Miejskie Przedszkole nr 12
im. Janusza Korczaka
w Knurowie

Informacje

Szanowni Państwo,

Poniżej znajduje się lista dzieci przyjętych i nieprzyjętych. Prosimy na bieżąco monitorować informacje zamieszczone na naszej stronie internetowej.
lista dzieci przyjętych i nieprzyjętych

Informujemy, że od 1 czerwca odbywać się będzie rekrutacja uzupełniająca, po jej zakończeniu umieścimy szczegółowe informacje dotyczące zebrań z wychowawcami grup oraz spotkań dla nowoprzyjętych dzieci.

 

Wszelkie informacje na temat rekrutacji można znaleźć na naszej stronie internetowej w  zakładce „REKRUTACJA 2023/2024”
lub na tablicy ogłoszeń w holu przedszkola:
Uchwała, Zarządzenie, Informacja dla rodziców.
Prosimy o bieżące monitorowanie informacji.

Poniżej znajdują się dokumenty:
informacja dla Rodziców
Uchwala-rekrutacja-przedszkola
Zarządzenie nr 38MCE2023

Szanowni Państwo,

informujemy, że w sierpniu 2023 r. nastąpi przerwa wakacyjna w pracy Miejskiego Przedszkola nr 12 im. Janusza Korczaka w Knurowie. W lipcu 2023 r. przedszkole będzie sprawowało opiekę nad dziećmi w formie dyżuru wakacyjnego.

Zapisy dzieci uczęszczających do naszego przedszkola na dyżur wakacyjny (miesiąc LIPIEC 2023 r.) będą przyjmowane w sekretariacie w terminie:  

8 – 19 maja 2023 r.

Dyżurem wakacyjnym mogą zostać objęte dzieci obojga pracujących rodziców lub samotnie wychowującego i pracującego rodzica. 

Prosimy o przemyślenie swoich decyzji, aby nie blokować miejsca naprawdę potrzebującym.

Zapisy na dyżur lipcowy dla dzieci spoza naszego przedszkola (MP-1, MP-13), w miarę wolnych miejsc, odbywać się będą w terminie 22.05. – 02.06.2023 r.

W tym samym terminie pracujący rodzice mogą zgłaszać na dyżur wakacyjny
w sierpniu 2023 r. dzieci z naszego przedszkola do MP-1 lub MP-13.

Jednocześnie informujemy, że podczas dyżurów wakacyjnych dzieci będą przebywały w grupach mieszanych, także z wychowankami innych przedszkoli.

Formularz wniosku wakacyjnego do pobrania poniżej:
karta – wakacje

Rodzice chcący zapisać dzieci na dyżur w innych placówkach pobierają wniosek bezpośrednio ze stron www. przedszkoli.

 

Szanowni Państwo,

Analiza raportów żywieniowych w placówkach przedszkolnych na terenie naszego miasta wskazuje na fakt, iż obecna stawka żywieniowa jest niewystarczająca. Przekroczenia stawki wynikają ze znacznego wzrostu cen produktów spożywczych i powodują trudności w komponowaniu pełnowartościowych i urozmaiconych jadłospisów. Mając na uwadze zachowanie dotychczasowej jakości posiłków, od dnia 1 kwietnia 2023 roku dzienna stawka żywieniowa wynosić będzie 11,00 zł.   
Poniżej oraz w holu przedszkola zostało umieszczone Zarządzenie Dyrektora MP12 wprowadzające z dniem 1 kwietnia 2023 roku. Prosimy o zapoznanie się z jego treścią.

Zarządzenie Dyrektora MP 12 stawka żywieniowa

 

Szanowni Państwo,

poniżej zamieszczamy link do strony Miejskiego Centrum Edukacji, gdzie znajduje się informacja zbiorcza dotycząca wakacyjnych przerw w funkcjonowaniu poszczególnych placówek, w tym również naszej:

Przerwa wakacyjna KLIK

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy do oglądania naszego filmiku promocyjnego:

FILMIK klik

Szanowni Państwo,

Rada Rodziców ustaliła składkę w wysokości 200,00 zł.

Składkę na Radę Rodziców prosimy wpłacać na podane konto: Orzesko-Knurowski Bank Spółdzielczy z siedzibą w Knurowie –

Rada Rodziców przy MP nr 12 rachunek bankowy

nr 71845400013007005591040001
Wpłatę można dokonać w całości w kwocie 200,00 zł lub w dwóch ratach po 100,00 zł.

