Miejskie Przedszkole nr 12 im.
Janusza Korczaka w Knurowie

--- Informacje ---

Informujemy, że od 1 – 31 lipca 2022 r. nastąpi przerwa wakacyjna w pracy przedszkola.

Informujemy, że sekretariat przedszkola w miesiącu lipcu będzie czynny w godz. 6:00-14:00

Drodzy Rodzice NOWOPRZYJĘTYCH DZIECI

Informujemy, że istnieje możliwość zakupu kart LUB breloków ATMS Kids służących do odbijania wejścia
i wyjścia dziecka do przedszkola. Jedną kartę otrzymają Państwo bezpłatnie, natomiast za kolejne obowiązują ceny:

karta: 9 zł
brelok: 10 zł

Prosimy o wpłacanie zgodnej kwoty w sekretariacie przedszkola (pokój nr 2)

Szanowni Państwo,

Rekrutacja uzupełniająca na  wolne miejsca w naszym przedszkolu zakończyła się.

Lista dzieci przyjętych i nieprzyjętych

Strona dla rodziców:
https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/knurow

Wszelkie informacje na temat rekrutacji zamieszczone są poniżej:

Informacja dla rodziców – rekrutacja uzupełniająca 

Rekrutacja – zarządzenie
Uchwała – rekrutacja przedszkola

Drodzy Rodzice

Zapraszamy do oglądania videorelacji z Pikniku Rodzinnego 🙂

Piknik KLIK

UWAGA  RODZICE!

Informujemy, że w lipcu 2022 r. nastąpi przerwa wakacyjna w pracy Miejskiego Przedszkola nr 12 im. Janusza Korczaka w Knurowie. W sierpniu 2022 r. przedszkole będzie sprawowało opiekę nad dziećmi w formie dyżuru wakacyjnego.

Zapisy dzieci uczęszczających do naszego przedszkola na dyżur wakacyjny (miesiąc SIERPIEŃ 2022 r.) będą przyjmowane w sekretariacie w terminie:  

4 – 18 maja 2022 r.

Dyżurem wakacyjnym mogą zostać objęte dzieci obojga pracujących rodziców lub samotnie wychowującego i pracującego rodzica. 

Prosimy o przemyślenie swoich decyzji, aby nie blokować miejsca naprawdę potrzebującym.

Zapisy na dyżur sierpniowy dla dzieci spoza naszego przedszkola (MP-1, MP-13), w miarę wolnych miejsc, odbywać się będą w terminie

19 – 31.05.2022 r.

W tym samym terminie pracujący rodzice mogą zgłaszać na dyżur wakacyjny w lipcu 2022 r. dzieci z naszego przedszkola do MP-1 lub MP-13.

Jednocześnie informujemy, że podczas dyżurów wakacyjnych dzieci będą przebywały w grupach mieszanych, także z wychowankami innych przedszkoli.

Formularz wniosku wakacyjnego do pobrania poniżej:

WNIOSEK-na-dyżur-wakacyjny

Rodzice chcący zapisać dzieci na dyżur w innych placówkach pobierają wniosek bezpośrednio ze stron www. przedszkoli.

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż w holu przedszkola zostało umieszczone Zarządzenie Dyrektora MP12 wprowadzające z dniem 1 maja 2022r. nową wyższą dzienną stawkę żywieniową. Prosimy o zapoznanie się z jego treścią.

 

Rada Rodziców ustaliła składkę w wysokości 150,00 zł.

Składkę na Radę Rodziców należy wpłacać na podane konto: Orzesko-Knurowski Bank Spółdzielczy z siedzibą w Knurowie –

Rada Rodziców przy MP nr 12 rachunek bankowy

nr 71845400013007005591040001
Wpłatę można dokonać w całości w kwocie 150,00 zł lub w dwóch ratach po 75,00 zł.

Na blankietach wpłat należy wpisać w tytule wpłaty: nazwisko i imię dziecka, nr sali, wpłata na Radę Rodziców. Potwierdzenie należy udostępnić do wglądu wychowawcy grupy, do której dziecko uczęszcza.
Terminy wpłat kolejnych rat:
I rata do 15.10.2021 r.
II rata do 26.11.2021 r.

Szanowni Państwo,

zapraszamy na wirtualny spacer po naszym przedszkolu 🙂

FILMIK PROMOCYJNY KLIK

Harmonogram pracy oddziałów w roku szkolnym 2021/2022:

s.6 MRÓWECZKI 8:00 – 16:00
s. 8 DZWONECZKI 7:30 – 15:30
s.9 ŻABKI 6:00 – 15:00
s.10 PSZCZÓŁKI 8:00 – 17:00
s.28 MOTYLKI 8:00-16:00
s.30 KANGURKI 7:00 – 15:30
s.31 JEŻYKI 8:00 – 15:30
s.32 CYTRYNKI 7:30 – 15:30
s.33 BIEDRONKI 8:00- 15:00

SCHODZENIE SIĘ DZIECI

6:00 – dzieci schodzą się w sali nr 9.
7:00 – dzieci, których sale są na piętrze zabierane są z sali nr 9 do sali nr 30 (oprócz dzieci z sali nr 28).

Na parterze:

7:30 – dzieci przechodzą z sali nr 9 do sali nr 8

         – do sali nr 8 przechodzą również dzieci z sali nr 6

Na piętrze:

7:30 – dzieci przechodzą z sali nr 30 do swojej sali nr 32 wraz z dziećmi z sali nr 33

ROZCHODZENIE SIĘ DZIECI

Na parterze:

15:00 – dzieci z sali nr 9 przechodzą do sali nr 10

15:30 – dzieci z sali nr 8 przechodzą do sali nr 6

Na piętrze:

15:00 – dzieci z sali nr 33 przechodzą do sali nr 28

15:30 – dzieci z sali nr 30 przechodzą do sali nr 28

           – dzieci z sali nr 31 przechodzą do sali nr 10

           – dzieci z sali nr 32 przechodzą do sali nr 6

Od godz. 8:00 każda grupa przebywa w swojej sali.

Do zobaczenia! 🙂

Szanowni Państwo,
Prosimy o zapoznanie się z najnowszą wersją wytycznych GIS dla przedszkoli:
wytyczneprzeciwepidemicznegiszdnia31marca2022_viiaktualizacjamiverost


Przed przyprowadzeniem dziecka do przedszkola prosimy o zapoznanie się z niżej zamieszczonymi wytycznymi GIS, MZ i MEN oraz z zaktualizowaną PROCEDURĄ COVID-19.
Prosimy o bezwzględne stosowanie się do zaleceń.

PROCEDURA-COVID-19 (V aktualizacja)

Wytyczne przeciwepidemiczne-V aktualizacja

Informujemy, że Inspektorem Ochrony Danych Osobowych naszej placówki jest p. Urszula Spórna zatrudniona w naszym przedszkolu.

kontakt: urszula.mpkorczak@gmail.com

tel. (32) 235 27 85

Informujemy Państwa, że przedszkole zapewnia dostęp do tłumacza języka migowego online. W celu skorzystania z usługi wymagane jest wcześniejsze ustalenie z sekretariatem terminu załatwienia sprawy.

--- Linki ---

Skip to content