementami kodowania: Zadanie z kodowania

ANGIELSKI TYDZIEŃ III

ANGIELSKI TYDZIEŃ DRUGI

Zabawy z językiem angielskim kliknij poniżej:
ANGIELSKI

 

WYSTARTOWALIŚMY Z PROJEKTEM eTwinning!
Zapraszam do śledzenia naszych działań.
Klikamy w stronę: eTwinning,
następnie w zakładkę: PROJEKTY CYTRYNEK

                                                                                                                                                           

WAŻNE INFORMACJE
Drodzy Rodzice!
Zapoznajemy się i przestrzegamy zasad reżimu sanitarnego
(PROCEDURA COVID -19).
Nie przynosimy zabawek/maskotek.
Na bieżąco śledzimy stronę internetową przedszkola oraz zakładkę naszej grupy.
Kontakt z wychowawcą możliwy jest za pomocą adresu mailowego.
W miarę możlwości będę odpowiadać na Państwa pytania,
kierowane pod adresem: 
cytrynki_kontakt@onet.pl
 

PLAN WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI

NA ROK SZKOLNY 2020/2021 w grupie CYTRYNKI

Cel ogólny:

Tworzenie warunków do wszechstronnego rozwoju dzieci poprzez ścisłą współpracę z rodzicami.

Zadania

Sposób realizacji

 

Spotkania z

rodzicami

 • Spotkanie organizacyjne (zdalne),
  zapoznanie rodziców z dokumentacją obowiązującą
  w przedszkolu, oraz programami realizowanymi
  w bieżącym roku szkolnym, uzyskanie deklaracji
  rodziców między innymi na: badania specjalistyczne,
  uczestnictwo w zajęciach dodatkowych.

 • Informacje organizacyjne – poprzez kontakt mailowy,

 • Wybór przedstawicieli do Rady Rodziców,

Współpraca   z

rodzicami

 

 

 

 • Obserwacja dzieci na tle grupy, informowanie rodziców
  na bieżąco o zmianach w zachowaniu,

 • Konsultacje z nauczycielem- kontakt mailowy,

 • Angażowanie rodziców w prace na rzecz przedszkola
  raz zachęcanie do udziału w akcjach charytatywnych

 Pedagogizacja rodziców

 

 

 

 • Ekspozycja prac plastycznych i wszelkich
  innych wytworów na tablicy,

 • Prowadzenie kącika dla rodziców,

 • Informowanie rodziców na bieżąco,
  o postępach dziecka w nauce i zachowaniu,

 • Wspólne rozwiązywanie zaistniałych 
  problemów wychowawczych oraz edukacyjnych,

 • Przekazywanie rodzicom wyników obserwacji dzieci.

Współudział nauczyciela

i rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych

dzieci.

 • Informowanie rodziców o możliwości korzystania na
  terenie przedszkola z porad specjalisty – psychologa,
  a także z pomocy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,

 • Rozwiązywanie zaistniałych problemów wychowawczych

Zabawy z językiem angielskim

KWIECIEŃ (4-LATKI)

FARM ANIMALS

Nauka słów związanych z gospodarstwem.

Zabawa ruchowa do piosenki Five Little Ducks, Who took the cookie?

SŁÓWKA

FARM

DUCK

COW

HORSE

PIG

ROOSTER

SHEEP

ZWROTY

THIS IS.....

WHERE IS....?

WHO TOOK THE COOKIE?

ARE YOU HUNGRY?

LET'S SHARE!

PIOSENKI/WIERSZYKI

Who took the cookie?
Five little ducks