Na blankietach wpłat należy wpisać w tytule wpłaty: nazwisko i imię dziecka, nr sali, wpłata na Radę Rodziców. Potwierdzenie prosimy udostępnić do wglądu wychowawcy grupy, do której dziecko uczęszcza.
Terminy wpłat kolejnych rat:
I rata do 14.10.2022 r.
II rata do 25.11.2022 r.

W związku z planowanymi atrakcjami Rada Rodziców prosi o terminowe wpłaty.

Szanowni Państwo,

informujemy, że z dniem 13.10.2022 roku ulegnie zmianie stawka  za korzystanie
z wychowania przedszkolnego
w wysokości 1,14 zł
. za godzinę.

Prosimy o zapoznanie się
z poniższą Uchwałą Rady Miasta Knurów.
Uchwała Rady Miasta Knurów

Zachęcamy do oglądania videorelacji pt „Piżamowy Dzień Przedszkolaka”

Dzień Przedszkolaka w MP 12

Opłata za przedszkole powinna wpłynąć  do dnia 10 danego miesiąca na poniższy numer konta :

18 1560 1081 2121 0978 2501 0039

Wpłat można dokonywać przelewem poprzez internet albo  na poczcie czy w innym punkcie zajmującym się tego typu transakcjami.

W tytule przelewu należy umieścić  następujące informacje:

– nazwisko i imię dziecka

– nazwa przedszkola (MP-12)

– miesiąc, za który wnoszona jest opłata

np.
Anna Kowalska
MP12
listopad

Harmonogram pracy oddziałów w roku szkolnym 2022/2023:

s.6 KOTKI 8:00 – 17:00
s. 8 KRASNOLUDKI 7:30 – 16:00
s.9 MYSZKI 6:00 – 15:00
s.10 LISKI 8:00 – 15:30
s.28 MOTYLKI 8:00-16:00
s.30 DZWONECZKI 7:00 – 15:30
s.31 ŻABKI 8:00 – 15:30
s.32 PSZCZÓŁKI 7:30 – 15:30
s.33 JEŻYKI 7:30- 15:00

SCHODZENIE SIĘ DZIECI

6:00 – dzieci schodzą się w sali nr 9.
7:00 – dzieci, których sale są na piętrze zabierane są z sali nr 9 do sali nr 30 (oprócz dzieci z sali nr 28).

Na parterze:

7:30 – dzieci przechodzą z sali nr 9 do sali nr 8

         – do sali nr 8 przechodzą również dzieci z sali nr 6

Na piętrze:

7:30 – dzieci przechodzą z sali nr 30 do swoich sal nr 32 i 33

ROZCHODZENIE SIĘ DZIECI

Na parterze:

15:00 – dzieci z sali nr 9 przechodzą do sali nr 6

15:30 – dzieci z sali nr 10 przechodzą do sali nr 8

Na piętrze:

15:00 – dzieci z sali nr 33 przechodzą do sali nr 28

15:30 – dzieci z sali nr 30 przechodzą do sali nr 28

           – dzieci z sali nr 31 przechodzą do sali nr 8

           – dzieci z sali nr 32 przechodzą do sali nr 6

Od godz. 8:00 każda grupa przebywa w swojej sali.

Do zobaczenia! 🙂

Szanowni Państwo,
Prosimy o zapoznanie się z najnowszą wersją wytycznych GIS dla przedszkoli:
wytyczneprzeciwepidemicznegiszdnia31marca2022_viiaktualizacjamiverost


Przed przyprowadzeniem dziecka do przedszkola prosimy o zapoznanie się z niżej zamieszczonymi wytycznymi GIS, MZ i MEN oraz z zaktualizowaną PROCEDURĄ COVID-19.
Prosimy o bezwzględne stosowanie się do zaleceń.

PROCEDURA-COVID-19 (V aktualizacja)

Wytyczne przeciwepidemiczne-V aktualizacja

Informujemy, że Inspektorem Ochrony Danych Osobowych naszej placówki jest p. Urszula Spórna zatrudniona w naszym przedszkolu.

kontakt: urszula.mpkorczak@gmail.com

tel. (32) 235 27 85

Informujemy Państwa, że przedszkole zapewnia dostęp do tłumacza języka migowego online. W celu skorzystania z usługi wymagane jest wcześniejsze ustalenie z sekretariatem terminu załatwienia sprawy.

--- Linki ---

Skip to content