Miejskie Przedszkole nr 12 im.
Janusza Korczaka w Knurowie

From banking and insurance to wealth management and securities distribution,
we dedicated financial services the teams serve all major sectors.

Pingwinki

 • Tematyka miesiąca
 • Plan współpracy z Rodzicami
 • Zabawy z językiem angielskim
 • Religia

PINGWINKI - sala 8

Wychowawcy: mgr Jolanta Stolarska

                          lic. Ewelina Pulit

Język angielski: mgr Monika Kocjan

Tematyka miesiąca:  PAŹDZIERNIK                                                                                                                                                                                                                                                                         1. Idzie jesień przez świat.

2. Jesienna przyroda.

3. Koszyk Pani Jesieni.

4. Skarby jesieni.

                          "Malowała jesień" - piosenka

Malowała jesień w parku wszystkie liście,                                                                                                                                             Na czerwono, na brązowo żółto i złociście.                                                                                                                                 Lala, lala, la, lala, lala, la.                                         
Na czerwono, na brązowo żółto i złociście.                                                                                                                                      Przyleciała sroczka i usiadła z boku,                                                                                                                                                      Przyglądała się, jak jesień barwi wszystko wokół.                                                                                                                                Lala, lala, la, lala, lala, la.                                                                                                                                                                        Przyglądała się, jak jesień barwi wszystko wokół.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Zobaczył to wietrzyk i pędzi po lesie,                                                                                                                                                    Zrywa kolorowe liście i ze sobą niesie.                                                                                                                                                  Lala, lala, la, lala, lala, la.                                                                                                                                                                         Zrywa kolorowe liście i ze sobą niesie.                                                                             

                                                                                                                                                                                                                                                            Wszelkie pytania, sugestie, uwagi proszę przesyłać na adres:

                       jola.64@op.pl

 

PLAN WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI

                                                                                    Grupa „Pingwinki”

                                                                                  Rok szkolny 2020/ 2021

     CEL :

 • Wielokierunkowa współpraca rodziców  z przedszkolem i umożliwienie im udziału w tworzeniu warunków do wszechstronnego i harmonijnego rozwoju dzieci.

                          Zadania

                                 Formy realizacji

 

           

1. Organizacja      spotkań z          rodzicami                                                                             

 • Spotkanie organizacyjne (zdalne),zapoznanie rodziców z dokumentacją obowiązującą
  w przedszkolu, oraz programami realizowanymi
  w bieżącym roku szkolnym.
 •  Uzyskanie deklaracji rodziców  na: badania specjalistyczne, pomiar temperatury.
 • Wybór przedstawicieli do Rady Rodziców                                                                                                                        

               

          

 2. Współpraca  z rodzicami w  celu   podnoszeniu poziomu nauczania

 • Ekspozycja prac plastycznych i wszelkich wytworów twórczości dziecięcej
 • Informowanie rodziców o postępach dziecka w nauce ,
 • Przekazywanie rodzicom wyników obserwacji dzieci.
 

3.Współudział rodziców w rozwiązywaniu problemów dydaktyczno - wychowawczych

 • Rozwiązywanie zaistniałych problemów wychowawczych
 • Informowanie rodziców o możliwości korzystania na terenie przedszkola z porad specjalisty – psychologa, pedagoga, logopedy
  a także z pomocy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

 

4. Współudział rodziców     w pracach na rzecz przedszkola.

 •   pomoc w wyposażeniu kącików tematycznych,
 • darowizny na rzecz grupy i przedszkola,
 • włączenie rodziców w zbiórki , akcje charytatywne,
 • pomoc w wykonaniu strojów na bal karnawałowy
 
    
    

 

Październik

Słownictwo:

Pogoda: rainy - deszczowo, cloudy - pochmurno,
sunny - słonecznie, windy - wietrznie

Emocje: happy – wesoły, sad – smutny, angry – zły, tired – zmęczony

Zwroty/Wyrażenia:

What colour is this? – This is…blue.

What’s your name? – I am…

How are you today? – I’m fine, thank you.

Clap your hands – klaskać

To stamp your feet – tupać

Jump – skakać

Touch your nose – dotykać nosa

Touch your head – dotykać głowy

Touch your ear – dotykać ucha

What's the weather like today?

It's sunny..cloudy..

Piosenki:

"The shape song" - KLIK

"Hello how are you?" - KLIK

"If you happy.." - KLIK

"Walking in the jungle" - KLIK

Skip to content