Miejskie Przedszkole nr 12 im.
Janusza Korczaka w Knurowie

From banking and insurance to wealth management and securities distribution,
we dedicated financial services the teams serve all major sectors.

Cytrynki

 • Tematyka miesiąca
 • Plan współpracy z Rodzicami
 • Zabawy z językiem angielskim

Cytrynki - sala 32

Cytryny luz. Sklep spożywczy z dostawą do domu

Wychowawcy: mgr Aneta Rusin

                         mgr Anna Zakrzewska

Język angielski: mgr Aneta Rusin

TEMATYKA MIESIĄCA PAŹDZIERNIK

MOJA RODZINA I JA

DROGA DO PRZEDSZKOLA

LEŚNE ODGŁOSY

KĄCIK ZABAW

                                                                                                      

WAŻNE INFORMACJE
Drodzy Rodzice!

W kolejnym tygodniu, proszę o dostarczenie podpisanego piórnika.
W piórniku umieszczamy kredki ołówkowe
(najlepiej grube i trójkątne) oraz klej w sztyfcie.
Dziękuję.

Zapoznajemy się i przestrzegamy zasad reżimu sanitarnego
(PROCEDURA COVID -19).

Nasza sala znajduje się na piętrze, numer 32.

Obok sali dostępne będą komplety dokumentów,
które należy pobrać i podpisane oddać do końca tygodnia.
Dodatkowo, w sekretariacie przedszkola należy podpisać zgodę na pomiar temperatury dziecka oraz wypełnić kartę informacyjną

Nie przynosimy zabawek/maskotek.

W worku umieszczamy ubrania na zmianę (bez piżamy).

W kolejnych dniach, proszę o dostarczenie 1 paczki chusteczek suchych
(w pudełku do wyciągnia).

Pamiętamy o podpisywaniu rzeczy.

Na bieżąco śledzimy stronę internetową przedszkola oraz zakładkę naszej grupy.

Kontakt z wychowawcą możliwy jest za pomocą adresu mailowego.

W miarę możlwości będę odpowiadać na Państwa pytania,
kierowane pod adresem: 
cytrynki_kontakt@onet.pl

 

PLAN WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI

NA ROK SZKOLNY 2020/2021 w grupie CYTRYNKI

Cel ogólny:

Tworzenie warunków do wszechstronnego rozwoju dzieci poprzez ścisłą współpracę z rodzicami.

Zadania

Sposób realizacji

 

Spotkania z

rodzicami

 • Spotkanie organizacyjne (zdalne),
  zapoznanie rodziców z dokumentacją obowiązującą
  w przedszkolu, oraz programami realizowanymi
  w bieżącym roku szkolnym, uzyskanie deklaracji
  rodziców między innymi na: badania specjalistyczne,
  uczestnictwo w zajęciach dodatkowych.

 • Informacje organizacyjne – poprzez kontakt mailowy,

 • Wybór przedstawicieli do Rady Rodziców,

Współpraca   z

rodzicami

 

 

 

 • Obserwacja dzieci na tle grupy, informowanie rodziców
  na bieżąco o zmianach w zachowaniu,

 • Konsultacje z nauczycielem- kontakt mailowy,

 • Angażowanie rodziców w prace na rzecz przedszkola
  raz zachęcanie do udziału w akcjach charytatywnych

 Pedagogizacja rodziców

 

 

 

 • Ekspozycja prac plastycznych i wszelkich
  innych wytworów na tablicy,

 • Prowadzenie kącika dla rodziców,

 • Informowanie rodziców na bieżąco,
  o postępach dziecka w nauce i zachowaniu,

 • Wspólne rozwiązywanie zaistniałych 
  problemów wychowawczych oraz edukacyjnych,

 • Przekazywanie rodzicom wyników obserwacji dzieci.

Współudział nauczyciela

i rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych

dzieci.

 • Informowanie rodziców o możliwości korzystania na
  terenie przedszkola z porad specjalisty – psychologa,
  a także z pomocy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,

 • Rozwiązywanie zaistniałych problemów wychowawczych

Zabawy z językiem angielskim

Rozkład materiału z języka angielskiego

TEMAT GŁÓWNY: AUTUMN/WHEATER

POWTARZAMY KOLORY

Przypomnienie kolorów: blue, red, yellow, green

Zabawy ruchowe (reagowanie na kolor)

Zabawa dydaktyczna z kolorami: What is yellow? This is yellow. This car is yellow

Sytuacje komunikacyjne: pytanie o kolory.

Zapoznanie z określeniami pogody z użyciem flashcards.

Określanie pogody podczas zajęć z j. angielskiego.

Ilustrowanie ruchem treści wiersza.

SŁÓWKA

SUN, CLOUD,SUNNY, WINDY, RAIN, SNOW

NUMBERS 1-10, COLOURS

ZWROTY

WHAT’S THE WEATHER LIKE TODAY?”

IT'S RAINING/WINDY”

PIOSENKI/WIERSZYKI

LEAVES ARE FALLING

Leaves are falling
Leaves are falling

To the ground
To the ground

Look at all the colours
Look at all the colours

Red yellow brown
Red yellow brown

ORANGE, RED, YELLOW AND BROWN

Autumn leaves are falling down, Red and yellow, orange and brown Turning, turning round and round Down, down, down.

Take a rake and rake them up, rake them up, pile them high pile them high up to the sky jump right in

Autumn leaves are falling down, Red and yellow, orange and brown Turning, turning round and round Down, down, down.

Take a rake and rake them up, rake them up, pile them high pile them high up to the sky jump right in

Skip to content