Mróweczki

 • Tematyka miesiąca
 • Plan współpracy z Rodzicami
 • Religia

MRÓWECZKI - sala 6

Wychowawcy: mgr Dorota Bereźnicka

                          mgr Jolanta Stolarska

Język angielski: mgr Aneta Mossakowska

PAŹDZIERNIK

Tematyka miesiąca:

 1. Zaczarowana jesień
 2. Jak dobrze być razem
 3. W koronach drzew
 4. Jesienne kołysanki

"Deszczowa piosenka"

1. Deszczyk kapie,
z chmurki spada
i na ziemi opowiada,
że tak z góry na nas leci,
by urosły wszystkie dzieci.

Ref: Kap, kap, kap,
Deszczyk z nieba spadł.
Kap, kap, kap,
Deszczyk z nieba spadł. / x2

2. Deszczyk kapie,
z chmurki spada
i po drodze opowiada,
że na ziemi go potrzeba,
by urosły kwiaty, drzewa.

Ref: Kap, kap, kap,
Deszczyk z nieba spadł.
Kap, kap, kap,
Deszczyk z nieba spadł. / x2

 

Kontakt z wychowawcą: dorota2402@onet.eu

 

PLAN WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI

                                                                                    Grupa „Mróweczki”

                                                                                  Rok szkolny 2021/ 2022

     CEL :

 • Wielokierunkowa współpraca rodziców  z przedszkolem i umożliwienie im udziału w tworzeniu warunków do wszechstronnego i harmonijnego rozwoju dzieci.

                          Zadania

                                 Formy realizacji

 

           

1. Organizacja      spotkań z          rodzicami                                                                             

 • Spotkanie organizacyjne (zdalne),zapoznanie rodziców z dokumentacją obowiązującą
  w przedszkolu, oraz programami realizowanymi
  w bieżącym roku szkolnym.
 •  Uzyskanie deklaracji rodziców  na: badania specjalistyczne, pomiar temperatury.
 • Wybór przedstawicieli do Rady Rodziców                                                                                                                        

               

          

 2. Współpraca  z rodzicami w  celu   podnoszeniu poziomu nauczania

 • Ekspozycja prac plastycznych i wszelkich wytworów twórczości dziecięcej
 • Informowanie rodziców o postępach dziecka w nauce ,
 • Przekazywanie rodzicom wyników obserwacji dzieci.
 

3.Współudział rodziców w rozwiązywaniu problemów dydaktyczno - wychowawczych

 • Rozwiązywanie zaistniałych problemów wychowawczych
 • Informowanie rodziców o możliwości korzystania na terenie przedszkola z porad specjalisty – psychologa, pedagoga, logopedy
  a także z pomocy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

 

4. Współudział rodziców     w pracach na rzecz przedszkola.

 •   pomoc w wyposażeniu kącików tematycznych,
 • darowizny na rzecz grupy i przedszkola,
 • włączenie rodziców w zbiórki , akcje charytatywne,
 • pomoc w wykonaniu strojów na bal karnawałowy
 
    
    
Skip to content