Articles posted by szkola

UWAGA RODZICE

Rada Rodziców ustaliła składkę w wysokości 110,00 zł, płatną jednorazowo lub w dwóch ratach po 55,00 zł. Pierwsza rata płatna do 16.10.2020 r., druga do 23.11.2020 r. Składkę należy wpłacać na Konto Rady Rodziców:nr 71 8454 0001 3007 0055 9104 0001,podając imię i nazwisko dziecka, numer sali.Składka dla dzieci kontynuujących edukację przedszkolną została pomniejszona o 40,00 zł z uwagi na niezrealizowaną z

read more

GODZINY PRACY POSZCZEGÓLNYCH ODDZIAŁÓW w roku szkolnym 2020/2021

1. Sala 6 (3-latki)               800 – 1600 2. Sala 8 (4-5 latków)      730 – 1530 3. Sala 9 (3-latki)               600 – 1500 4. Sala 10 (3-latki)             800 – 1700 5. Sala 11 (5 latki)             730 – 1500 6. Sala 28 (5-latki)             800 – 1600 7. Sala 30 (4-latki)             700 – 1530 8. Sala 31 (4-latki)             800 – 1530 9. Sala 32 (4-latki)              730 – 1530 10. Sala 33 (5-latki)            800 – 1500 W związku z istniejącym nadal STANEM EPIDEMII, prosimy w miarę możliwości przyprowadzać i odbierać

read more

UWAGA RODZICE!

Przyprowadzając dziecko do przedszkola prosimy o bezwzględne stosowanie się do zaleceń zawartych w wytycznych GIS, MZ i MEN oraz w zaktualizowanej procedurze COVID-19. PROCEDURA-COVID-19_(IV_aktualizacja)28.08.2020(7).docx Wytyczne_przeciwepidemiczne_Glownego_Inspektora_Sanitarnego_z_25_sierpnia_2020_r(4).docx   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus,

read more
Skip to content