Mróweczki

MRÓWECZKI - sala 6

Wychowawcy: mgr Jolanta Stolarska

                          mgr Angelika Hopfan          

Język angielski: mgr Aneta Mossakowska

Maj

Tematyka miesiąca:

 1. Majowe święta.
 2. Jestem Europejczykiem.
 3. Wiosna w pełni.
 4. Rodzina to skarb.
 5. Dzieci i ich marzenia.

Moja wesoła rodzinka - piosenka

      1.   My rodzinę dobrą mamy,
           zawsze razem się trzymamy!
           I choć czasem czas nas goni,
           My jak palce jednej dłoni!

   Ref.  Mama, tata, siostra, brat
            I ja – to mój mały świat!
           Dużo słońca, czasem grad –
           To wesoły jest mój świat!

     2.  Mama zawsze kocha czule,
          ja do mamy się przytulę,
         w bólu, żalu i rozterce,
         bo mam mama wielkie serce!

  Ref. Mama, tata, siostra, brat

      3. Z tatą świetne są zabawy,
         z nim świat robi się ciekawy!
        Tata ma pomysłów wiele,
        jest najlepszym przyjacielem!

    Ref.Mama, tata, siostra, brat

      4. Gdy napsocę i nabroję,
          stoję w kącie, bo się boję!
          Tata skarci, pożałuje,
         a mamusia pocałuje!

    Ref. Mama, tata, siostra, brat

      5. Kiedy nie mam taty, mamy,
          wszyscy sobie pomagamy!
         I choć sprzątać nie ma komu,
         jest wesoło w naszym domu!

    Ref  Mama, tata, siostra, brat

Kontakt z wychowawcą: jola.64@op.pl

 

PLAN WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI

                                                                                    Grupa „Mróweczki”

                                                                                  Rok szkolny 2021/ 2022

     CEL :

 • Wielokierunkowa współpraca rodziców  z przedszkolem i umożliwienie im udziału w tworzeniu warunków do wszechstronnego i harmonijnego rozwoju dzieci.

                          Zadania

                                 Formy realizacji

 

           

1. Organizacja      spotkań z          rodzicami                                                                             

 • Spotkanie organizacyjne (zdalne),zapoznanie rodziców z dokumentacją obowiązującą
  w przedszkolu, oraz programami realizowanymi
  w bieżącym roku szkolnym.
 •  Uzyskanie deklaracji rodziców  na: badania specjalistyczne, pomiar temperatury.
 • Wybór przedstawicieli do Rady Rodziców                                                                                                                        

               

          

 2. Współpraca  z rodzicami w  celu   podnoszeniu poziomu nauczania

 • Ekspozycja prac plastycznych i wszelkich wytworów twórczości dziecięcej
 • Informowanie rodziców o postępach dziecka w nauce ,
 • Przekazywanie rodzicom wyników obserwacji dzieci.
 

3.Współudział rodziców w rozwiązywaniu problemów dydaktyczno - wychowawczych

 • Rozwiązywanie zaistniałych problemów wychowawczych
 • Informowanie rodziców o możliwości korzystania na terenie przedszkola z porad specjalisty – psychologa, pedagoga, logopedy
  a także z pomocy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

 

4. Współudział rodziców     w pracach na rzecz przedszkola.

 •   pomoc w wyposażeniu kącików tematycznych,
 • darowizny na rzecz grupy i przedszkola,
 • włączenie rodziców w zbiórki , akcje charytatywne,
 • pomoc w wykonaniu strojów na bal karnawałowy
 
    
    
Skip to content